Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 444 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 6 van 37

Arbeidsdeal: modeldocumenten voltijdse vierdagenweek

De arbeidsdeal, wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, heeft de mogelijkheid ingevoerd om een voltijdse werkweek op 4 dagen te presteren.

Je vindt hier de modelclausules om dit in te voeren in de organisatie.

Eén dag ziekte zonder attest: modelclausule arbeidsreglement

Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot maximaal drie keer per jaar vrijgesteld van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Je vindt hier een aangepaste clausule voor het arbeidsreglement.

UPDATE: één dag ziek zonder attest mogelijk vanaf 28 november 2022

In het kader van de begrotingsgesprekken in oktober 2021 besliste de federale regering dat medewerkers geen medisch attest meer moeten bezorgen aan hun werkgever voor de eerste dag ziekte.

De wetgeving die dit mogelijk maakt is intussen gepubliceerd op 18 november 2022. De wijziging zal dus ingaan vanaf 28 november 2022.

UPDATE: Wijziging regels gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting vanaf 28 november 2022

De wet houdende diverse bepalingen rond arbeidsongeschiktheid bevat naast de bepalingen rond 1 dag arbeidsongeschiktheid zonder attest en de nieuwe procedure medische overmacht, ook een artikel waarbij de regels rond gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting gewijzigd worden.

Deze wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2022, en treedt in werking op 28 november 2022.

We lichten hier de nieuwe regel kort toe.

De arbeidsdeal: Overzicht van de gepubliceerde maatregelen

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd op 10 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

Al je vragen over de eindejaarspremie beantwoord

De eindejaarspremie: wat is het precies, hoeveel bedraagt die exact en ben je verplicht om ze te betalen aan je werknemers? Deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Aanpassing toekenningsmodaliteiten van de Sociale Maribel in PC 329.01

Op 28 oktober 2022 werden de modaliteiten van toekenning voor socialemaribelmiddelen in PC 329.01 herzien. Het beheerscomité van het Fonds besliste om vanaf die datum enkel nog te werken aan de hand van oproepen.

Cao van 8 november 2021 betreffende de eindejaarspremie

Bij wijze van uitvoering van het VIA5-akkoord sloten we in juni 2020 bij Sociare een nieuwe cao eindejaarspremie af met de vakbonden in PC 329.01 (gewijzigd bij cao van 8 november 2021). Daarin is afgeklopt dat de VIA-middelen in heel wat deelsectoren gebruikt zullen worden voor een hogere eindejaarspremie of zelfs een volwaardige 13de maand.

Antidiscriminatiewet beschermt werknemers tegen discriminatie op basis van ziekte in het verleden

Voortaan biedt de Antidiscriminatiewet ook bescherming tegen discriminatie op grond van een gezondheidstoestand in het verleden. Deze bescherming geldt in een arbeidsbetrekking gedurende de gehele arbeidsrelatie en start al vanaf de sollicitatie.

Eindejaarspremie berekenen met onze tool - versie 2022

Betaal je in december 2022 een eindejaarspremie uit? Gebruik dan onze tool om te berekenen hoeveel die bedraagt voor elke werknemer.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in 2022? De geïndexeerde bedragen zijn bekend

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan betaal je uiterlijk in december 2022 een eindejaarspremie. Op deze pagina vind je alle geïndexeerde bedragen terug.

Deadline: decemberafrekening

Als een bediende in 2022 minder ging werken, betaal je in december 2022 de verloren vakantierechten uit. Dat heet de decemberafrekening. We illustreren het met een fictief voorbeeld.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!