Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 428 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 6 van 36

Corona: welke impact op pensioenrechten?

Gepensioneerden die door corona tijdelijk werkloos waren of een vervangingsinkomen/financiële compensatie ontvingen, hoeven niet te vrezen voor hun pensioen. De regering heeft de maatregelen tot behoud van de pensioenrechten tijdens de coronacrisis verlengd tot 30 juni. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen.

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari 2022 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Corona: Tijdelijke werkloosheid voor werknemers - bij quarantaine of voor de opvang van een kind

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, terugkeer van een reis, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Fiche 281.10: bezorg ze voor 1 maart aan de fiscus

In principe moet je als werkgever voor 1 maart de fiscale fiches 281.10 aan de fiscus en aan je werknemers bezorgen. Zij vullen hun belastingaangifte in op basis van de fiche en bewaren de fiche met het oog op fiscale controle.

Fiche 281.71: bezorg ze voor 1 maart aan de fiscus

In principe moet je als werkgever voor 1 maart de fiscale fiches 281.10 aan de fiscus en aan je werknemers bezorgen. Zij vullen hun belastingaangifte in op basis van de fiche en bewaren de fiche met het oog op fiscale controle.

Corona: Verplichte inschrijving als werkzoekende uitgesteld

In principe moet een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door overmacht wegens het coronavirus, zich na de eerste 3 maanden van werkloosheid als werkzoekende inschrijven.

De RVA besliste om deze periode van 3 maanden in het kader van corona pas te laten ingaan vanaf 1 januari 2022. Een inschrijving vóór 1 april 2022 is dus niet nodig.

Grensbedragen voor vrijwilligers en kunstenaars

Af en toe loont het om de vergoedingen die je toekent aan de vrijwilligers en kunstenaars waar je mee samenwerkt te bekijken. Het is belangrijk dat deze bedragen onder een bepaalde grens blijven, omdat de kans bestaat dat je hier anders als werkgever RSZ op moet betalen.

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid 2021 voor jaarlijkse vakantie - compensatie voor kost werkgever in 2022

Ook voor dit jaar worden de dagen tijdelijke werkloosheid wat betreft het recht op jaarlijkse vakantie gelijkgesteld met gewerkte dagen. De tijdelijke werkloosheid zal met andere woorden geen invloed hebben op de vakantierechten en het vakantiegeld van werknemers in 2022.

Corona: geldigheidsduur sport- en cultuurcheques nogmaals verlengd

Sport- en cultuurcheques met vervaldatum 30 september 2020 of 30 september 2021 blijven geldig tot en met 30 september 2022. Door de nieuwe coronamaatregelen in de sport en cultuursector blijft het te moeilijk om de cheques binnen de normale uitgifteperiode te gebruiken. De federale regering beslist dan ook om de geldigheidsduur van die cheques opnieuw te verlengen.

Probleem met de betaling van de eenmalige subsidie IF.IC

De organisaties die onder het toepassingsgebied van de cao 1,1% loonstijging vallen, ontvangen dit jaar ook nog 60 euro/vte voor IF.IC-ondersteuning. Bij de betaling van de tussenkomst aan de organisaties liep er jammer genoeg iets mis.

Corona: Regering beslist over verlenging van economische steunmaatregelen

De ministerraad van 10 december 2021 heeft beslist over de verlenging van enkele economische coronamaatregelen. Deze maatregelen zullen van kracht zijn tot 31 maart 2022.

We geven hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor onze sector.

Coronapremie: uiterste toekenningsdatum uitgesteld tot 31 maart 2022

De ministerraad van 3 december keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uiterste toekenningsdatum uitstelt tot 31 maart 2022. Het moment van beslissing tot toekenning moet gebeuren uiterlijk op 31 december 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!