Ga verder naar de inhoud

Deadline: decemberafrekening

14.11.2023

Voor bedienden die in 2023 minder gingen werken, moet je in december 2023 de verloren vakantierechten uitbetalen.

Een werknemer mag in het vakantiejaar maximaal 4 weken wettelijke vakantie opnemen. Daarom wordt, voor wie het arbeidsregime in het vakantiejaar verlaagd werd, het aantal vakantiedagen beperkt in verhouding tot het nieuwe tewerkstellingspercentage.

De uitbetaling van de vakantierechten die de werknemer daardoor niet meer kan opnemen gebeurt met de 'decemberafrekening'.

In bepaalde gevallen is er in 2024 ook een verlies van vakantierechten. Die betaal je dan uit in december 2024.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een bediende werkt voltijds in de organisatie. Sinds 1 april 2023 neemt hij gedurende twee jaar halftijds tijdskrediet. Hij heeft het eerste kwartaal van 2023 nog geen vakantiedagen opgenomen.

Afrekening december 2023:

De bediende bouwde in 2022 20 vakantiedagen op maar heeft vanaf 1 april 2023 in het halftijds regime nog recht op slechts 10 dagen.
Het dubbel vakantiegeld werd reeds betaald (meestal in de maand mei of juni). Dit werd berekend op basis van het halftijdse loon, terwijl deze bediende, op basis van de prestaties vorig jaar, eigenlijk recht heeft op een ‘voltijds’ dubbel vakantiegeld. Het deel vakantiegeld dat hij nog niet ontving is niet verloren: je betaalt dit uit in december 2023.

  • enkelvoudig vakantiegeld: 7,6% van het bruto jaarloon 2022 (inclusief fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaalde enkelvoudig vakantiegeld op basis van de halftijdse tewerkstelling
  • (aanvullend) dubbel vakantiegeld: 7,6% van bruto jaarloon 2022 (inclusief fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaalde (aanvullend) dubbel vakantiegeld op basis van de halftijdse tewerkstelling.


Afrekening december 2024:

De bediende heeft in 2023 12,5 vakantiedagen opgebouwd (voltijds van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 en halftijds van 1 april 2023 tot 31 december 2023). Op 1 januari 2024 werkt hij nog steeds halftijds en wordt het vakantierecht dus beperkt tot 10 dagen. Het dubbel vakantiegeld wordt opnieuw berekend op basis van het halftijdse loon, waarbij geen rekening wordt gehouden met de periode van voltijdse tewerkstelling in 2023. In december 2024 betaal je:

  • enkelvoudig vakantiegeld 7,6% van het bruto jaarloon 2023 (inclusief fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaalde enkelvoudig vakantiegeld op basis van de halftijdse tewerkstelling.
  • (aanvullend) dubbel vakantiegeld: 7,6% van bruto jaarloon 2023 (inclusief fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaalde (aanvullend) dubbel vakantiegeld op basis van de halftijdse tewerkstelling.


Voor de concrete berekening van de decemberafrekening kan je terecht bij je sociaal secretariaat.

Nood aan meer uitgebreide info over vakantie?

Anderen lazen ook dit:

Vakbondsactie op 14 december

Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende een stakingsaanzegging in voor donderdag 14 december 2023. Ze vragen meer investeringen in de gespecialiseerde expertise van de social profit en mensgerichte dienstverlening naar werk voor personen met een arbeidsbeperking en voeren daarom actie aan het kabinet van Minister van Werk Jo Brouns.

Deadline: collectieve planning van feestdagen en vervangingsdagen

Sommige feestdagen vallen op een zondag of een andere inactiviteitsdag in de organisatie (zoals een zaterdag). Als werkgever moet je die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen. We vertellen je hoe dat in z'n werk gaat.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!