Ga verder naar de inhoud

Belangenbehartiging

Waar heeft jouw socioculturele organisatie baat bij wanneer het gaat over werkgeverschap en organisatiebeheer?


Die vraag houden we altijd in ons achterhoofd wanneer we bij Sociare aan collectieve belangenbehartiging doen. Als de enige erkende federatie aan Nederlandstalige kant van de werkgeversbank vertolken we de stem van onze leden tijdens onderhandelingen in verschillende (inter)sectorale overlegstructuren en in onze contacten met kabinetten, politici en partnerorganisaties.

Meer lezen over hoe we jouw stem vertolken?

Sectoraal

Sociare is de enige erkende werkgeversfederatie voor de socioculturele sector aan Nederlandstalige kant. Als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige werkgevers zetelen we in verschillende paritair samengestelde organen.

Intersectoraal

Ook op het intersectorale niveau, dat van de volledige social profitsector, vertegenwoordigt Sociare haar leden in verschillende organen. Sociare is lid van Unisoc voor het federale niveau, Verso voor het Vlaams Gewest en BRUXEO voor het Brussels Gewest.

Op deze niveaus wordt de impact van federale of regionale wetgeving op de social profit bekeken en worden er standpunten ingenomen namens de volledige social profit.

Overige mandaten

Naast de sectorale en intersectorale structuren vertegenwoordigt Sociare haar leden ook nog in verschillende andere commissies en overlegstructuren.

Overleg sectorfederaties

Om de belangenbehartiging binnen de sector optimaal af te stemmen op de diversiteit aan deelsectoren organiseren we elke 6 weken een overleg met de verschillende sectorfederaties.

Socioculturele sector in cijfers

Hoe zit dat met de tewerkstelling en financiering in de socioculturele sector? En hoe ziet de gemiddelde werkgever en werknemer die in die sector actief is eruit? Op deze pagina voorzien we je van enkele statistieken.

Dit vind je misschien ook interessant:

Onderhandelingen over een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van start

Begin juli is er op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon overleg geweest tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden en werkgevers van de zorg- en welzijnssector rond het 6de Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6). Via Verso, intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse sociale ondernemingen, is ook de socioculturele sector vertegenwoordigd op de werkgeversbank.

Sociale Maribel, wat is dat nu eigenlijk?

We zetten alle feiten over dit fonds dat je kan aanspreken voor loonsubsidies op een rij in dit artikel.

Nog vragen of suggesties hierover?

Daarvoor kan je terecht bij Kristien Musch, onze adviseur Belangenbehartiging.