Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 457 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 1 van 39

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: versoepeling van het betaald educatief verlof vanaf schooljaar 2023-2024

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de voorwaarden voor het betaald educatief verlof (hierna BEV) vanaf het schooljaar 2023-2024 versoepeld. Enkele belangrijke veranderingen zijn: het maximaal aantal uren voor bepaalde opleidingen wordt verhoogd, de tewerkstellingsvoorwaarden voor deeltijdse werknemers worden versoepeld en het aanbod aan opleidingen waarvoor BEV mogelijk is, wordt uitgebreid. Hieronder een korte toelichting.

Vakbondsactie op donderdag 5 oktober 2023

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op donderdag 5 oktober 2023 een actiedag met als thema het recht op collectieve actie.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

FAQ Werktijd

Gebruik je ons tijdsregistratiesysteem Werktijd.be al? Geweldig. Is het niet altijd even duidelijk? Kan gebeuren. Misschien vind je het antwoord op je vraag hieronder wel. Is dit niet het geval, stuur dan gerust een mailtje naar helpdesk@sociare.be met je vraag.

Arbeidsreglement: model en opmerkingenregister

Als werkgever ben je verplicht om over een up-to-date arbeidsreglement te beschikken. Als Sociare-lid helpen we je graag om daar een werkbaar document van te maken en zorgen we ervoor dat de verplichte wettelijke bepalingen erin staan. We vertrekken daarbij van ons model & opmerkingenregister.

Progressieve werkhervatting: bijlage arbeidsovereenkomst

Hervat één van je medewerkers binnenkort gedeeltelijk het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever verplicht om die progressieve werkhervatting officieel te maken in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Aanpassing maximumbedrag kilometervergoeding

Het maximale bedrag voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt vanaf 1 juli 2023 verlaagd naar 0,4237 euro per kilometer.

Stappenplan tijdskrediet

Een werknemer die tijdskrediet aanvraagt: het komt frequent voor, en het kan om verschillende redenen. Om voor (zieke of gehandicapte) kinderen te zorgen, een opleiding te volgen of iemand te verzorgen die palliatief is.

Als werkgever komt er het één en ander bij kijken. Maar geen stress: volg onderstaand stappenplan, en dan komt dat helemaal goed.

Landingsbanen in PC 329

Met de nieuwe cao van 26 juni 2023, geldig van 01/07/2023 tot 30/06/2025 herbevestigen we als sector dat sommige werknemers vanaf 55 jaar in een landingsbaan kunnen stappen.

Algemeen is een landingsbaan een vorm van tijdskrediet waarbij een werknemer 4/5e of halftijds gaat werken en aanvullend een RVA-uitkering ontvangt.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!