Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 457 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 39

Geen sectorale cao deconnectie, afspraken op organisatieniveau

De Arbeidsdeal die de regering eind vorig jaar afklopte, voert een recht op deconnectie in voor sommige werknemers. De regering zorgde daarbij voor de mogelijkheid om dat recht op verschillende niveaus in te voeren. Omdat dat niet op intersectoraal of sectoraal niveau gebeurde, is het aan de organisaties zelf om hierover de nodige afspraken te maken.

Overzicht: tabel RSZ-werkgeversbijdragen

In dit artikel krijg je een overzicht van de verschillende RSZ-werkgeversbijdragen, die je per kwartaal betaalt en die berekend worden op basis van de brutolonen van je medewerkers.

Het gaat om de bijdragen vanaf 2008 tot 2023.

Modelclausule Arbeidsreglement: maaltijdcheques

Onze clausule voor bepalingen over verlies van de maaltijdcheque-kaart of voor de alternatieve telling

Modelclausule arbeidsreglement: Kleine Flexibiliteit

Wil je toepassing maken van de flexibele arbeidsregeling 'kleine flexibiliteit' (artikel 20bis Arbeidswet), dan vind je hier onze modelclausule voor het arbeidsreglement.

Modelclausules Arbeidsreglement: Tijdskrediet

Als organisatie kan je eventueel in het arbeidsreglement een aantal specifieke bepalingen opnemen rond tijdskrediet.

Modelclausule arbeidsreglement: variabele werkroosters

Wil je werknemers volgens een variabel werkrooster laten werken, dan moet je dit voorzien in het arbeidsreglement. Gebruik daarvoor onze modelclausules.

Modelclausule Arbeidsreglement: Meldingsplicht andere werkzaamheden

Een werknemer wil, uiteraard buiten de werktijd voor je organisatie, mogelijk nog een nevenactiviteit ontwikkelen.

Modelclausule arbeidsreglement: collectieve arbeidsduurvermindering

Wil je een collectieve arbeidsduurvermindering doorvoeren in de organisatie. Gebruik dan onze modelclausule.

Modelclausule Arbeidsreglement: financiële compensatie sectorale flexibiliteit

Wil je de 20% voor flexuren financieel compenseren in plaats van inhaalrust, gebruik dan deze clausule.

Modelclausule Arbeidsreglement - geheimhoudingsplicht

Tijdens de arbeidsovereenkomst krijgt een werknemer wellicht kennis van vertrouwelijke gegevens van de werkgever.
Een werknemer heeft een fundamentele geheimhoudingsplicht.
Je kan hiervoor onze modelclausule opnemen in het arbeidsreglement.

Opvolgen van je Sociale Maribel dossier via Maribel Extranet

Organisaties die een Sociale Maribel toekenning hebben kunnen hun dossier voortaan opvolgen via de portaalomgeving Maribel Extranet. Via deze omgeving kan je jouw dossiers op een overzichtelijke manier raadplegen. Ook het doorsturen en ontvangen van relevante documenten en informatie in verband met je dossier verloopt eenvoudig via Extranet.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering via DmfA

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 of 329.03 en ontvang je loonsubsidies van het maribelfonds? Dan ontvang je begin maart het jaaroverzicht 2022 en heb je 14 dagen de tijd om eventuele correcties aan je dossier aan te brengen. Hierna kan het fonds een correcte jaarafrekening maken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!