Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 444 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 5 van 37

Archief - vorige indexeringen van de loonbarema's

De afgelopen jaren veranderden de baremabedragen die van toepassing zijn in onze sector regelmatig, met dank aan de index. Op zoek naar een specifieke indexering van één van de loonschalen? Op deze pagina kan je alle jaargangen downloaden en bekijken.

Vervangingsovereenkomsten: wat en hoe

Alles wat je als werkgever moet weten over een vervangingsovereenkomst

Cao's over eindejaarspremie

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan moet je als werkgever een eindejaarspremie toekennen. De sectorale cao's raadplegen kan op deze pagina.

Klokkenluidersrichtlijn wordt wet: wat te doen?

Op 15 december verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die de Europese klokkenluidersrichtlijn omzet naar Belgisch recht. Deze wet bepaalt dat werknemers, maar ook andere professionele contacten, vlot en ongestraft de klok moeten kunnen luiden als ze merken dat er bepaalde regels worden overtreden. En daarvoor moet je als onderneming (met meer dan 50 werknemers) ook in actie schieten.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Wet tot omzetting van de EU-Richtlijn 2019/1152

De Wet van 7 oktober 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2022, zorgt voor een gedeeltelijke omzetting van EU-Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.

Met deze wetgeving worden onder meer nieuwe informatieverplichtingen voor de werkgever ingevoerd.

We geven hier een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden ingevoerd door deze regelgeving. Deze wijzigingen zijn van toepassing sinds 10 november 2022.

Work-life-balance: Wet en KB tot omzetting van de EU-Richtlijn 2019/1158

De wet van 7 oktober 2022 en het bijhorende KB, beiden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2022, zorgen voor een gedeeltelijke omzetting van de EU Richtlijn 2019/1158.

Deze regelgeving voert een nieuwe vorm van zorgverlof in voor het verlenen van persoonlijke zorg en steun aan een gezins- of familielid, versterkt de ontslagbescherming voor zwangere werkneemster en bij bepaalde verloven en wijzigt een aantal bepalingen rond ouderschapsverlof.

We geven hier een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden ingevoerd door deze regelgeving. Al deze wijzigingen zijn van toepassing sinds 10 november 2022.

Minimale wekelijkse arbeidsduur en 3-urenregel niet meer van toepassing bij progressieve werkhervatting

Een aanpassing aan het stelsel van de gedeeltelijke werkhervatting: de 1/3-norm en de 3-urenregel vallen weg bij progressieve tewerkstelling.

20 dagen geboorteverlof voor vaders en meemoeders vanaf 1 januari 2023

Goed nieuws voor kersverse vaders en meemoeders: zij krijgen vanaf 1 januari 2023 20 dagen verlof bij de geboorte van hun kind in plaats van de vroegere 15.

Arbeidsdeal: modeldocumenten wisselend weekregime

De arbeidsdeal, wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, heeft de mogelijkheid ingevoerd om een voltijdse werkweek in een wisselend weekregime te presteren.

Je vindt hier de modelclausules om dit in te voeren in de organisatie.

RSZ: aangepaste forfaitaire kostenvergoedingen in het kader van telethuiswerk

Als werkgever kun je werknemers die op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding geven. De RSZ verhoogt nogmaals het maximumforfait van de kantoorvergoeding als gevolg van een indexaanpassing.

Nieuwe procedure medische overmacht

Hier geven we een overzicht van de nieuwe regels rond medische overmacht op basis van de wetswijziging van artikel 34 arbeidsovereenkomstenwet. De nieuwe regeling treedt in werking op 28 november 2022.

Tussenkomst werkgever voor thuiswerk: nieuwe fiscale circulaire

Op 26 februari 2021 heeft de FOD Financiën een fiscale circulaire gepubliceerd met uitvoerige richtlijnen betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk. De circulaire treedt in werking vanaf 1 maart 2021.

Belangrijk om weten: de nieuwe circulaire is in overleg met de RSZ tot stand gekomen en ligt volledig in lijn met de manier waarop de RSZ de kostenvergoeding toepast. De RSZ heeft dan ook beslist deze circulaire volledig te volgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!