Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 428 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 5 van 36

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Uitbreiding vrijwillige ‘relance-uren’

Voorheen konden enkel werknemers in essentiële sectoren gebruikmaken van 120 bijkomende vrijwillige overuren. Die crisismaatregel is vanaf het derde kwartaal van 2021 tot en met het 4de kwartaal van 2022 uitgebreid naar alle sectoren. De vrijwillige overuren worden relance-uren genoemd.

Eén dag ziekte zonder attest? Hoe zit het daarmee?

In het kader van de begrotingsgesprekken in oktober 2021 heeft de regering beslist dat werknemers geen doktersattest meer moeten bezorgen als zij maar 1 dag ziek zijn. Maar let op, deze maatregel is nog niet van toepassing.

Phoenix.brussels: aanwervingspremie voor werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen - verlenging

Werkgevers die een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, kunnen daarvoor financiële steun krijgen. Phoenix.brussels is een tijdelijke premie van maximaal 6 maanden, voor contracten die afgesloten worden tussen 1 januari 2021 en 30 september 2022 met een indiensttreding voor 1 oktober 2022.

Persbericht: blijven sociale ondernemingen in de kou staan?

De hoge inflatie is een begrotingsmeevaller voor Vlaamse regering, maar blijven sociale ondernemingen in de kou staan? Vanochtend werd het SERV-evaluatierapport over de initiële begroting 2022 bekendgemaakt. De werkgeverskoepels van de social-profitsectoren willen de aandacht vestigen op de negatieve impact van hoge inflatie enerzijds en de jarenlange besparingen op de indexeringen van de werkingsmiddelen van de zorg- en welzijnsorganisaties en socioculturele ondernemingen anderzijds.

Innovatiepremie verlengd tot 31 december 2022

De wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen verlengt het stelsel van eenmalige innovatiepremies voor de periode tot 31 december 2022.

Uitstel voor de harmonisering van de pensioenplannen

De wet van 5 mei 2014 stelde een verbod in om nog langer te discrimineren tussen arbeiders en bedienden wat betreft hun aanvullend pensioen.

Omwille van de impact van de coronacrisis krijgen de sectoren en organisaties nu 5 jaar langer de tijd om dit in orde te brengen.

De klokkenluidersrichtlijn: wat is dat nu juist?

Europa heeft het wel voor klokkenluiders: mensen die schendingen van het EU-recht aan het licht brengen bij organisaties waarmee ze via het werk in contact komen. Het heeft dan ook een kader uitgewerkt waarbinnen het voor sommige organisaties verplicht wordt om een meldingskanaal voor dat 'klokkengelui' te installeren. Zo hoopt men dat wantoestanden in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt of voorkomen kunnen worden. Bovendien biedt de richtlijn klokkenluiders ook bescherming, zodat ze niet moeten vrezen wanneer ze de klokken luiden.

Hieronder een korte bespreking van de Europese richtlijn. Let op: ze is nog niet omgezet in Belgisch recht. Ze is dus ook nog niet van toepassing. Hoewel dit eigenlijk al op 17 december 2021 gebeurd moest zijn, wachten we hier nog op. Zodra er beweging is, volgen we dit zo snel mogelijk op.

Fietsvergoeding stijgt tot 0,25 euro per kilometer

Werknemers die met de fiets naar het werk komen of een dienstverplaatsing uitvoeren, krijgen een fietsvergoeding. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt die fietsvergoeding 0,25 euro per kilometer. Daarvoor was dat 0,24 euro.

Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie.

Referentie-CO₂-coëfficiënt 2022 voor bedrijfswagens

De referentie- CO₂-uitstoot voor 2022 werd bekendgemaakt. Voor alle brandstoftypes stellen we een forse daling vast in vergelijking met de voorgaande jaren. Werknemers zullen hierdoor meer belastingen moeten betalen op het voordeel van alle aard, verbonden aan het privégebruik van hun bedrijfswagen.

Corona: klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd en uitgebreid naar begeleiding minderjarig kind

Werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht worden voor hun coronaprik kunnen daar klein verlet voor krijgen. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021, dit is nu verlengd tot 30 juni 2022.
Zoals een tijdje geleden al werd aangekondigd is het vaccinatieverlof ook uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf nu klein verlet opnemen om hun minderjarig kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum.

Wat is de IFIC-functieclassificatie?

Wat is IFIC en waarom is die functieclassificatie zo belangrijk? We leggen het je uit in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!