Ga verder naar de inhoud

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2022 vastgelegd

07.06.2023

Voltijdse werknemers die in 2022 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2022 op hetzelfde niveau als die van vorig jaar.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 23 mei 2023.

De toelage 2022 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2022 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit paritair comité 329.01 of één van de andere deelnemende sectoren.

Het resultaat is een forfaitaire toelage van:

  • 150 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 37,5 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2022 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus geen vrijstelling had)
  • 85,04 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 21,26 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2022 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Hoe zit dat voor deeltijdse werknemers?

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2022.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

  • Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2023.
  • Dat gebeurt elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen raadplegen via www.mysocialsecurity.be, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij of zij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!