Ga verder naar de inhoud

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

13.06.2024

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

De toelage 2023 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2023 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit paritair comité 329.01 of één van de andere deelnemende sectoren.

Het resultaat is een forfaitaire toelage van:

  • 200 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 50 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2023 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus geen vrijstelling had)
  • 120 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 30 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2023 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Hoe zit dat voor deeltijdse werknemers?

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2023.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

  • Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2024.
  • Dat gebeurt elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen raadplegen via www.mysocialsecurity.be, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij of zij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Aanpassing maximumbedrag kilometervergoeding

Het maximale bedrag voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen verhoogd vanaf 1 juli 2024 naar 0,4297 euro per kilometer.

Informatie onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!