Ga verder naar de inhoud

Op komst: Beperking van de doelgroepvermindering aanwerving eerste werknemers

24.05.2023

Vanaf 2024 komen er belangrijke wijzigingen in het systeem van doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Dat besliste de federale regering tijdens de recente begrotingscontrole.

Onder voorbehoud van omzetting in wet.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: Wat was dat nu weer?

Je leest alles over de huidige regeling in onze FAQ: Wat is de doelgroepvermindering aanwerving eerste werknemer precies?

Wat wijzigt er vanaf 2024?

Een eerste wijziging gaat over het maximale bedrag van de RSZ-vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer.

Dat is nu nog geplafonneerd tot 4000 euro per kwartaal maar zal worden beperkt tot 3100 euro per kwartaal. De verlaging van de maximale RSZ-vermindering geldt vanaf 1 januari 2024 en wordt vanaf dan ook toegepast voor de eerste werknemer die reeds was aangeworven vóór 1 januari 2024.

Zoals nu ook al het geval is blijft de vermindering gelden voor onbeperkte duur.


Daarnaast verdwijnt vanaf 1 januari 2024 de RSZ vermindering voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving. De verminderingen die op dat moment reeds van toepassing waren blijven verder lopen onder dezelfde voorwaarden.

Voor de tweede aanwerving verandert er niets.

Deze wijzigingen zijn nog niet omgezet in wetgeving en dus nog onder voorbehoud.

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

FAQ Werktijd

Gebruik je ons tijdsregistratiesysteem Werktijd.be al? Geweldig. Is het niet altijd even duidelijk? Kan gebeuren. Misschien vind je het antwoord op je vraag hieronder wel. Is dit niet het geval, stuur dan gerust een mailtje naar helpdesk@sociare.be met je vraag.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!