Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 480 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 38 van 40

Baremastructuur per deelsector


We hebben per deelsector binnen paritair comité 329 de baremastructuur op een rij gezet. Hieruit kan je afleiden welke functie bij welke loonschaal hoort en zo een fair loon toekennen aan je werknemer. De barema's zijn een richtlijn: je mag altijd beter doen.

Cao koppeling lonen aan index

Sinds 20 maart 1997 zijn alle lonen binnen de socioculturele sector gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze cao werd gesloten voor onbepaalde duur.

Cao haard- en standplaatstoelage in het opbouwwerk

De haard- of standplaatstoelage is een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en die afhangt van je persoonlijke situatie. Je krijgt een haard-of standplaatsvergoeding als je jaarlijkse wedde lager of gelijk aan een bepaald bedrag is. De cao voor het opbouwwerk vind je hier terug.

Cao gewaarborgd minimumloon PC 329.03

Het minimumloon is een belangrijke bescherming voor de werknemer. De afspraken hierover worden per sector vastgelegd in cao's. De cao van 30 juni 2009 voor PC 329.03 over dit topic kan je hieronder downloaden.

Cao's fonds tweede pensioenpijler - PC 329.01

Sinds een aantal jaar betalen werkgevers in paritair comité 329.01 een bijdrage aan de sectorale pensioenpijler, tenzij ze hiervoor een vrijstelling hebben aangevraagd. Op deze pagina vind je alle cao's en bijdragen terug.

Fonds risicogroepen: oprichting, statuten en bijdrage 2021-2022

Het fonds risicogroepen is een sectoraal fonds, beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, waar ingezet wordt op werkgelegenheid voor en vorming van werknemers die tot de risicogroepen behoren. Op deze pagina kan je de statuten en bijdrage voor 2019-2020 raadplegen.

Extra verlof voor werknemers tussen 35 en 44 jaar

In onze sector krijgen werknemers in onze sector die tussen de 35 en de 44 jaar oud zijn onder bepaalde voorwaarden 5 extra verlofdagen per jaar toegekend. Op deze pagina kan je de integrale cao extra verlof nalezen.

Ecocheques: cao van 16 december 2019

Op 16 december 2019 sloten we met de vakbonden in PC 329.01 een cao over de toekenning van ecocheques: éénmalig, ter bevordering van de koopkracht.

Arbeidsvrijstelling 55+: cao van 28 november 2006

Over de arbeidsvrijstelling voor werknemers die ouder zijn dan 55 jaar in paritair comité 329.01 lees je alles in de cao van 28 november 2006.

Arbeidsvrijstelling 45+ en 50+: cao van 15 december 2003

Over de arbeidsvrijstelling voor werknemers die ouder zijn dan 45 en 50 jaar lees je alles in de cao van 15 december 2003.

Teksten: Vlaamse Intersectorale Akkoorden

De VIA-akkoorden schuiven bepaalde maatregelen naar voor om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren, en om die te realiseren krijgen de organisaties subsidies van de Vlaamse regering. Op deze pagina vind je de integrale teksten van VIA2, VIA3, VIA4 en VIA5 terug.

‘Cash-for-car’ in de prullenbak: Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding

Het Grondwettelijk Hof heeft, op vraag van 3 milieuverenigingen, het ABVV en het ACV, de ‘wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding’ vernietigd. Die mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming die de werknemer ontvangt van zijn werkgever, in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!