Ga verder naar de inhoud

Cao haard- en standplaatstoelage in het opbouwwerk

01.09.2020

De haard- of standplaatstoelage is een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en die afhangt van je persoonlijke situatie. Je krijgt een haard-of standplaatsvergoeding als je jaarlijkse wedde lager of gelijk aan een bepaald bedrag is.

Let op: zoals te lezen in artikel 1 van de cao is het toepassingsgebied voor de haard- en standplaatsvergoedingen beperkt tot organisaties uit de deelsector 'samenlevingsopbouw' (de vroegere RISO's en PRISO's).

De cao van 13 november 2001 voor de sector van het maatschappelijk opbouwwerk kan je hieronder downloaden.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!