Ga verder naar de inhoud

Cao koppeling lonen aan index

01.09.2020


Sinds 20 maart 1997 zijn alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen paritair comité 329.01 en 329.03 gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze cao werd gesloten voor onbepaalde duur.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!