Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 479 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 37 van 40

Cao: vakantieregeling

In deze cao staat vastgelegd dat werknemers heel het jaar door recht hebben om een aansluitende periode van 2 weken jaarlijkse vakantie op te nemen.

Cao: toekenning syndicale premie

Medewerkers die aangesloten zijn bij een vakbond hebben recht op een syndicale premie. De financiering van die premie gebeurt in onze sector door een voorafname op de via-middelen.

Cao: tijdskrediet

Op 27 juni 2013 werd in het paritair comité 329 een cao afgesloten die gaat over tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en die ook het stelsel van aanmoedigingspremies in de socioculturele sector vastlegt.

Overeenkomst voor het gebruik van een bedrijfswagen

Je moet de bedrijfswagen enkel als loon beschouwen als de werknemer er ook privéverplaatsingen mee doet, dat zijn zowel de loutere privéverplaatsingen als het woon-werkverkeer. In dat geval sluit je best een overeenkomst met de werknemer.

Geef je een bedrijfswagen en gebruikt de werknemer die enkel voor beroepsverplaatsingen, dan is er geen sprake van een extra voordeel. In dat geval raden we aan om eveneens een overeenkomst te sluiten met de werknemer en een logboek voor het professioneel gebruik bij te houden.

Cao: taakloon

Met een taakloon kan je als organisatie kunstenaars vergoeden voor het geheel van hun artistieke prestatie binnen een arbeidsovereenkomst, los van de specifiek gepresteerde uren. Op basis hiervan kunnen ze ook hun rechten in de werkloosheidreglementering opnemen.

Cao: syndicale afvaardiging

Op vraag van één of meer representatieve werknemersorganisaties kan in jouw organisatie een vakbondsafvaardiging opgericht worden. Dat is het geval wanneer je minstens 20 werknemers tewerkstelt en minstens 50% van het personeel om de oprichting van een syndicale afvaardiging vraagt.

Cao: stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten (PC 329.01)

De cao stabiliteit arbeidsovereenkomsten schrijft voor dat je als werkgever verplicht bent om vacatures intern bekend te maken, sommige categorieën van werknemers voorrang te geven bij het solliciteren en ontbindende voorwaarden uit arbeidsovereenkomsten te weren.

Sociale maribel: wetgeving

Sociale Maribel middelen zijn loonsubsidies om iemand extra uren te geven of iemand bij aan te werven. We drukken die toekenning uit in voltijdse equivalenten (vte). Concreet gaat het om een rsz-vermindering die werkgevers krijgen. Alle wetgeving vind je terug op deze pagina.

Sectorale flexibiliteit: kb en cao

De sectorale flexibiliteit op vlak van arbeidsduur, dat houdt in dat socioculturele werknemers voor bepaalde activiteiten meeruren kunnen presteren, dat ze tot 11 uur per dag, tot 50 uur per week, 's nachts en op zon- en feestdagen kunnen werken. Over de voorwaarden lees je meer op deze pagina.

Cao: nieuwe arbeidsregelingen

Onder welke omstandigheden mag je afwijken van de wettelijke bepalingen rond werken op zondagen en feestdagen, 's nachts werken, de grenzen van arbeidsduur en de dagelijkse rusttijd? Dat is vastgelegd in de cao van 24 maart 2000, die je kan downloaden op deze pagina.

Forfaitaire kostenvergoeding: modeldocumenten

Ken je een forfaitaire kostenvergoeding toe aan jouw werknemers? Dan sluit je best met jouw werknemers een kostenovereenkomst met een toelichting van de kosten, gedekt door die vergoeding.

Ken je verschillende forfaitaire kostenvergoedingen toe? Dan is het aan te raden om in een kostenpolicy te verduidelijken waarvoor en voor welke personeelscategorieën je die vergoedingen toekent.

Baremastructuur per deelsector


We hebben per deelsector binnen paritair comité 329 de baremastructuur op een rij gezet. Hieruit kan je afleiden welke functie bij welke loonschaal hoort en zo een fair loon toekennen aan je werknemer. De barema's zijn een richtlijn: je mag altijd beter doen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!