Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 444 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 3 van 37

Zaterdag blijft een werkdag in het arbeids- en sociaal recht

In 2022 werd het nieuw Burgerlijk Wetboek gepubliceerd waarin ook de bepaling rond werkdagen werd gewijzigd. Hierdoor zou vanaf 1 januari 2023 een zaterdag geen werkdag meer zijn. Dit werd opnieuw gewijzigd in de Kamer, zodat in het kader van het arbeids- en sociaal recht zaterdag toch een gewone werkdag blijft.

Resultaatgebonden bonus: bedrag 2023 en wijzigingen

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen.

Referentie-CO₂-coëfficiënt 2023 voor bedrijfswagens

De referentie- CO₂-uitstoot voor 2023 werd bekendgemaakt. Voor alle brandstoftypes stellen we een forse daling vast in vergelijking met de voorgaande jaren. Werknemers zullen hierdoor meer belastingen moeten betalen op het voordeel van alle aard, verbonden aan het privégebruik van hun bedrijfswagen.

Verhoging uren studentenarbeid van 475u naar 600u voor 2023 en 2024

Vanaf 1 januari 2023 mag een student tot 600 uur per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen, in plaats van 475 uur. Deze regeling geldt voor 2023 en 2024, waarna er een evaluatie plaatsvindt.

Verplichte controle uittreksel strafregister 'goed en zedelijk gedrag' voor nieuwe medewerkers in bepaalde jeugdsectoren

De Vlaamse Regering legt aan bepaalde organisaties de verplichting op om aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers te controleren. Het ontwerp van decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 1 juni 2022 maar moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

PC 329.01: RSZ-werkgeversbijdrage 2023 voor sectorpensioen & Sluitingsfonds bekend

Jaarlijks betaal je als werkgever bijdrages aan het sluitingsfonds en de sectorale pensioenpijler. Voor de verplichting om de werkgeversbijdrage voor het sectorpensioen door te storten kan je elk jaar een vrijstelling aanvragen. We vertellen je meer over de voorwaarden en procedure.

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Reprobel: hoe zit dat voor 2022?

Ook voor 2022 is er een kaderovereenkomst van Sociare met Reprobel. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare vanaf 2022 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2023 dus aangifte doen voor het jaar 2022. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Deadline: tweejaarlijks analyseverslag genderneutraal loonbeleid

Werken er gemiddeld minstens 50 werknemers in je organisatie? Dan moet je als werkgever een analyseverslag uit brengen over de lonen en extralegale voordelen die je toekende in de periode 2019-2020. Daaruit blijkt of je organisatie een genderneutraal loonbeleid voert, of dat er acties nodig zijn.

Syllabus sociale maribel

In deze handige syllabus vinden onze leden alle informatie over sociale maribel voor de PC's 329.01 en PC 329.03.

RSZ: verhoging forfaitaire kantoorvergoeding

Als werkgever kun je werknemers die op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding geven. De RSZ verhoogt het maximumforfait van de kantoorvergoeding als gevolg van een indexaanpassing.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever rond vorming en opleiding?

Afhankelijk van de grootte van je organisatie, zal je per jaar een aantal opleidingsdagen moeten voorzien voor werknemers. Hieronder lees je hoeveel dagen dat net zijn en hoe dit bijgehouden en gemeten wordt.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!