Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 420 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 3 van 35

Rechtspraak: vrijwilliger en werkloos met uitkeringen? Voorafgaande aangifte doen bij de RVA is essentieel.

In een arrest bevestigt het Arbeidshof van Luik het belang van de voorafgaande aangifte van een vrijwillige activiteit als je als werkloze uitkeringen ontvangt Deze aangifte laat de RVA toe enerzijds de impact van de activiteit op de beschikbaarheid van de werkloze en op het karakter van vrijwillige activiteit na te gaan en anderzijds de eventuele controles uit te voeren.

We kijken eerst even naar de feiten van de zaak, waarna een analyse van de uitspraak volgt.

Corona: vrijwilligers in essentiële diensten kunnen tijdelijk hogere vergoeding krijgen

Vrijwilligers die zich inzetten in cruciale sectoren en essentiële diensten tijdens de coronacrisis mag je tijdelijk een hogere forfaitaire kostenvergoeding geven. Het jaarlijks kostenplafond voor die vrijwilligersvergoeding gaat nu ook tijdelijk de hoogte in voor de vrijwilligers in de vaccinatiecentra.

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Rechtspraak: ongerechtvaardigde verlenging van arbeidsongeschiktheid kan tot verbreking arbeidsovereenkomst leiden

Een vonnis van de arbeidsrechtbank van Henegouwen (afdeling Doornik) bevestigt dat een tekortkoming in hoofde van de werknemer kan leiden tot een met verbreking van de arbeidsovereenkomst gelijkgestelde handeling.

Iets minder abstract: sommige tekortkomingen van werknemers kunnen aanzien worden als een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door die werknemer, waardoor de werknemer aan de werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. Belangrijk criterium om dit te beoordelen is het voortdurend karakter van deze tekortkoming.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Corona - socio-economische maatregelen: verlenging van enkele werkloosheidsmaatregelen tot eind september 2021

In haar strijd tegen de coronapandemie verlengde de federale overheid de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar eerder al tot 30 juni 2021 en voegde ze er een aantal nieuwe maatregelen aan toe. Een reeks werkloosheidsmaatregelen werden nu verder verlengd tot 30 september 2021.

In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht van de relevante maatregelen voor onze sector.

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid tot 30 september 2021

Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Corona: Verplichte inschrijving als werkzoekende uitgesteld

In principe moet een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door overmacht wegens het coronavirus, zich na de eerste 3 maanden van werkloosheid als werkzoekende inschrijven.

De RVA besliste om deze periode van 3 maanden in het kader van corona pas te laten ingaan vanaf 1 juli 2021. Een inschrijving vóór 1 oktober 2021 is dus niet nodig.

Corona: Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid opnieuw verlengd tot 30 september 2021

Ben je van plan om tijdelijke werkloosheid in te roepen vanwege de coronamaatregelen? Dan kan dat nog altijd via de vereenvoudigde procedure. Die is opnieuw verlengd, tot 30 september 2021

Phoenix.brussels: aanwervingspremie voor werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen

Werkgevers die een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, kunnen daarvoor financiële steun krijgen. Phoenix.brussels is een tijdelijke premie van maximaal 6 maanden, voor contracten die afgesloten worden tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 met een indiensttreding voor 1 april 2022.

NAR adviseert uitbreiding artikel 17 van het RSZ-besluit

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad brachten een advies uit dat voorziet in een uitbreiding van het artikel 17 van het RSZ-besluit (25-dagenregel) als alternatief voor het verenigingswerk. Het Grondwettelijk Hof vernietigde het statuut verenigingswerk in april 2020.

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!