Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 413 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 3 van 35

Update coronamaatregelen: stapsgewijze versoepeling vanaf 19 april

De druk op de zorg blijft hoog maar er is ook een gunstige evolutie merkbaar in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Op basis van die vaststelling én de versnelling van de vaccinatiecampagne heeft het overlegcomité van 14 april 2021 beslist tot een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen. We zetten alle wijzigingen en de relevante maatregelen voor de sector nog eens op een rijtje.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Corona: Eénmalige premie (beschermingspremie) voor tijdelijk werklozen met een laag loon

Behoort jouw organisatie tot een sector die op 1 maart verplicht gesloten was door corona? Heb je werknemers in dienst die tijdelijk werkloos zijn en een laag loon hebben? Een kb voorziet dat zij aanspraak kunnen maken op een beschermingspremie. Die premie is eenmalig en je werknemers moeten ze zelf aanvragen.

Persoon die steun verleent aan slachtoffer van discriminatie heeft nu recht op dezelfde bescherming

Op aandringen van Europa heeft ook Vlaanderen de antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitgebreid. Vanaf nu geniet ook de persoon die steun verleent aan het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer dezelfde bescherming als het slachtoffer zelf. Het gaat om zowel formele als informele steun.

Uitstel aanvraag terugbetaling VOV tot 30 november 2021

De Vlaamse overheid maakt bekend dat aanvragen tot terugbetaling voor de uren Vlaams Opleidingsverlof die werknemers opnamen in schooljaar 2020-2021, nog tot 30 november 2021 kunnen gebeuren.

Overzicht: tabel RSZ-werkgeversbijdragen

In dit artikel krijg je een overzicht van de verschillende RSZ-werkgeversbijdragen, die je per kwartaal betaalt en die berekend worden op basis van de brutolonen van je medewerkers.

Het gaat om de bijdragen vanaf 2008 tot 2021.

Corona: klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus een feit

Werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht worden voor hun coronaprik kunnen daar klein verlet voor krijgen. In de media is al veel te horen en te lezen geweest over dat vaccinatieverlof voor werknemers. De goedgekeurde wettekst in intussen gepubliceerd in het Staatsblad van 9 april 2021.

Rechtspraak GDPR & Privacy: verwijder e-mailadressen van ex-werknemers

In een uitspraak van de geschillenkamer van 29 september 2020 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een administratieve boete opgelegd van 15.000 euro aan een organisatie die de e-mailadressen van ex-werknemers pas na meer dan 2,5 jaar had afgesloten.

We bekijken hierna kort even de feiten van deze zaak en de beslissing van de GBA. En we geven tips mee over hoe je dergelijk scenario kan vermijden

Fiscale stimulans om werknemersopleidingen te verhogen

Om werkgevers aan te moedigen hun werknemers meer opleidingen te laten volgen, werd een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing opleiding van werknemers in het leven geroepen.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, moet je vanaf 1 januari 2021 een bedrag van 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet meer doorstorten naar de fiscus. Deze maatregel geldt voor werkgevers uit de privésector.

Een fiets leasen: wat je moet weten als werkgever

Denk je eraan om met een fietsleasingbedrijf in zee te gaan en je werknemers een bedrijfsfiets aan te bieden? Hieronder vind je 3 voordelen en 3 aandachtspunten wanneer je kiest voor de fiets.

Verenigingswerk: NAR zeer negatief over voorstel verhoging plafond

De NAR heeft zich zeer negatief geuit over een eventuele verhoging van het plafond voor verenigingswerk voor bepaalde sportactiviteiten.

Enkel vertrekvakantiegeld verrekend bij opname

Een werknemer die uit dienst treedt, krijgt van zijn werkgever het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald. Bij een nieuwe werkgever levert die werknemer dan een vakantieattest af, dat bewijst hoeveel vertrekvakantiegeld werd betaald door de vorige werkgever.
De nieuwe werkgever verrekent het vertrekvakantiegeld voor de vakantiedagen van het vakantiejaar: hij berekent hoeveel hij de werknemer moet betalen en houdt daar het vertrekvakantiegeld vanaf.

Wat er wijzigt, is het tijdstip van verrekening van het enkel vakantiegeld. Voortaan zal een werkgever het enkel vertrekvakantiegeld verrekenen naarmate de werknemer vakantiedagen opneemt. Dat maakt de RSZ kenbaar in haar tussentijdse administratieve instructies.

Er bestaat wat onduidelijkheid over de ingangsdatum van deze maatregel. De RSZ overlegt momenteel met het VBO en de Unie van Sociale Secretariaten. Als werkgever volg je best even het advies van je sociaal secretariaat in deze.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!