Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 432 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 3 van 36

De renteloze lening of de lening tegen verminderde rentevoet: wat moet je weten?

Als werkgever kan je je werknemers een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet toekennen. Opgelet: het voordeel dat daaruit voortvloeit voor de werknemer is loon en wordt geschat naar zijn werkelijke waarde. Het is mogelijk dat je er daardoor fiscale- en sociale zekerheidsbijdragen op betaalt.

FAQ artikel 17 - Verenigingswerk

Nood aan tijdelijke extra werkkrachten? Dan loont het de moeite om eens een blik te werpen op artikel 17 - Verenigingswerk (de vroegere 25-dagenregel): een methode waarmee je rsz-vrij en dus voordelig losse medewerkers kan inschakelen, in bepaalde functies en beperkt tot 300 uren per jaar.

Duidelijkheid over het fiscale luik artikel 17

De werknemer die volgens artikel 17 (Verenigingswerk) tewerkgesteld wordt, moet een inkomstenbelasting van 10% op divers inkomen betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting). Alle vergoedingen en kostenvergoedingen worden aan dit tarief belast tot een plafond van 6.390 euro per jaar (2022).

De opvolger van verenigingswerk vanaf 2022: artikel 17 werd uitgebreid

Er is meer duidelijkheid over de opvolger van verenigingswerk vanaf 2022. Occasionele medewerkers tewerkstellen zal in het nieuwe jaar kunnen door een uitbreiding van het al bestaande artikel 17. Het saldo van dagen wordt omgezet in uren voor meer flexibiliteit, en dat aantal uren stijgt ook. De regeling gaat bovendien ook fiscaal aantrekkelijker zijn. Wat we al weten over de nieuwe regeling zetten we even op een rij in dit artikel.

Resultaatgebonden bonus: bedrag 2022 en wijzigingen

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen.

Verlaging bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor lage en middeninkomens

De regering besliste om de lasten op arbeid te verlagen. De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid werd verlaagd. Het is de bedoeling deze bijdrage uiteindelijk af te schaffen.

Subsidies voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad en de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg werkten samen een systeem uit ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. Het koninklijk besluit voor de uitvoering daarvan werd onlangs gepubliceerd. Organisaties en sectoren kunnen tussen 1 april en 31 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Niet indexeren van de middelen: gevolgen voor de socioculturele sector

Als werkgeversorganisatie vraagt Sociare aandacht voor de gevolgen van het niet indexeren van de financiering in de socioculturele sector. Sinds 2012 vonden maar liefst 8 indexeringen plaats. Telkens worden de lonen met 2% verhoogd. Het Planbureau voorspelt dit jaar nog 2 indexeringen.

Dimona-aangifte voor artikel 17 beschikbaar

De Dimona-aangifte in het kader van artikel 17 is operationeel. Vanaf nu kan je vooraf de prestaties in uren via Dimona aangeven.

Bovendien kan de werknemer vanaf nu ook het resterende contingent in uren raadplegen in een applicatie die erg lijkt op student@work.

Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie

Op 7 maart 2022 werd de nieuwe generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie' van kracht. De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk schreven de gids.

In de gids vind je preventiemaatregelen die ervoor zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, zodat ondernemingen hun activiteiten niet geheel of gedeeltelijk moeten opschorten.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 april 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding. Op deze pagina: de bedragen vanaf 2020.

Loonbarema’s - geïndexeerd op 1 april 2022

In paritair comité 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie de barema's toepassen? Je leest het op deze pagina.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!