Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 415 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 3 van 35

Formulier syndicale premie nu ook digitaal te verspreiden

Heb je als werkgever een brief ontvangen van het intersyndicaal fonds voor de socioculturele sector met als boodschap dat je het bijgevoegd formulier aan al je werknemers moet bezorgen? Dan ben je niet de enige. Maar wees gerust: het wordt eenvoudiger. Het formulier kan nu ook digitaal verspreid worden.

Sociale maribel & het jaaroverzicht werknemers

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en heb je een maribeltoekenning? Dan ontvang je in januari normaal gesproken een mail met een overzicht van de werknemer(s) met maribeltussenkomst. Klopt dat niet? Corrigeer het dan, en bezorg het voor 16 januari terug aan het fonds.

Corona: jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers nogmaals verhoogd

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers die logistieke bijstand verlenen of de bevolking helpen inenten tegen COVID-19. Het ontwerp betreft enerzijds de vrijwilligers in de vaccinatiecentra en anderzijds de vrijwilligers in de zorgsector.

Sectorale cao's afgesloten voor het verlagen van de leeftijdsgrens voor landingsbanen met uitkering

De sociale partners sloten een sectorale cao voor het verlagen van de leeftijdgrens om in aanmerking te komen voor een landingsbaan met uitkeringen.

Deadline: decemberafrekening

Als een bediende in 2021 minder ging werken, betaal je in december 2021 de verloren vakantierechten uit. Dat heet de decemberafrekening. We illustreren het met een fictief voorbeeld.

Deadline: collectieve planning van feestdagen en vervangingsdagen

Sommige feestdagen in 2021 vallen in een weekend. Als werkgever moet je die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen, onder andere via een collectieve planning. We vertellen je hoe dat in z'n werk gaat.

VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Let op: dit geldt enkel voor werknemers die vallen onder PC 329.01 én in dienst zijn van een organisatie die de Vlaamse overheid structureel erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Medewerkers mogen afwezig zijn voor coronatest met behoud van loon

De NAR heeft met spoed een cao afgesloten die werknemers het recht geeft om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon als zij zich moeten laten testen op COVID-19. Die cao komt er naar aanleiding van de Self Assessment Test die de overheid heeft voorzien.

Cao nummer 160 is in werking getreden op 19 november 2021 en is van toepassing tot 28 februari 2022. Je leest er alles over in dit artikel.

Telewerk blijft verplicht door corona: alles over attesten, telewerkregister en terugkeermomenten

Telethuiswerken blijft voorlopig verplicht voor elke organisatie, voor elke functie die zich daartoe leent. Enkel als het onmogelijk is om te telewerken omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening, is de aanwezigheid op de werkplaats toegestaan. Aan die werknemers moet je een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Het invullen van een telewerkregister wordt opnieuw ingevoerd.

Model - attest uitzondering op verplichting telewerk

De overheid schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus en heeft telewerken nu verplicht gemaakt. Uitzondering? Mensen die écht nodig zijn op de werkvloer. Zij moeten hiervoor wel een attest krijgen van de werkgever.

Landingsbanen in PC 329

Een tijdskrediet type landingsbaan is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij een werknemer vanaf een bepaalde leeftijd het vliegtuig van z'n carrière rustig richting pensioen-terminal kan manoeuvreren. In principe kan een werknemer vanaf de leeftijd van 60 jaar dan 4/5e of halftijds gaan werken, waarbij voor de gewerkte uren loon wordt betaald en voor de uren in landingsbaan een uitkering wordt betaald door de RVA.

De sectorale cao van 22 november 2021 maakt mogelijk dat werknemers al vanaf 55 jaar onder bepaalde voorwaarden in een landingsbaan kunnen stappen. Deze regeling geldt tot 30 juni 2023.

Hier vind je alle details en voorwaarden terug.

Corona: nieuwe cao regelt telewerk

De Nationale Arbeidsraad (NAR) sloot op 26 januari cao nr. 149 af, en die gaat over aanbevolen of verplicht telewerk door de coronacrisis. De cao is van suppletieve aard, dat wil zeggen dat ze niet van toepassing is op organisaties die voor 1 januari 2021 al een regeling van occasioneel of structureel telewerk hebben uitgewerkt.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!