Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 420 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 2 van 35

Spilindex overschreden: lonen stijgen met 2% vanaf oktober 2021

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in augustus 2021 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de minimumlonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in oktober 2021 met 2% verhogen.

Vlaams Opleidingsverlof in het schooljaar 2021-2022: nieuwigheden

Zijn er werknemers in je organisatie die een opleiding volgen en hiervoor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) willen aanvragen? Dit schooljaar 2021-2022 gelden enkele nieuwe regels, waardoor VOV in méér gevallen zal kunnen worden aangevraagd en opgenomen. De Vlaamse regering wil hiermee het systeem promoten en werknemers motiveren om opleidingen te volgen. We bieden je een overzicht.

Vakbondsactie op dinsdag 21 september

Het ABVV dient ook in onze sector een stakingsaanzegging in voor dinsdag 21 september. Ze organiseren die dag een syndicale actie (“concentratie”) in Luik die gaat over het sensibiliseren over de syndicale vrijheden.

Tijdelijke werkloosheid na 30 september

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 september.

Vanaf 1 oktober zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Educatief verlof schooljaar 2020-2021: terugbetalingsaanvraag indienen voor 31 januari 2022

Namen er werknemers betaald educatief verlof op in jouw organisatie tijdens het schooljaar 2020-2021? Dan moet je de aanvraag voor terugbetaling vóór 31 december 2021 indienen bij de dienst educatief verlof. De termijn voor het indienen van de aanvraag is strikt. Hieronder lees je hoe je zo'n terugbetalingsaanvraag in orde brengt.

Loonnorm 2021-2022: regering neemt het heft in eigen handen

Een kb van 30 juli 2021 bepaalt dat de maximale loonstijging voor 2021-2022 0,4% bedraagt. De regering legt die loonnorm zelf vast, nadat de sociale partners geen akkoord bereikten.

‘Coronapremie’ in de vorm van consumptiecheque

Wil je je werknemers dit jaar iets extra geven omdat ze zichzelf overtroffen hebben tijdens de moeilijke voorbije maanden? De regering heeft als onderdeel van het loonakkoord een ‘coronapremie’ in het leven geroepen, die de vorm krijgt van een consumptiecheque tot 500 euro. Hieronder lees je onder welke voorwaarden je deze consumptiecheque kunt toekennen aan werknemers. Hier lees je er alles over.

RSZ-vermindering als in het derde kwartaal van 2021 in jouw organisatie (opnieuw) meer mensen aan de slag gaan

De coronacrisis heeft er bij veel organisaties stevig ingehakt. Heel wat organisaties hebben gebruik moeten maken van het systeem van de tijdelijke werkloosheid of andere ondersteuningsmaatregelen van de overheid om het hoofd boven water te houden. Nu het ergste van de crisis voorbij lijkt te zijn, komt de tewerkstelling in menig organisatie terug op gang. Om dit te stimuleren, voert de federale regering een RSZ-vermindering door: organisaties die in het derde kwartaal van 2021 25% meer arbeidsvolume bereiken dan in het eerste kwartaal van 2021, kunnen genieten van een doelgroepvermindering van hun RSZ-werkgeversbijdrage.

Extra recht op VOV wanneer werkgever opleiding voorstelt

De Vlaamse regering zet in op opleidingen en dat vertaalt zich in een unieke maatregel in het kader van Vlaams Opleidingsverlof voor schooljaar 2021-2022: een ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’. Als de werkgever een opleiding voorstelt, kan de werknemer tot 250 uren VOV opnemen. Hier lees je er alles over.

Mantelzorgverlof: alles wat je moet weten als werkgever

Het mantelzorgverlof werd in het leven geroepen op 1 september 2020 als specifieke vorm van thematisch verlof. In dit artikel zetten we alle voorwaarden en modaliteiten nog eens op een rijtje.

Goed nieuws voor werknemers die zorg dragen voor een zorgbehoevend persoon: vanaf 1 september 2021 wordt de maximale duur van het mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon opgetrokken tot 3 maanden volledige onderbreking en tot 6 maanden bij een vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2e of 1/5e.

Jobstudenten kunnen door corona meer uren werken in 3de kwartaal

De Ministerraad heeft beslist dat de uren die een student presteert in juli, augustus en september 2021 in het kader van een studentenjob niet zullen meetellen voor het contingent van 475 uren. Jobstudenten zullen tijdens deze maanden dus ongelimiteerd kunnen bijklussen.

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling werd uitgebreid naar het derde kwartaal van 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!