Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 469 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 2 van 40

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof (BEV) of Vlaams opleidingsverlof (VOV) opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof beperken tot een bepaald plafond.

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Federal Learning Account: nieuwe verplichting voor werkgevers vanaf 1 april 2024

Vanaf (uiterlijk) 1 april 2024 komt er voor werkgevers een nieuwe verplichting bij inzake opleidingen. Het opleidingsrecht van de werknemers zal dan geregistreerd moeten worden in een nieuwe databank, de Federal Learning Account.

In dit bericht zetten we de informatie waar we op dit moment al over beschikken even op een rij.

Update: Bedrag werkhervattingspremie verhoogd

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Voor werkhervattingen die starten vanaf 1 januari 2024 is het bedrag verhoogd naar 1.725 euro.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023. Daardoor kan je de werkhervattingspremie nu effectief aanvragen.

Project Jobcreatie 2024

Vandaag lanceerde het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk opnieuw het project Jobcreatie in het kader van VIA 6. Het project mikt op de bevordering van de tewerkstelling van min-26-jarigen en 55-plussers in de Nederlandstalige socioculturele sector. Organisaties kunnen bij een nieuwe aanwerving gedurende 12 maanden een tussenkomst krijgen tot 75% van de loonkosten.

Reprobel: kaderakkoord voor 2023 is er

Ook voor 2023 is er een kaderovereenkomst van Sociare met Reprobel. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare vanaf 2023 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2024 dus aangifte doen voor het jaar 2023. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Tussenkomst werkgever voor thuiswerk: fiscale circulaire

Op 26 februari 2021 heeft de FOD Financiën een fiscale circulaire gepubliceerd met uitvoerige richtlijnen betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk. De circulaire treedt in werking vanaf 1 maart 2021.

Belangrijk om weten: de nieuwe circulaire is in overleg met de RSZ tot stand gekomen en ligt volledig in lijn met de manier waarop de RSZ de kostenvergoeding toepast. De RSZ heeft dan ook beslist deze circulaire volledig te volgen.

Wijzigingen fietsvergoeding in 2024

Werknemers die met de fiets naar het werk komen of een dienstverplaatsing uitvoeren, krijgen een fietsvergoeding.

Vanaf 1 januari 2024 is de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets verhoogd naar 0,35 euro per kilometer. In 2023 was dat nog 0,27 euro per kilometer.
Daarnaast werd er ook een jaarplafond van 2.500 euro (3.500 na publicatie wet) ingevoerd voor de fiscale vrijstelling.

Ook de RSZ zou deze verhoging volgen, evenals het plafond van 2.500 per jaar, maar dit moet nog officieel bevestigd worden.

Belastingkrediet voor algemene fietsvergoeding cao nr. 164

In 2023 werd in de Nationale Arbeidsraad de cao nr. 164 afgesloten waardoor werknemers die met de fiets naar het werk komen sinds 1 mei 2023 recht hebben op een verplichte fietsvergoeding.

Om de extra kost van deze verplichte fietsvergoeding te compenseren heeft de wetgever voor de betrokken werkgevers een belastingvoordeel ingevoerd in de vorm van een belastingkrediet.

Syllabus sociale maribel

In deze handige syllabus vinden onze leden alle informatie over sociale maribel voor de PC's 329.01 en PC 329.03.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Sociale verkiezingen 2024: Periode X tot X+28

De voorbereidende fase is bijna achter de rug. Dag X komt in zicht. In dit artikel bespreken we de to do's in de periode X tot X+28. Deze periode loopt (afhankelijk van de verkiezingsdag die je koos) van 13 tot 26 februari 2024 tot en met 12 tot 25 maart 2024.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!