Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 415 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 2 van 35

Coronamaatregelen: terug naar oude regels voor cultuur, telewerk blijft verplicht

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State heeft het overlegcomité op 29 december 2021 beslist om terug te keren naar de coronaregels die werden beslist op 3 december 2021 voor wat betreft de culturele sector, evenementsector en bioscopen.

Voor het overige blijven de regels van toepassing die werden beslist op 22 december 2021.

Telewerk blijft dus nog steeds verplicht. Sportwedstrijden moeten zonder publiek doorgaan. In dit bericht zetten we de actuele relevante maatregelen op een rij.

Grensbedragen voor vrijwilligers en kunstenaars

Af en toe loont het om de vergoedingen die je toekent aan de vrijwilligers en kunstenaars waar je mee samenwerkt te bekijken. Het is belangrijk dat deze bedragen onder een bepaalde grens blijven, omdat de kans bestaat dat je hier anders als werkgever RSZ op moet betalen.

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid 2021 voor jaarlijkse vakantie en eindejaarspremie

Goed nieuws voor werknemers die tijdelijk werkloos waren wegens corona in 2021: ook voor dit jaar worden de dagen tijdelijke werkloosheid wat betreft het recht op jaarlijkse vakantie gelijkgesteld met gewerkte dagen. De tijdelijke werkloosheid zal met andere woorden geen invloed hebben op de vakantierechten en het vakantiegeld van werknemers in 2022.

Corona: geldigheidsduur sport- en cultuurcheques nogmaals verlengd

Sport- en cultuurcheques met vervaldatum 30 september 2020 of 30 september 2021 blijven geldig tot en met 30 september 2022. Door de nieuwe coronamaatregelen in de sport en cultuursector blijft het te moeilijk om de cheques binnen de normale uitgifteperiode te gebruiken. De federale regering beslist dan ook om de geldigheidsduur van die cheques opnieuw te verlengen.

Probleem met de betaling van de eenmalige subsidie IF.IC

De organisaties die onder het toepassingsgebied van de cao 1,1% loonstijging vallen, ontvangen dit jaar ook nog 60 euro/vte voor IF.IC-ondersteuning. Bij de betaling van de tussenkomst aan de organisaties liep er jammer genoeg iets mis.

Corona: Regering beslist over verlenging van economische steunmaatregelen

De ministerraad van 10 december 2021 heeft beslist over de verlenging van enkele economische coronamaatregelen. Deze maatregelen zullen van kracht zijn tot 31 maart 2022.

We geven hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor onze sector.

Coronapremie: uiterste toekenningsdatum uitgesteld tot 31 maart 2022

De ministerraad van 3 december keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uiterste toekenningsdatum uitstelt tot 31 maart 2022. Het moment van beslissing tot toekenning moet gebeuren uiterlijk op 31 december 2021.

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid tot 31 maart 2022

Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

Hoera! De nieuwe kaderovereenkomst met Reprobel is er. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare vanaf 2021 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2022 dus aangifte doen voor het jaar 2021. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Corona: cao verplicht en aanbevolen telewerk verlengd

De sociale partners hebben op 7 december 2021 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk ingevolge het coronavirus verlengd tot 31 maart 2022.

VIA-middelen voor 2021: bedragen en timing

De VIA-bedragen 2021 en de concrete tussenkomsten voor organisaties onder PC 329.01 liggen vast. Benieuwd naar het bedrag voor jouw organisatie? Lees dan snel verder.

Al jouw vragen over de cao 1,1% loonstijging beantwoord

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Moet je die loonsverhoging toepassen? Heeft dit enkel invloed op het loon? En krijg je er een tussenkomst voor? Deze en andere vragen beantwoorden we in deze FAQ.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!