Ga verder naar de inhoud

Alle actuele bedragen op een rij

22.05.2024

Een actueel totaaloverzicht van bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Hieronder vind je ze terug.

Bedrijfswagen: CO2-coëfficiënt (referentie in functie van aantal gram CO2/km)

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
5,5% voor een CO2-uitstoot van:
78 gram voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor
65 gram CO2/km voor dieselvoertuigen
1 januari 2024

Bedrijfswagen: indexatie-coëfficiënt CO₂-taks

indexatie-coëfficiënt CO₂-taks Vanaf wanneer?
1,5359
(minimum CO2-bijdrage 31,99 euro)
1 januari 2024

Bedrijfswagen: ondergrens voordeel alle aard

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
1.600 euro
1 januari 2024

Belastingvrijstelling woon-werkverkeer privévervoer

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
490 euro
1 januari 2024
470 euro
1 januari 2023

Educatief verlof: forfait terugbetaling

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
22,07 euro per uur
Schooljaar 2022-2023

Educatief verlof: loongrens

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
3.364 euro per maand
Schooljaar 2022-2023
3.500 euro per maand
Schooljaar 2023-2024

Eindejaarspremie/eindejaarstoelage 2023


Fietsvergoeding

Welk bedrag? Vanaf wanneer? Plafond belastingvrijstelling woon-werkverkeer? Opmerking
0,35 euro per kilometer
1 januari 2024
3.500 euro (inkomsten 2024)
0,28 euro per kilometer
1 januari 2024
3.500 euro (inkomsten 2024)
CAO nr. 164
enkel relevant voor PC 329.03
0,27 euro per kilometer
1 januari 2023
/

Kunstenaars: amateurkunstenvergoeding

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
77,22 euro per dag per opdrachtgever
1 januari 2024
22,06 euro dagplafond terugbetaling verplaatsingskosten
1 januari 2024
551,56 euro maximaal jaarbedrag vrijstelling solidariteitsbijdrage 5%
1 januari 2024

Loongrens woon-werkverkeer (enkel voor PC 329.03)

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
51.790,64 euro
1 december 2023
50.775,13 euro
1 januari 2023

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen, maximaal bedrag

Minimumloon PC 329.03

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
2148,02 euro
1 april 2024

Brutojaarloon bedienden voor het vastklikken van opzeggingstermijnen opgebouwd tot 31 december 2013 voor bedienden

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
32.254 euro - 64.508 euro
1 januari 2013 (*)

Politiek verlof: loonplafond

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
3.705,73 euro per maand
1 september 2018

Resultaatsgebonden bonus

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
max. 4.020 euro
1 januari 2024
max. 3.496 euro (vrijgesteld van belastingen)
1 januari 2024

Sociale maribel PC 329.01: loonkostenplafond - maximale toekenning voor een vte

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
47.000 euro
2024
45.619,18 euro
2023

Sociale maribel PC 329.03: loonkostenplafond - maximale toekenning voor een vte

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
47.772,80 euro
2024
46.607,6 euro
2023
De maximale totale jaarloonkost van een sociale maribelwerknemer 329.03 bedraagt sinds december 2023 €102.400,43.

Tussenkomsten woon-werkverkeer

Verenigingswerk - artikel 17

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
7.460 euro per jaar
1 januari 2024

Vrijwilligers - kostenvergoeding

Grensbedragen vrijwilligersvergoeding Maximumbedrag per dag Maximumbedrag per jaar Verhoogd maximumbedrag per jaar
2023
40,67 euro
1626,77 euro
2987,70 euro
2024
41,48 euro
1659,29 euro
3047,43 euro

Anderen lazen ook dit:

Haard- en standplaatstoelagen vanaf 1 juni 2024

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Loonbarema’s - indexering op 1 juni 2024

In april 2024 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen PC 329.01 en 329.03 in juni 2024 met 2%. In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie die loonschalen toepassen? Je leest het hier.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!