Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 420 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 35

Je personeel informeren over het ontslag van een ex-werknemer: wat mag je zeggen en wat niet?

Je ontslaat een werknemer en wil je personeel daarover informeren. Hoe ver mag je daarin gaan?

In een recente beslissing heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich over die vraag moeten buigen, nadat twee werknemers een klacht hadden ingediend. Ze verweten de werkgever aan de andere werknemers gecommuniceerd te hebben over hun ontslag en de omstandigheden daarvan. De conclusie van de GBA: communiceer enkel wat strikt noodzakelijk is voor een passend personeelsbeleid.

Uitgebreid rouwverlof voor werknemers die naaste verliezen en klein verlet voor pleegouders en -kinderen

Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen, hebben voortaan recht op 10 dagen rouwverlof, in plaats van 3 dagen zoals voorheen.

Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en -ouders.

Deze regelgeving geldt voor alle overlijdens vanaf 25 juli 2021.

Sociale Maribel PC 329.01 en PC 329.03 - saldo 2020 heeft vertraging

Jouw organisatie zal een mail ontvangen van het fonds Sociale Maribel ( PC 329.01 of PC329.03) over de afrekening en het saldo 2020.

Omdat de gegevens niet feilloos doorstroomden uit DMFA, heeft de afrekening van het jaar 2020 vertraging opgelopen.

Hieronder meer.

Corona: Veilig aan het werk met (deel)sectorprotocollen

Verenigingen die hun activiteiten hernemen doen dat overeenkomstig het protocol van de betrokken sector. Verschillende (deel)sectoren werkten plannen en protocollen uit voor een veilige werking met aandacht voor de passende preventiemaatregelen.

Verenigingswerk: Verdubbeling maandplafond tijdens het derde trimester voor bepaalde activiteiten

Het koninklijk besluit waardoor de maximale maandvergoeding verdubbelt in juli, augustus en september voor 2 specifieke sportactiviteiten in het kader van verenigingswerk is gisteren gepubliceerd.

Cao loonstijging nog niet afgesloten

Sociare probeert sinds april 2021 om een cao 1.1% loonsverhoging af te sluiten in het paritair comité 329.01. Zo willen we uitvoering geven aan de koopkrachtmaatregel bepaald in VIA6. Na lang onderhandelen is de cao nog niet afgesloten.

OPGELET: nog geen loonsverhoging in PC 329.01!

Het is even opletten geblazen bij de loonafrekening voor deze maand. In het paritair comité 329.01 is er op dit moment nog geen loonsverhoging doorgevoerd. Controleer zeker of jullie sociaal secretariaat eventuele loonsverhogingen die andere paritaire comités (o.a. PC 319.01) doorvoeren, niet per vergissing toepast.

Corona: geen verplicht telewerkregister meer vanaf 1 juli 2021

De verplichting om online een telewerkregister in te vullen vervalt vanaf juli 2021. Vanaf 1 juli 2021 is telewerk immers niet meer verplicht, slechts aanbevolen.

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

We worden er tijdens de zomerperiode regelmatig mee geconfronteerd: hittegolven waarbij de temperaturen oplopen tot 30 graden of meer. Wat zijn wettelijk gezien je verplichtingen tegenover je medewerkers? En hoe zit dat als ze telewerken? We zetten het op een rij in dit artikel

Vlaams Opleidingsverlof: definitief kader voor digitale opleidingen

Door de maatregelen rond social distancing om de (weder)opmars van het coronavirus te stuiten, gebeuren opleidingen meer en meer digitaal. Het kan daarbij gaan om rechtstreekse digitale contacten, maar ook om online modules die afgewisseld worden met (online) contactmomenten, het zogenaamde blended learning.

De regelgeving rond Vlaams Opleidingsverlof of VOV werd vorige zomer aangepast voor het schooljaar 2020-2021. Deze tijdelijke maatregelen worden nu definitief ingevoerd.

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!