Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 432 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 36

Project Jobcreatie

Op 1 april 2022 lanceert het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk in het kader van VIA 6 het project Jobcreatie. Het project mikt op de bevordering van de tewerkstelling van min-26-jarigen en 55-plussers in de Vlaamse socioculturele sector. Bij een nieuwe aanwerving kunnen organisaties onder bepaalde voorwaarden gedurende 12 maanden een tussenkomst krijgen tot 75% van de loonkosten.

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 april 2022

Om de koopkracht van de werknemers te verhogen, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van cao nr. 43 stapsgewijs opgetrokken: op 1 april 2022, op 1 april 2024 en op 1 april 2026. Vanaf 1 april 2028 is een verhoging maar mogelijk op voorwaarde van de benchmark met de buurlanden en het resultaat hiervan.

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen 1ste kwartaal 2022 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste kwartaal van 2022 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor 2021.

Grondwettelijk Hof maakt korte metten met opeenvolging van contracten van bepaalde duur en vervangingscontracten

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 17 juni 2021 een einde gemaakt aan de mogelijkheid om contracten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten onbeperkt op elkaar te laten volgen (of andersom) en zo de omzetting naar een contract van onbepaalde duur te vermijden. Het is nu aan de wetgever om deze ongrondwettigheid aan te passen, maar het is aangeraden om deze praktijk nu al stop te zetten.

Werkloze vrijwilliger tijdelijk geen aangifte voor hulp aan vluchtelingen

Van 24 februari 2022 tot en met 28 februari 2023 hoeven volledig en tijdelijk werklozen geen voorafgaande aangifte te doen van hun vrijwilligerswerk uitgevoerd in het kader van hulp aan Oekraïne met inbegrip van hulp aan vluchtelingen. Deze maatregel speelt in op de toestroom van Oekraïners die de oorlog ontvluchten.

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid tot 30 juni 2022

Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Corona: tijdelijke werkloosheid opnieuw verlengd tot 30 juni 2022

Goed nieuws voor organisaties die nog niet terug op volle kracht kunnen werken door de impact van de coronacrisis.

Het kernkabinet zou gisterenavond beslist hebben om de vereenvoudigde procedure TWO Corona nogmaals te verlengen tot 30 juni 2022.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers (45+) voor 31 maart

Telde jouw organisatie op 2 januari 2021 minstens 21 vte’s? Dan breng je dit jaar opnieuw verslag uit over de uitvoering van je werkgelegenheidsplan met acties om het aantal werknemers van 45 jaar of ouder te behouden of te verhogen. Deadline is 31 maart.

UPDATE: Compensatiepremie voor werkgevers uit evenementensector en bepaalde andere sectoren

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren. De regering wil hiermee deze sectoren ondersteunen en ontslagen ten gevolge van de COVID-19-pandemie vermijden, door de loonkost van de bezoldigde werknemers te verlagen.

We geven je hier een kort overzicht van het toepassingsgebied en de voorwaarden.

Arbeidsdeal: een overzicht van de aangekondigde maatregelen

Vorige week bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. De regering nam maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, door bepaalde drempels weg te werken. Ze kondigde ook maatregelen aan die moeten zorgen voor een betere work-life-balans voor werknemers.

De ontwerpteksten van de regering moeten nog in wetgeving worden omgezet. Waarbij er uiteraard eerst advies zal worden gevraagd van de sociale partners.

We geven hierbij alvast in grote lijnen een overzicht van de aangekondigde wijzigingen die relevant zijn voor onze sector.

Individuele pensioentoezegging: deadline voor aangifte bij FSMA

Deed je vorig jaar een individuele pensioentoezegging aan één of meerdere werknemers? Dan moet je daarvan uiterlijk op 31 maart aangifte doen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Sectorpensioen paritair comité 329.01: aanvraag vrijstelling bijdrageplicht

Sinds 2008 betalen werkgevers in PC 329.01 een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler, tenzij ze een vrijstelling aanvragen. Op deze pagina lees je meer over de procedure bij het Pensioenfonds en vind je de nodige formulieren en attesten terug.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!