Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 413 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 35

Alles over vakantiegeld voor bedienden

Mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin werkgevers aan hun bedienden het 'dubbel vakantiegeld' uitbetalen. Hoewel de berekening van dit vakantiegeld in de praktijk vaak door het sociaal secretariaat gebeurt, is het voor iedere werkgever interessant om te weten hoe dit berekend wordt.

VIA6-akkoord: eindelijk witte rook!

Na maandenlang onderhandelen bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord voor de Vlaamse social profit sectoren. In dit artikel lees je wat dat VIA6-akkoord concreet betekent voor jouw organisatie.

Wat is IFIC en functieclassificatie?

Wat is IFIC en waarom is die functieclassificatie zo belangrijk? We leggen het je uit in dit artikel.

Ouderschapsverlof: wat je moet weten als werkgever

Heb je wel eens een werknemer die ouderschapsverlof aanvraagt? De voorwaarden om zo'n ouderschapsverlof op te nemen, zijn niet altijd eenvoudig. Hoe lang moet een werknemer in dienst zijn? Hoeveel maanden ouderschapsverlof kan hij nemen? En hoe zat het nu weer met die Vlaamse aanmoedigingspremie? Antwoorden op al je vragen over ouderschapsverlof vind je hieronder.

Corona: hoe kan je sneltesten inzetten in je organisatie?

In de strijd tegen het coronavirus kan je op de werkvloer in bepaalde gevallen inzetten op sneltesten. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn om clusterbesmettingen in te dammen. Het wettelijk kader daarvoor is nu klaar, en voorziet hierbij een belangrijke rol voor de preventiediensten. In dit artikel gaan we dieper in op alle mogelijkheden en voorwaarden.

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Corona: Verplichte inschrijving als werkzoekende uitgesteld tot 1 juli 2021

In principe moet een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door overmacht wegens het coronavirus, zich na de eerste 3 maanden van werkloosheid als werkzoekende inschrijven.

De RVA besliste om deze periode van 3 maanden in het kader van corona pas te laten ingaan vanaf 1 april 2021. Een inschrijving vóór 1 juli 2021 is dus niet nodig.

Corona: werkgevers roepen op om te blijven telewerken

"Blijf maximaal telewerken". Dat is in een notendop wat de verenigde werkgeversorganisaties van het land vragen aan hun achterban. Een oproep die we ook vanuit Sociare onderschrijven.

Aanvullende vakantie ('Europees verlof'): wat moet je weten als werkgever?

De Belgische vakantiewetgeving is zo opgebouwd dat werknemers in het jaar voor ze vakantie willen nemen al moeten gewerkt werken. Je bouwt immers met prestaties in een bepaald jaar vakantierechten op voor het volgende jaar.

Dat zorgt ervoor dat werknemers die net beginnen werken of een activiteit hervatten, een onvolledig verlofpotje hebben. Dit is niet in overeenstemming met het Europees recht. Vandaar dat sinds 2012 het systeem van aanvullende vakantie bestaat. Vaak wordt naar deze mogelijkheid om vakantie aan te vullen ook verwezen als Europees verlof, omdat dit systeem bestaat om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met het Europese recht.

Werknemers zijn niet verplicht deze aanvullende vakantie te nemen, aangezien het loon dat zij voor deze aanvullende vakantiedagen krijgen, wordt afgehouden van het dubbel vakantiegeld van het daaropvolgende jaar.

Hieronder lees je wie er recht heeft op aanvullende vakantie, op hoeveel aanvullende vakantiedagen en welke impact dit heeft op de werkgever.

Loongrens BEV en VOV op 2.987 euro voor schooljaar 2020/2021

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof die worden genomen, beperken tot een bepaald plafond.

Wat je als werkgever moet weten over klein verlet/kort verzuim

Een aantal gebeurtenissen in het leven van een werknemer zijn niet te combineren met het werk: een huwelijk in de familie, een plechtige communie van een kind, het overlijden van een familielid,...

Naar aanleiding van zo'n gebeurtenissen krijgt de werknemer één of meerdere dagen klein verlet of kort verzuim. Dit is het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van loon.

Maaltijdcheques: alle voorwaarden op een rijtje

Denk je eraan om maaltijdcheques te geven aan werknemers in je organisatie? Dan is het een goed idee om eerst de spelregels hieronder door te nemen. Maaltijdcheques zijn in principe immers loon, waarop je de volledige bijdragen verschuldigd bent. Slechts wanneer je onderstaande regels volgt, zijn maaltijdcheques vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen, waardoor het een voor werknemer en werkgever gunstig voordeel is.

Goed om weten: sinds 2016 zijn papieren maaltijdcheques afgeschaft. Nu zijn enkel nog elektronische maaltijdcheques mogelijk.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!