Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 441 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 37

Uitstel aanvraag terugbetaling VOV tot 30 november 2022

Voor het schooljaar 2021-2022 geldt nog een uitzondering voor het indienen van de terugbetalingsaanvraag voor de uren Vlaams opleidingsverlof. Voor alle opleidingen die gestart zijn tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, kan je nog een aanvraag indienen t.e.m. 30 november 2022.

Deadline: aanvraag educatief verlof of Vlaams Opleidingsverlof

Werknemers die tijdens het schooljaar 2022-2023 een jaaropleiding volgen en daarvoor betaald educatief verlof (BEV) of Vlaams Opleidingsverlof (VOV) willen opnemen, bezorgen jou als werkgever uiterlijk op 31 oktober 2022 het getuigschrift van regelmatige inschrijving.

Rechtspraak: Mag je overgaan tot ontslag om dringende reden op basis van ernstige feiten uit het privéleven?

Op basis van een recente uitspraak van het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen, gaan we hier dieper in op de vraag of je kan overgaan tot een ontslag om dringende reden, op basis van ernstige/strafbare feiten die de werknemer pleegde in de privésfeer.

FAQ artikel 17 - Verenigingswerk

Nood aan tijdelijke extra werkkrachten? Dan loont het de moeite om eens een blik te werpen op artikel 17 - Verenigingswerk (de vroegere 25-dagenregel): een methode waarmee je rsz-vrij en dus voordelig losse medewerkers kan inschakelen, in bepaalde functies en beperkt tot 300 uren per jaar.

Artikel 17 - Verenigingswerk: overgangsbepaling versoepeld

Artikel 17 laat bepaalde werkgevers toe om werknemers te werk te stellen voor bepaalde activiteiten zonder dat op het loon voor deze activiteiten sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald. De regering voorzag ook in een overgangsregeling. Maar door de laattijdige bekendmaking van de nieuwe regeling, hebben veel werkgevers geen gebruik kunnen maken van artikel 17. Om die reden besliste de regering om de overgangsregeling te versoepelen.

Zorgen om uitblijven indexering middelen

In een brief aan de Vlaamse regering vraagt Sociare om de VIA-middelen, de werkingsmiddelen en de personeelsmiddelen te indexeren naar analogie met de inflatie. De huidige subsidies dekken de kosten niet.

RSZ: verhoging forfaitaire kantoorvergoeding

Als werkgever kun je werknemers die op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding geven. De RSZ verhoogt het maximumforfait van de kantoorvergoeding als gevolg van een indexaanpassing.

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving in laatste kwartaal

Neem je in het laatste kwartaal van het jaar een jonge werknemer in dienst? Dan kan die werknemer vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen.

Inflatie: werkgevers socialprofitsectoren schrijven brief aan de Vlaamse regering

De Vlaamse werkgeversorganisaties voor de verschillende socialprofitsectoren, verenigd binnen Verso, vragen al langer aan de Vlaamse regering om eindelijk rekening te houden met de gestegen kosten voor sociale ondernemingen door de inflatie.

Premie van Actiris bij aanwerving werknemer na het volgen van een individuele beroepsopleiding (IBO)

Vanaf 1 januari 2022 kan je een premie aanvragen bij Actiris, als je een werkzoekende wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na afloop van zijn IBO aanwerft met een arbeidsovereenkomst. Vroeger werd deze premie toegekend door de RVA, maar deze besliste op 31 december 2021 om de betaling van de premie stop te zetten.

Overzicht van verschillende tewerkstellingsvormen ‘medewerkers’ in socio-culturele sector

Wil je een medewerker inschakelen in jouw organisatie, maar ben je er nog niet uit in welk statuut je dat best doet? In deze tabel vind je een handig overzicht van de verschillende statuten en hun belangrijkste kenmerken.

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

We worden er tijdens de zomerperiode regelmatig mee geconfronteerd: hittegolven waarbij de temperaturen oplopen tot 30 graden of meer. Wat zijn wettelijk gezien je verplichtingen tegenover je medewerkers? En hoe zit dat als ze telewerken? We zetten het op een rij in dit artikel

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!