Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 415 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 35

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in 2021? De geïndexeerde bedragen zijn bekend

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan betaal je uiterlijk in december 2021 een eindejaarspremie. Op deze pagina vind je alle geïndexeerde bedragen terug.

Eindejaarspremie berekenen met onze tool - versie 2021

Betaal je in december 2021 een eindejaarspremie uit? Gebruik dan onze tool om te berekenen hoeveel die bedraagt voor elke werknemer.

VIA: Deze 5 cao's sloten we in november 2021 in PC 329.01

Voor de concrete uitvoering van de afspraken die we maakten in de Vlaamse Intersectorale Akkoorden moesten we eerst nog onze handtekening zetten onder een paar cao's. Dat is nu rond. In dit artikel zetten we kort op een rij wat deze cao's precies inhouden en welke deadlines of verplichtingen er voor jou als werkgever bij komen kijken.

VIA6: meer opleidingsdagen voor organisaties met meer dan 20 medewerkers

Als je organisatie meer dan 20 voltijdse equivalenten telt, dan ben je gebonden aan bepaalde vormingsinspanningen. Dit aantal opleidingsdagen zal de komende jaren voorzichtig stijgen.

Recht op aaneensluitende periode van 3 weken verlof in PC 329.01

In het kader van de VIA6-akkoorden hebben we een sectorale cao afgesloten die het recht creëert voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van 3 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Dit recht geldt vanaf 1 januari 2022 en dit gedurende het hele jaar.

Corona: Verplichte inschrijving als werkzoekende uitgesteld

In principe moet een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door overmacht wegens het coronavirus, zich na de eerste 3 maanden van werkloosheid als werkzoekende inschrijven.

De RVA besliste om deze periode van 3 maanden in het kader van corona pas te laten ingaan vanaf 1 oktober 2021. Een inschrijving vóór 1 januari 2022 is dus niet nodig.

Archief - vorige indexeringen van de loonbarema's

De afgelopen jaren veranderden de baremabedragen die van toepassing zijn in onze sector regelmatig, met dank aan de index. Op zoek naar een specifieke indexering van één van de loonschalen? Op deze pagina kan je alle jaargangen downloaden en bekijken.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 oktober 2021)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding. Op deze pagina: de bedragen vanaf 2020.

Loonbarema's - geïndexeerd op 1 oktober 2021

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in augustus 2021 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de minimumlonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in oktober 2021 met 2% verhogen.

Corona: FAQ vaccinatie en privacy van de werknemers

De vaccinatiegraad in Vlaanderen is intussen hoog genoeg om iedereen terug te laten keren naar de werkvloer.

Om grote evenementen veilig te laten doorgaan mag je nu ook vragen naar het Covid-certificaat van de deelnemers, het zogenaamde "Covid safe ticket".

Maar hoe zit het nu met de werknemers? In dit artikel lees je de antwoorden op enkele veel gestelde vragen met betrekking tot vaccinatie en werknemers.

Intussen is het voor organisaties vanaf 50 werknemers ook mogelijk om de vaccinatiegraad in de organisatie op de vragen. En is er in Vlaanderen een kader uitgewerkt om vaccinaties op de werkvloer mogelijk te maken onder bepaalde voorwaarden. We lichten deze maatregelen hier ook kort toe.

Het algemeen minimumloon vanaf 1 oktober 2021

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. De paritaire comités kunnen in cao’s gunstigere minimumlonen vastleggen.

Corona: Steun voor tijdelijke werknemers in de culturele sector in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Omdat de Brusselse cultuursector zwaar werd getroffen door de coronacrisis kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan werknemers in de culturele sector met tijdelijke contracten.

We geven in dit artikel een kort overzicht van de maatregel en de voorwaarden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!