Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 479 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 4 van 40

Bedragen woon-werkverkeer PC 329.03 vanaf 1 februari 2024

Op zoek naar alle relevante bedragen wat betreft het woon-werkverkeer voor werknemers in PC 329.03? Zoek niet verder!

Dit zijn de bedragen die van toepassing zijn sinds 1 februari 2024.

Tool: tussenkomst woon-werkverkeer met auto of motor in paritair comité 329.01

Verlies je elke maand veel tijd met uitrekenen hoeveel je elke individuele werknemer die zijn wagen of motor gebruikt voor woon-werkverkeer moet betalen? Met onze tool voor organisaties in paritair comité 329.01 weet je het antwoord al na enkele muisklikken.

Tool: tussenkomst woon-werkverkeer met auto of motor in paritair comité 329.03

Verlies je elke maand veel tijd met uitrekenen hoeveel je elke individuele werknemer die zijn wagen of motor gebruikt voor woon-werkverkeer moet betalen? Met onze tool voor organisaties in paritair comité 329.03 weet je het antwoord al na enkele muisklikken.

Via Vorming Hogerop: beroepsgerichte opleidingen voor laaggeschoolde werknemers

Het project ‘Via Vorming Hogerop' van VIVO biedt lager geschoolde werknemers de mogelijkheid om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Als werkgever krijg je een tussenkomst in de loonkosten van de vervanger of de persoon die de opleiding volgt. Ook het Vormingsfonds komt financieel tussen.

Vakbondsactie op vrijdag 8 maart 2024

In het kader van de Internationale Vrouwendag, organiseren ACV Puls en het ABVV op 8 maart 2024 een nationale actiedag.

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof (BEV) of Vlaams opleidingsverlof (VOV) opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof beperken tot een bepaald plafond.

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Update: Bedrag werkhervattingspremie verhoogd

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Voor werkhervattingen die starten vanaf 1 januari 2024 is het bedrag verhoogd naar 1.725 euro.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023. Daardoor kan je de werkhervattingspremie nu effectief aanvragen.

Project Jobcreatie 2024

Op 22 januari lanceerde het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk opnieuw het project Jobcreatie in het kader van VIA 6. Het project mikt op de bevordering van de tewerkstelling van min-26-jarigen en 55-plussers in de Nederlandstalige socioculturele sector. Organisaties kunnen bij een nieuwe aanwerving gedurende 12 maanden een tussenkomst krijgen tot 75% van de loonkosten.

Reprobel: kaderakkoord voor 2023 is er

Ook voor 2023 is er een kaderovereenkomst van Sociare met Reprobel. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare vanaf 2023 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2024 dus aangifte doen voor het jaar 2023. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Tussenkomst werkgever voor thuiswerk: fiscale circulaire

Op 26 februari 2021 heeft de FOD Financiën een fiscale circulaire gepubliceerd met uitvoerige richtlijnen betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk. De circulaire treedt in werking vanaf 1 maart 2021.

Belangrijk om weten: de nieuwe circulaire is in overleg met de RSZ tot stand gekomen en ligt volledig in lijn met de manier waarop de RSZ de kostenvergoeding toepast. De RSZ heeft dan ook beslist deze circulaire volledig te volgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!