Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 415 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 1 van 35

Het algemeen minimumloon vanaf 1 februari 2022

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. De paritaire comités kunnen in cao’s gunstigere minimumlonen vastleggen.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 februari 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Replay infosessie Artikel 17 - 19 januari 2022

Ben je benieuwd hoe de opvolger van het verenigingswerk er uit ziet? Occasionele medewerkers tewerkstellen kan nu door een uitbreiding van het al bestaande artikel 17. Deze gratis infosessie geeft je een toelichting van de nieuwe regeling.

Loonbarema's en actuele bedragen

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03.

Loonbarema’s - geïndexeerd op 1 februari 2022

In paritair comité 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie de barema's toepassen? Je leest het op deze pagina.

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen 4de kwartaal 2021 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het vierde kwartaal van 2021 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021.

Corona: klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd en uitgebreid naar begeleiding minderjarig kind

Werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht worden voor hun coronaprik kunnen daar klein verlet voor krijgen. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021, dit is nu verlengd tot 30 juni 2022.
Zoals een tijdje geleden al werd aangekondigd is het vaccinatieverlof ook uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf nu klein verlet opnemen om hun minderjarig kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum.

De opvolger van verenigingswerk vanaf 2022: artikel 17 wordt uitgebreid

Er is meer duidelijkheid over de opvolger van verenigingswerk vanaf 2022. Occasionele medewerkers tewerkstellen zal in het nieuwe jaar kunnen door een uitbreiding van het al bestaande artikel 17. Het saldo van dagen wordt omgezet in uren voor meer flexibiliteit, en dat aantal uren stijgt ook. De regeling gaat bovendien ook fiscaal aantrekkelijker zijn. Wat we al weten over de nieuwe regeling zetten we even op een rij in dit artikel.

Corona: welke impact op pensioenrechten?

Gepensioneerden die door corona tijdelijk werkloos waren of een vervangingsinkomen/financiële compensatie ontvingen, hoeven niet te vrezen voor hun pensioen. De regering heeft de maatregelen tot behoud van de pensioenrechten tijdens de coronacrisis verlengd tot 30 juni. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen.

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari 2022 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Corona: Tijdelijke werkloosheid voor werknemers - bij quarantaine of voor de opvang van een kind

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, terugkeer van een reis, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Spilindex overschreden in december - loonindexering in februari 2022

In december 2021 werd de spilindex overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in februari 2022 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!