Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 408 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 1 van 34

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2021 met 2% stijgen.

25-dagenregel: extra dagen voor monitoren op komst

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 zullen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen mogen presteren. Daarvoor ligt er een ontwerp van koninklijk besluit op tafel.

Model: afspraken telewerk tijdens corona

Sinds maandag 19 oktober 2020 is telethuiswerk opnieuw verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Gebruik ons model als vertrekpunt.

Update coronamaatregelen: stapsgewijze versoepeling vanaf 19 april

De druk op de zorg blijft hoog maar er is ook een gunstige evolutie merkbaar in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Op basis van die vaststelling én de versnelling van de vaccinatiecampagne heeft het overlegcomité van 14 april 2021 beslist tot een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen. We zetten alle wijzigingen en de relevante maatregelen voor de sector nog eens op een rijtje.

UPDATE: Corona - socio-economische maatregelen geldig tot 30 juni 2021

De federale overheid heeft in haar strijd tegen de coronapandemie de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar verlengd tot 30 juni 2021. Er werden ook een aantal nieuwe maatregelen aan toegevoegd. In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht en verduidelijken we wat van toepassing is op onze sector.

FAQ: Functieclassificatie IFIC

In deze FAQ vind je de meest gestelde vragen over het functieclassificatieproject van vzw IFIC en de testfase die momenteel loopt.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Corona: Eénmalige premie (beschermingspremie) voor tijdelijk werklozen met een laag loon

Behoort jouw organisatie tot een sector die op 1 maart verplicht gesloten was door corona? Heb je werknemers in dienst die tijdelijk werkloos zijn en een laag loon hebben? Een kb voorziet dat zij aanspraak kunnen maken op een beschermingspremie. Die premie is eenmalig en je werknemers moeten ze zelf aanvragen.

Persoon die steun verleent aan slachtoffer van discriminatie heeft nu recht op dezelfde bescherming

Op aandringen van Europa heeft ook Vlaanderen de antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitgebreid. Vanaf nu geniet ook de persoon die steun verleent aan het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer dezelfde bescherming als het slachtoffer zelf. Het gaat om zowel formele als informele steun.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!