Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 451 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 1 van 38

Vervallen cheques opnieuw activeren

Sinds 1 december 2022 kunnen werknemers een reactivering aanvragen van maaltijd-, eco- en/of consumptiecheques. Het gaat om cheques die maximaal 3 maanden vervallen zijn. De maatregel lost het probleem van de vervallen cheques voor een stuk op. De coronapremie telt hierbij als consumptiecheque.

Indexering maximumbedrag kilometervergoeding

Het maximale bedrag voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 0,4259 euro per kilometer. Dit bedrag geldt nog onder voorbehoud van publicatie.

Wijzigingen van de regels rond tijdskrediet en thematische verloven

In het begrotingsakkoord van oktober 2022 heeft de federale regering enkele kostenbesparende maatregelen getroffen. Ook het tijdskrediet is daar de dupe van aangezien er gesnoeid wordt in de onderbrekingsuitkeringen.

Let wel: het KB is nog niet gepubliceerd. Het ontwerp van kb is goedgekeurd in de ministerraad en moet ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning.

Vlaams opleidingsverlof – aanpassingen schooljaar 2022-2023

De Vlaamse overheid voerde in het schooljaar 2021-2022 een tijdelijk experiment voor het Vlaams opleidingsverlof in. Er kwam een versoepeling om te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding. Ook kreeg de werkgever het initiatiefrecht om opleidingen voor te stellen aan de werknemers. Deze maatregel is verlengd voor het schooljaar 2022-2023.

Aanwervingspremie voor invalide werknemers in progressieve werkhervatting

In de programmawet van 26 december 2022 is een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een premie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2023. De exacte voorwaarden moeten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. De wet voorziet dat de maatregel voor 1 april 2025 wordt geëvalueerd.

Vakbondsactie op 14 februari

Het ABVV diende een stakingsaanzegging in voor dinsdag 14 februari 2023. Ze organiseren dan een regionale actiedag voor meer fiscale rechtvaardigheid en tegen de stijging van de energieprijzen.

Ministerraad: vakantiedagen niet meer weg als werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de arbeidsrechtelijke omkadering regelt van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie van de werknemer. Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie.

Fietsvergoeding stijgt tot 0,27 euro per kilometer

Werknemers die met de fiets naar het werk komen of een dienstverplaatsing uitvoeren, krijgen een fietsvergoeding. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt die fietsvergoeding 0,27 euro per kilometer. Daarvoor was dat 0,25 euro.

Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers bij langdurig zieke werknemers

De programmawet van 17 december 2021 heeft een nieuwe responsabiliseringsbijdrage van 0,625% op het totale kwartaalloon in het leven geroepen. Deze richt zich op werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit. De bijdrage heeft als doel het aantal langdurig zieken in een organisatie te laten dalen.

Eind december 2022 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat bepaalt wanneer er een bovenmaatse instroom in de invaliditeit is.

Zaterdag blijft een werkdag in het arbeids- en sociaal recht

In 2022 werd het nieuw Burgerlijk Wetboek gepubliceerd waarin ook de bepaling rond werkdagen werd gewijzigd. Hierdoor zou vanaf 1 januari 2023 een zaterdag geen werkdag meer zijn. Dit werd opnieuw gewijzigd in de Kamer, zodat in het kader van het arbeids- en sociaal recht zaterdag toch een gewone werkdag blijft.

Resultaatgebonden bonus: bedrag 2023 en wijzigingen

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!