Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 438 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 1 van 37

Vakbondsacties op 20 oktober

Het ABVV diende een stakingsaanzegging in voor donderdag 20 oktober 2022. Deze actiedag kadert in hun strijd tegen de hoge energieprijzen.

Laatste prognose indexaanpassing

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stegen de lonen in onze sector in september 2022 met 2%.

Het Planbureau voorspelt in zijn meest recente prognose de vier volgende momenten waarop de spilindex zou overschreden worden.

Herinner je werknemers aan de jobbonus

De jobbonus is er voor werknemers met een laag loon. Wie in aanmerking komt, ontvangt vanaf eind 2022 een brief van de Vlaamse overheid. Voor de uitbetaling van deze jobbonus vraagt de overheid aan de rechthebbenden om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Maar die digitale stap is niet voor iedereen evident.

Wijziging regels gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting in aantocht

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen rond arbeidsongeschiktheid bevat naast de bepalingen rond 1 dag arbeidsongeschiktheid zonder attest en de nieuwe procedure medische overmacht, ook een artikel waarbij de regels rond gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting gewijzigd worden.

Onder voorbehoud van publicatie geven we je hier de nieuwe regels alvast mee.

Nieuwe procedure medische overmacht in de maak

We geven je hier alvast een overzicht van de nieuwe regels rond medische overmacht op basis van het wetsontwerp en artikel 19 van het KB van 11 september 2022.

Deze nieuwe procedure is gekoppeld aan een wijziging van artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet waarbij de medische overmacht wordt losgekoppeld van het gewone re-integratietraject.

De wijziging van artikel 34 is nog niet rond. We geven deze informatie dus mee onder voorbehoud van publicatie.

Arbeidsdeal: een overzicht van de aangekondigde maatregelen

Vorige week bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. De regering nam maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, door bepaalde drempels weg te werken. Ze kondigde ook maatregelen aan die moeten zorgen voor een betere work-life-balans voor werknemers.

De ontwerpteksten van de regering moeten nog in wetgeving worden omgezet. Waarbij er uiteraard eerst advies zal worden gevraagd van de sociale partners.

We geven hierbij alvast in grote lijnen een overzicht van de aangekondigde wijzigingen die relevant zijn voor onze sector.

Eén dag ziek zonder attest: stand van zaken

In het kader van de begrotingsgesprekken in oktober 2021 heeft de regering beslist dat werknemers geen doktersattest meer moeten bezorgen als zij maar 1 dag ziek zijn. Maar let op, deze maatregel is nog niet van toepassing.

Er ligt intussen wel een wetsontwerp klaar, het is nu nog wachten op goedkeuring en publicatie van dit wetsontwerp.

Op de grens van de 50 of 100 werknemers? Bereid je dan al voor op de sociale verkiezingen van 2024

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024. Dat lijkt nog ver weg. Maar als het personeelsbestand van jouw organisatie rond de 50 of 100 werknemers ligt dan kan je daar toch best al even bij stilstaan.

Het re-integratietraject 2.0: niet langer zomaar het eindpunt van de arbeidsrelatie

Door een recent KB van 11 september 2022 wordt het re-integratietraject grondig gewijzigd. Een van de grote doelen van de wijziging is het loskoppelen van de procedure van het re-integratietraject van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht.

Deadline: collectieve planning van feestdagen en vervangingsdagen

Sommige feestdagen vallen op een zondag of een andere inactiviteitsdag in de organisatie (zoals een zaterdag). Als werkgever moet je die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen. We vertellen je hoe dat in z'n werk gaat.

Deadline: jaarlijks actieplan voorleggen aan Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Elk jaar voor 1 november moet je als werkgever een jaarlijks actieplan opstellen en voorleggen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Uitstel aanvraag terugbetaling VOV tot 30 november 2022

Voor het schooljaar 2021-2022 geldt nog een uitzondering voor het indienen van de terugbetalingsaanvraag voor de uren Vlaams opleidingsverlof. Voor alle opleidingen die gestart zijn tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, kan je nog een aanvraag indienen t.e.m. 30 november 2022.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!