Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 448 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 1 van 38

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2022 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2022 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2022 op hetzelfde niveau als die van vorig jaar.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 23 mei 2023.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in oktober november 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in januari 2024 met 2% stijgen.

Vakbondsactie op woensdag 7 juni 2023

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op woensdag 7 juni 2023 een actiedag met als thema het recht op collectieve actie.

Rechtspraak: Psychologische shock als reactie op aankondiging van ontslag een arbeidsongeval?

De arbeidsongevallenwet stelt dat een arbeidsongeval een plotse gebeurtenis veronderstelt die plaatsvindt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die een letsel veroorzaakt. Maar wat is een plotse gebeurtenis?

Een arrest van het arbeidshof van Luik van 13 december 2022 bevestigt eerdere rechtspraak en een uitspraak van het Hof van Cassatie.
Om te spreken van een plotse gebeurtenis volstaat het dat er een element aanwezig is dat het letsel heeft veroorzaakt, ook als dat zich voordoet in het kader van de normale uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Klein verlet: Uitbreiding in geval van langdurige pleegzorg

Door een recente wijziging aan het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 worden de familiebanden met pleegkinderen in het kader van langdurige pleegzorg gelijkgesteld voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet.

Op komst: Beperking van de doelgroepvermindering aanwerving eerste werknemer

Vanaf 2024 komen er belangrijke wijzigingen in het systeem van doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Dat besliste de federale regering tijdens de recente begrotingscontrole.

Vanaf 28 oktober 2023: opzeggingstermijn bij ontslag door werknemer altijd maximaal 13 weken

Een wetswijziging van 20 maart 2023 zorgt voor meer zekerheid bij opzeg door de werknemer. Vanaf 28 oktober 2023 zal een werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt nooit meer dan 13 weken opzeggingstermijn moeten presteren.

Individueel maatwerk vanaf 3 juli 2023

Vanaf 3 juli 2023 kan je als werkgever Individueel Maatwerk aanvragen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kan dan als werkgever rekenen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in de vorm van een loon- of begeleidingspremie.

Vakbondsactie op dinsdag 13 juni

ACV Puls en BBTK organiseren op 13 juni 2023 een nationale manifestatie voor de Non-Profitsectoren. Dit actiemoment heeft als thema o.a.: meer investeringen van de regeringen in zorg, welzijn en cultuur, meer personeel en betere loon - en arbeidsomstandigheden.

Ministerieel Besluit: dagvergoedingen voor ambtenaren in het buitenland

Op 2 juli 2018 werd onderstaand Ministerieel Besluit gepubliceerd, dat een wettelijk kader schept voor verblijfsvergoedingen voor ambtenaren op dienstreis naar het buitenland.

Wat je als werkgever moet weten over klein verlet/kort verzuim

Een aantal gebeurtenissen in het leven van een werknemer zijn niet te combineren met het werk: een huwelijk in de familie, een plechtige communie van een kind, het overlijden van een familielid,...

Naar aanleiding van zo'n gebeurtenissen krijgt de werknemer één of meerdere dagen klein verlet of kort verzuim. Dit is het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van loon.

Deadline: bezorg het jaarrapport Sociale Maribel 2022 terug aan het maribelfonds

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en heeft ze een maribeltoekenning? Dan vind je het jaarraport Sociale Maribel 2022 terug op Extranet Maribel. Dat vul je in en bespreek je binnen je organisatie. Het rapport bezorg je tegen 19 mei terug aan het fonds.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!