Ga verder naar de inhoud

Aanpassing maximumbedrag kilometervergoeding

04.04.2024

Het maximale bedrag voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt vanaf 1 april 2024 licht verminderd naar 0,4265 euro per kilometer.

Waarover gaat het?

De fiscus en de RSZ aanvaarden een maximumbedrag als forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten voor dienstverplaatsingen die de werknemer doet met de eigen wagen. Een lagere tussenkomst is dus mogelijk. Wil je een hoger bedrag toekennen, dan moet je de werkelijke kosten kunnen bewijzen.
Ook je vrijwilligers kan je op die manier vergoeden voor hun verplaatsingen met een privévervoermiddel.

Om sneller te kunnen reageren op de schommelingen van de brandstofprijzen besliste de regering eind 2022 om dit maximumbedrag voortaan elk kwartaal te indexeren.

Voor de periode vanaf 1 april 2024 wordt het bedrag opnieuw aangepast (verlaging). Tot en met 30 juni 2024 bedraagt het maximum forfait 0,4265 euro per km.

Een overzicht

Door de vele wijzigingen in het afgelopen jaar zou je de bomen in het bos niet meer zien. Daarom hier een overzicht van de geldende maximum kilometervergoedingen vanaf 1/07/2022:

01/04/2024 - 30/06/2024: 0,4265 euro

01/01/2024 - 31/03/2024 : 0,4269 euro

01/10/2023 - 31/12/2023 : 0,4259 euro

01/07/2023 - 30/09/2023 : 0,4237 euro

01/04/2023 - 30/06/2023 : 0,4246 euro

01/01/2023 - 31/03/2023 : 0,4259 euro

01/10/2022 - 31/12/2022 : 0,4201 euro

01/07/2022 - 30/09/2022 : 0,4170 euro

Jaarlijkse indexering

Naast de driemaandelijkse geïndexeerde kilometervergoeding bestaat er ook een jaarlijks geïndexeerde kilometervergoeding. Deze jaarlijkse kilometervergoeding bedraagt € 0,4280/km voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Je kan als werkgever kiezen voor een jaarlijkse indexering van de forfaitaire kilometervergoeding. Je moet dit jaarbedrag dan toepassen gedurende de volledige geldigheidsperiode - momenteel van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Tijdens die periode kan je niet omschakelen naar het forfaitaire kwartaalsysteem. Dit kan pas ten vroegste terug vanaf 1 juli 2024.

Bron:

laatst gekende omzendbrief:

Omzendbrief nr. 737. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 april 2024 t.e.m 30 juni 2024, Belgisch Staatsblad 27 maart 2024.

Anderen lazen ook dit:

Haard- en standplaatstoelagen vanaf 1 juni 2024

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Loonbarema’s - indexering op 1 juni 2024

In april 2024 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen PC 329.01 en 329.03 in juni 2024 met 2%. In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie die loonschalen toepassen? Je leest het hier.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!