Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 466 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 33 van 39

Modellen: maaltijdcheques

Organisaties die maaltijdcheques willen toekennen, moeten die toekenning regelen in een cao. Heeft jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging of gaat het om kaderfuncties die normaal niet door een cao beoogd worden? Dan kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst.

Modellen: resultaatsgebonden bonus

Werknemers belonen wanneer ze bepaalde collectieve doelstellingen halen? Dat kan door een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen. Is er een vakbond actief, dan loopt dat via cao. Is dat niet het geval, dan kies je tussen een cao of toetredingsakte om het officieel te maken.

Model: meerurenkrediet uitbreiden

Werken jouw werknemers vaak over? Dan is het nuttig om te weten dat dat hen vanaf een bepaald moment recht geeft op overloon. Zijn er in jouw organisaties vaak drukke periodes waarin medewerkers veel uren presteren? Dan kan je overwegen om het meerurenkrediet te vergroten. Dat doe je via een cao.

Model: onbetaald verlof

Je kan aan een medewerker toestaan om onbetaald verlof op te nemen, bijvoorbeeld omdat die geen of slechts een beperkt aantal dagen vakantie heeft. Maak hierover dan best afspraken in een schriftelijke overeenkomst, zo kunnen er geen misverstanden ontstaan. Vertrek gerust van ons model.

Modelbrief outplacementaanbod door werkgever

Gebruik deze modelbrief als je outplacement moet aanbieden aan je werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Model: toetredingsakte positieve acties

Is een bepaalde groep overduidelijk ondervertegenwoordigd in je personeelsbestand? Dan kun je die ongelijkheid als werkgever proberen te herstellen door zogenaamde positieve acties te nemen. Die maatregelen praktisch uitwerken doe je via een toetredingsakte.

Model: getuigenverklaring

Om gerechtelijke procedures in arbeidszaken te vereenvoudigen, moeten getuigen niet meer fysiek voor de rechter verschijnen. Een schriftelijke getuigenverklaring voldoet in de meeste gevallen, al zijn er wel een paar inhoudelijke vereisten. Ons model bevat al die verplichte bepalingen.

Modelbrieven: ontslag om dringende redenen

Een ontslag om dringende redenen betekent dat een bestaande arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde komt, omwille van een ernstige tekortkoming die iedere professionele samenwerking onmogelijk maakt. Op deze pagina lees je alles over de kennisgeving en vind je modelbrieven terug.

Model: einde arbeidsovereenkomst met verkorte opzegtermijn met het oog op rustpensioen

Bereikt een medewerker binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd of heeft hij die al bereikt? Dan kan je bij eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebruik maken van verkorte opzeggingstermijnen.

Documenten: overgang van onderneming met behoud van rechten

Word je organisatie overgenomen door een andere onderneming, en maken ook je medewerkers mee de overstap? Dan communiceer je daar op voorhand over, en sluit de nieuwe werkgever daarover met iedere medewerker afzonderlijk een bijlage bij de arbeidsovereenkomst af.

Dienstverleningsovereenkomst tussen organisaties

Werken sommige van jouw medewerkers af en toe voor een collega-organisatie? Belangrijk is dat zo'n dienstverlening aan een aantal voorwaarden moet voldoen, want in principe is uitlening van personeel verboden. Je sluit hiervoor een dienstverleningsovereenkomst af met de gebruiker.

Gesco-regularisatie: bijlage arbeidsovereenkomst

'Gesco' staat voor 'gesubsidieerd contract' en is een statuut met Vlaamse loonpremies dat eind jaren '80 het levenslicht zag. Sinds 2016 bestaat het niet meer. Een gesco-medewerker regulariseren? Gebruik ons model van bijlage voor bij zijn of haar arbeidsovereenkomst.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!