Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 433 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 33 van 37

Sectorale flexibiliteit: kb en cao

De sectorale flexibiliteit op vlak van arbeidsduur, dat houdt in dat socioculturele werknemers voor bepaalde activiteiten meeruren kunnen presteren, dat ze tot 11 uur per dag, tot 50 uur per week, 's nachts en op zon- en feestdagen kunnen werken. Over de voorwaarden lees je meer op deze pagina.

Cao: nieuwe arbeidsregelingen

Onder welke omstandigheden mag je afwijken van de wettelijke bepalingen rond werken op zondagen en feestdagen, 's nachts werken, de grenzen van arbeidsduur en de dagelijkse rusttijd? Dat is vastgelegd in de cao van 24 maart 2000, die je kan downloaden op deze pagina.

Forfaitaire kostenvergoeding: modeldocumenten

Ken je een forfaitaire kostenvergoeding toe aan jouw werknemers? Dan sluit je best met jouw werknemers een kostenovereenkomst met een toelichting van de kosten, gedekt door die vergoeding.

Ken je verschillende forfaitaire kostenvergoedingen toe? Dan is het aan te raden om in een kostenpolicy te verduidelijken waarvoor en voor welke personeelscategorieën je die vergoedingen toekent.

Ministerieel Besluit: dagvergoedingen voor ambtenaren in het buitenland

Op 2 juli 2018 werd onderstaand Ministerieel Besluit gepubliceerd, dat een wettelijk kader schept voor verblijfsvergoedingen voor ambtenaren op dienstreis naar het buitenland.

Baremastructuur per deelsector


We hebben per deelsector binnen paritair comité 329 de baremastructuur op een rij gezet. Hieruit kan je afleiden welke functie bij welke loonschaal hoort en zo een fair loon toekennen aan je werknemer. De barema's zijn een richtlijn: je mag altijd beter doen.

Lijsten: VIA-middelen per organisatie & per jaar

De VIA-akkoorden schuiven bepaalde maatregelen naar voor om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren, en om die te realiseren krijgen de organisaties subsidies van de Vlaamse regering. Op deze pagina vind je de VIA-middelen of bedragen per organisatie en per jaar terug.

Cao koppeling lonen aan index

Sinds 20 maart 1997 zijn alle lonen binnen de socioculturele sector gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze cao werd gesloten voor onbepaalde duur.

Cao's over eindejaarspremie

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan moet je als werkgever een eindejaarspremie toekennen. De sectorale cao's raadplegen kan op deze pagina.

Cao haard- en standplaatstoelage in het opbouwwerk

De haard- of standplaatstoelage is een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en die afhangt van je persoonlijke situatie. Je krijgt een haard-of standplaatsvergoeding als je jaarlijkse wedde lager of gelijk aan een bepaald bedrag is. De cao voor het opbouwwerk vind je hier terug.

Cao gewaarborgd minimumloon PC 329.03

Het minimumloon is een belangrijke bescherming voor de werknemer. De afspraken hierover worden per sector vastgelegd in cao's. De cao van 30 juni 2009 voor PC 329.03 over dit topic kan je hieronder downloaden.

Cao's fonds tweede pensioenpijler - PC 329.01

Sinds een aantal jaar betalen werkgevers in paritair comité 329.01 een bijdrage aan de sectorale pensioenpijler, tenzij ze hiervoor een vrijstelling hebben aangevraagd. Op deze pagina vind je alle cao's en bijdragen terug.

Fonds risicogroepen: oprichting, statuten en bijdrage 2021-2022

Het fonds risicogroepen is een sectoraal fonds, beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, waar ingezet wordt op werkgelegenheid voor en vorming van werknemers die tot de risicogroepen behoren. Op deze pagina kan je de statuten en bijdrage voor 2019-2020 raadplegen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!