Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 481 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 32 van 41

Privacyverklaring vrijwilligers

Dit document informeert vrijwilligers over hoe je organisatie omgaat met hun persoonsgegevens. Verwijs ernaar in je informatienota of in het vrijwilligerscontract.

Model policy gebruik en controle internet, social media en e-mail

Wil je met je werknemers afspraken maken rond gebruik en controle van internet, sociale media en e-mail? Dat kan in de vorm van een policy. Wij zetten je graag op weg met onderstaand model.

Syllabus arbeidsongeschiktheid

Een medewerker meldt zich arbeidsongeschikt? In deze syllabus vind je alles terug waar je op moet letten.

GDPR: privacyverklaring voor werknemers (bron: unisoc)

Hier kan je een model terugvinden van een GDPR-conforme privacyverklaring die je voor je werknemers moet opstellen.

Pseudo-brugpensioen (canada dry): overeenkomst

Een werknemer voldoet niet aan de voorwaarden voor swt, maar je beslist om hem wel een aanvullende vergoeding te betalen? Gebruik dan zeker deze modelovereenkomst.

FAQ: Welke afwezigheden verlengen de opzegtermijn?

Welke afwezigheden verlengen de opzeggingstermijn bij een ontslag die jij als werkgever gaf? Een antwoord vind je in onderstaand overzicht.

Coronavirus: hoe zit het met GDPR?

In deze hele coronacrisis mogen we niet vergeten om ook aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levensfeer van de werknemers met toepassing van de privacywetgeving en GDPR?

Modelovereenkomst: vrijstelling arbeidsprestaties tijdens opzeggingstermijn

Tijdens de opzeggingstermijn levert de medewerker in principe zijn normale prestaties in de overeengekomen functie. Maar je kan er ook voor kiezen een akkoord te sluiten over de vrijstelling van prestaties met behoud van loon. Zo'n akkoord moet je dan wel schriftelijk vastleggen.

Model: vierurencontract

De arbeidsduurwetgeving bepaalt dat de wekelijkse arbeidsduur van deeltijdse werknemers niet lager mag liggen dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken met toepassing van het vierurencontract.

Toelichting begrip artistieke prestaties

Als werkgever kan je de artiesten met de kleine vergoedingsregeling vergoeden als ze in opdracht artistieke prestaties leveren of artistieke werken produceren.

Rechtspraak: Overschrijden grensbedragen vrijwilligersvergoeding: rsz-bijdragen betalen

Een organisatie die haar vrijwilligers forfaitair vergoedt boven de maximumgrenzen riskeert een herkwalificatie van de vrijwilligers tot werknemers. En moet dan rsz-bijdragen op die vergoedingen betalen. Een uitspraak van het Arbeidshof in Bergen bevestigt dit.

Taakloon voor kunstenaars in PC 329.01

Op 14 juni 2019 sloten de sociale partners in PC 329.01 de cao taakloon af. Dit zorgt er voor dat kunstenaars vanaf 1 september 2019 een vergoeding kunnen krijgen per taak en op basis hiervan ook hun rechten in de werkloosheidreglementering kunnen opnemen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!