Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 477 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 32 van 40

FAQ: Werknemers beschermd tegen ontslag

Wie is beschermd tegen ontslag? Wat zijn de sancties als je de werknemer toch ontslaat? Wanneer start de bescherming? Wanneer eindigt de bescherming? Een antwoord vind je in onderstaand overzicht.

Coronavirus: hoe zit het met GDPR?

In deze hele coronacrisis mogen we niet vergeten om ook aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levensfeer van de werknemers met toepassing van de privacywetgeving en GDPR?

Modelovereenkomst: vrijstelling arbeidsprestaties tijdens opzeggingstermijn

Tijdens de opzeggingstermijn levert de medewerker in principe zijn normale prestaties in de overeengekomen functie. Maar je kan er ook voor kiezen een akkoord te sluiten over de vrijstelling van prestaties met behoud van loon. Zo'n akkoord moet je dan wel schriftelijk vastleggen.

Model: vierurencontract

De arbeidsduurwetgeving bepaalt dat de wekelijkse arbeidsduur van deeltijdse werknemers niet lager mag liggen dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken met toepassing van het vierurencontract.

Toelichting begrip artistieke prestaties

Als werkgever kan je de artiesten met de kleine vergoedingsregeling vergoeden als ze in opdracht artistieke prestaties leveren of artistieke werken produceren.

Rechtspraak: Overschrijden grensbedragen vrijwilligersvergoeding: rsz-bijdragen betalen

Een organisatie die haar vrijwilligers forfaitair vergoedt boven de maximumgrenzen riskeert een herkwalificatie van de vrijwilligers tot werknemers. En moet dan rsz-bijdragen op die vergoedingen betalen. Een uitspraak van het Arbeidshof in Bergen bevestigt dit.

Taakloon voor kunstenaars in PC 329.01

Op 14 juni 2019 sloten de sociale partners in PC 329.01 de cao taakloon af. Dit zorgt er voor dat kunstenaars vanaf 1 september 2019 een vergoeding kunnen krijgen per taak en op basis hiervan ook hun rechten in de werkloosheidreglementering kunnen opnemen.

Modellen: medewerkers een verwittiging geven

Af en toe kom je als werkgever in aanraking met medewerkers die zich niet aan de regels houden en die je op de vingers wil tikken. Omdat ze onrechtmatig afwezig zijn, te laat komen of slordig omspringen met materiaal van je organisatie. Zet dat altijd op papier in een schriftelijke verwittiging.

Model: terbeschikkingstelling GSM

Stel je als werkgever een computer, tablet, smartphone, telefoonabonnement en/of internetverbinding ter beschikking van je werknemer, en mag die er ook gebruik van maken buiten de werkuren? Dan leg je best een aantal afspraken vast in een individuele overeenkomst rond deze voordelen alle aard.

Model: terbeschikkingstelling in het kader van sociale maribel

Deze modelovereenkomst gebruik je wanneer je een sociale maribelmedewerker ter beschikking stelt van een andere organisatie van het PC 329.01. Of val je onder het PC 329.03, dan moet de organisatie ook behoren tot het PC 329.03.

Model: woon-werkverkeer - verklaring op eer

In de 'verklaring op eer' over het woon-werkverkeer bevestigt een werknemer hoe hij of zij naar het werk komt. Dit bewijs heb je nodig om een tussenkomst in het woon-werkverkeer te kunnen berekenen en betalen.

Checklist: je eerste werknemer aanwerven

Een eerste medewerker betaald in dienst nemen in paritair comité 329.01 of 329.03: het is een grote stap. Wat moet je allemaal in orde brengen voor je eerste werknemer start? Wanneer moet dat gebeuren en bij welke instanties moet je zijn? In deze checklist geven we je een antwoord op al die vragen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!