Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 456 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 31 van 38

Checklist: je eerste werknemer aanwerven

Een eerste medewerker betaald in dienst nemen in paritair comité 329.01 of 329.03: het is een grote stap. Wat moet je allemaal in orde brengen voor je eerste werknemer start? Wanneer moet dat gebeuren en bij welke instanties moet je zijn? In deze checklist geven we je een antwoord op al die vragen.

Modellen: vrijwilligers

Wil je graag vrijwilligers inschakelen in jouw organisatie? Vergeet dan niet om een aantal zaken op papier te zetten, zoals de vrijwilligersovereenkomst en de verklaring op eer voor de kostenvergoeding. Wij helpen jullie hiermee graag verder op weg.

Modelcontract: jobstudent

Wil jij studenten tewerkstellen in jouw organisatie in een studentenjob? Een jobstudent in dienst nemen, daar zijn specifieke regels aan verbonden. Wij ondersteunen je hier graag bij. In dit artikel vind je voorbeelden van een studentencontract.

Model: onthaal en begeleiding van nieuwe werknemers

Het onthaal van nieuwe werknemers maakt deel uit van het door jou te voeren welzijnsbeleid. Naar aanleiding van deze wettelijke verplichting, moet je een document ondertekenen waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt aan de werknemer.

Sociale maribel: modelbrief daling arbeidsvolume

Stel je iemand tewerk via sociale maribel? En neemt het arbeidsvolume binnen de organisatie af doordat de subsidies dalen? Dan kan je je socialemaribeltoekenning behouden, op voorwaarde dat je de daling van arbeidsvolume meldt aan de socialemaribelfonds. Daarvoor kan je onze modellen gebruiken.

Modellen: terbeschikkingstelling informatica, internet en telefonie

Stel je als werkgever een computer, tablet, smartphone, telefoonabonnement en/of internetverbinding ter beschikking van je werknemer, en mag die er ook gebruik van maken buiten de werkuren? Dan leg je best een aantal afspraken vast in een individuele overeenkomst rond deze voordelen alle aard.

Anti-discriminatiecode

In het kader van de sectorconvenants 2016-2017, afgesloten tussen de Vlaamse regering en sectoren, is antidiscriminatie een belangrijk thema. Voor de social profitsector loopt het overleg hierover via de sociale partners van het sectoraal vormingsinstituut VIVO. Een belangrijk onderdeel ervan is de opmaak van een non-discriminatiecode.

Aangifte van de Sociale Maribel via de DmfA

De fondsen Sociale maribel werken al lang aan een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten bij de tewerkstelling in het kader van de sociale maribel.

Sinds het laatste kwartaal 2018 kunnen de fondsen daarom gegevens rechtstreeks uit de DmfA halen, wat de rapportering vanuit de werkgever eenvoudiger maakt. Om een correcte uitbetaling te verzekeren, moet je voor de sociale maribeler in kwestie wel enkele bijkomende gegevens invullen in de DmfA.

Register van feiten van derden

Als een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten opnemen in dit specifieke register. Deze verklaring omvat een beschrijving en data van de feiten. Als werkgever hou je dit register 5 jaar bij.

Modelovereenkomst: beroepsinlevingsstage

In het kader van een beroepsinlevingsstage sluit je met de stagiair voor de start een beroepsinlevingsstageovereenkomst. Deze bevat een aantal verplichte vermeldingen. Ons model bevat die allemaal en is een goed vertrekpunt.

Model: aannemingsovereenkomst freelancer

Een freelancer werkt, in tegenstelling tot een werknemer, niet in ondergeschikt verband. Met een freelancer sluit je dus geen arbeidsovereenkomst af. Je maakt wel best een aannemingsovereenkomst op waaruit de gelijkwaardigheid van beide partijen blijkt. Ons model is een goed vertrekpunt.

Politiek verlof: model voor terugvordering van loon

Als je een medewerker in dienst hebt die een politiek mandaat uitoefent, dan is het goed om te weten dat hij of zij daarvoor recht heeft op politiek verlof. Soms onbetaald, soms met behoud van loon. Goed om te weten: in dat laatste geval kan je als werkgever dat loon terugvorderen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!