Ga verder naar de inhoud

Anti-discriminatiecode

17.09.2020

In het kader van de sectorconvenants 2016-2017, afgesloten tussen de Vlaamse regering en sectoren, is antidiscriminatie een belangrijk thema. Voor de social profitsector loopt het overleg hierover via de sociale partners van het sectoraal vormingsinstituut VIVO. Een belangrijk onderdeel ervan is de opmaak van een non-discriminatiecode.

In het voorjaar van 2017 heeft de werkgroep anti-discriminatie, met vertegenwoordigers van de sociale partners, een eerdere versie (2008) geactualiseerd. De volledige Raad van Bestuur van VIVO heeft onderstaand resultaat goedgekeurd op 26 september 2017.

Deze non-discriminatiecode geldt voor organisaties in álle social profitsectoren. Ze heeft als doelstelling deze organisaties de nodige beginsels aan te reiken om discriminatie binnen hun werking te weren. Ze beoogt niet in te vullen op welke manier organisaties deze beginsels vorm kunnen geven. Wel worden in bijlage tips en tools aangereikt die hiertoe kunnen inspireren.

Anderen lazen ook dit:

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

30 juni is elk jaar opnieuw de deadline om je contract met je huidige externe dienst voor preventie en bescherming op het werk op te zeggen. Vanaf het jaar nadien heb je dan de kans om in te tekenen op een aanbod dat beter is afgestemd op jouw organisatie.

Vakbondsactie op maandag 3 juni

Op maandag 3 juni 2024 organiseert het ABVV een actiedag tegen de Europese bezuinigingsmaatregelen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!