Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 481 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 33 van 41

Modellen: medewerkers een verwittiging geven

Af en toe kom je als werkgever in aanraking met medewerkers die zich niet aan de regels houden en die je op de vingers wil tikken. Omdat ze onrechtmatig afwezig zijn, te laat komen of slordig omspringen met materiaal van je organisatie. Zet dat altijd op papier in een schriftelijke verwittiging.

Model: terbeschikkingstelling GSM

Stel je als werkgever een computer, tablet, smartphone, telefoonabonnement en/of internetverbinding ter beschikking van je werknemer, en mag die er ook gebruik van maken buiten de werkuren? Dan leg je best een aantal afspraken vast in een individuele overeenkomst rond deze voordelen alle aard.

Model: terbeschikkingstelling in het kader van sociale maribel

Deze modelovereenkomst gebruik je wanneer je een sociale maribelmedewerker ter beschikking stelt van een andere organisatie van het PC 329.01. Of val je onder het PC 329.03, dan moet de organisatie ook behoren tot het PC 329.03.

Model: woon-werkverkeer - verklaring op eer

In de 'verklaring op eer' over het woon-werkverkeer bevestigt een werknemer hoe hij of zij naar het werk komt. Dit bewijs heb je nodig om een tussenkomst in het woon-werkverkeer te kunnen berekenen en betalen.

Checklist: je eerste werknemer aanwerven

Een eerste medewerker betaald in dienst nemen in paritair comité 329.01 of 329.03: het is een grote stap. Wat moet je allemaal in orde brengen voor je eerste werknemer start? Wanneer moet dat gebeuren en bij welke instanties moet je zijn? In deze checklist geven we je een antwoord op al die vragen.

Modellen: vrijwilligers

Wil je graag vrijwilligers inschakelen in jouw organisatie? Vergeet dan niet om een aantal zaken op papier te zetten, zoals de vrijwilligersovereenkomst en de verklaring op eer voor de kostenvergoeding. Wij helpen jullie hiermee graag verder op weg.

Modelcontract: jobstudent

Wil jij studenten tewerkstellen in jouw organisatie in een studentenjob? Een jobstudent in dienst nemen, daar zijn specifieke regels aan verbonden. Wij ondersteunen je hier graag bij. In dit artikel vind je voorbeelden van een studentencontract.

Model: onthaal en begeleiding van nieuwe werknemers

Het onthaal van nieuwe werknemers maakt deel uit van het door jou te voeren welzijnsbeleid. Naar aanleiding van deze wettelijke verplichting, moet je een document ondertekenen waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt aan de werknemer.

Sociale maribel: modelbrief daling arbeidsvolume

Stel je iemand tewerk via sociale maribel? En neemt het arbeidsvolume binnen de organisatie af doordat de subsidies dalen? Dan kan je je socialemaribeltoekenning behouden, op voorwaarde dat je de daling van arbeidsvolume meldt aan de socialemaribelfonds. Daarvoor kan je onze modellen gebruiken.

Modellen: terbeschikkingstelling informatica, internet en telefonie

Stel je als werkgever een computer, tablet, smartphone, telefoonabonnement en/of internetverbinding ter beschikking van je werknemer, en mag die er ook gebruik van maken buiten de werkuren? Dan leg je best een aantal afspraken vast in een individuele overeenkomst rond deze voordelen alle aard.

Anti-discriminatiecode

In het kader van de sectorconvenants 2016-2017, afgesloten tussen de Vlaamse regering en sectoren, is antidiscriminatie een belangrijk thema. Voor de social profitsector loopt het overleg hierover via de sociale partners van het sectoraal vormingsinstituut VIVO. Een belangrijk onderdeel ervan is de opmaak van een non-discriminatiecode.

Aangifte van de Sociale Maribel via de DmfA

De fondsen Sociale maribel werken al lang aan een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten bij de tewerkstelling in het kader van de sociale maribel.

Sinds het laatste kwartaal 2018 kunnen de fondsen daarom gegevens rechtstreeks uit de DmfA halen, wat de rapportering vanuit de werkgever eenvoudiger maakt. Om een correcte uitbetaling te verzekeren, moet je voor de sociale maribeler in kwestie wel enkele bijkomende gegevens invullen in de DmfA.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!