Ga verder naar de inhoud

Taakloon voor kunstenaars in PC 329.01

18.09.2020

Op 14 juni 2019 sloten de sociale partners in PC 329.01 de cao taakloon af. Dit zorgt er voor dat kunstenaars vanaf 1 september 2019 een vergoeding kunnen krijgen per taak en op basis hiervan ook hun rechten in de werkloosheidreglementering kunnen opnemen.

Wat is een taakloon precies?

Taakloon is een specifieke vergoedingsvorm die toelaat kunstenaars te vergoeden voor het geheel van hun artistieke prestatie binnen een arbeidsovereenkomst, los van de specifiek gepresteerde uren. Het doel van de cao is het concept en het gebruik van taakloon verduidelijken, en is tot stand gekomen met de expliciete steun van de minister van Werk.

Waarom zou je als werkgever een taakloon gebruiken?

Het is voor een opdrachtgever die een arbeidsovereenkomst wil sluiten met een kunstenaar niet altijd eenvoudig om het creatieve aspect van de opdracht te vatten in een standaard verloning. Taakloon maakt het mogelijk dit element in de verloning op te nemen.

Het is bovendien een specifiek concept in de werkloosheidsreglementering dat toelaat aan kunstenaars om hun opdrachten voordelig om te rekenen in het aantal als kunstenaar gewerkte dagen. Dat laat kunstenaars toe de degressiviteit in de uitkering te vermijden.

Wat zijn de criteria voor het toepassen van taakloon?

Taakloon is een specifieke vorm van vergoeden voor kunstenaars waarbij de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst onder artikel 1bis bepaalt dat er een duidelijk gedefinieerde taak moet worden verricht en de vergoeding de totale prestatie moet omvatten en niet louter het aantal gewerkte uren.

De voorwaarden om het te kunnen toepassen zijn de volgende:

  • Het moet gaan om een artistieke prestatie zoals bepaald in volgens de definitie in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 :

"Onder het leveren van artistieke prestatiés en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan "de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie".

  • De kunstenaar moet er dus geen vaste uren voor presteren, maar krijgt een vergoeding voor zijn ‘taak’ die ook het creatieve proces moet omvatten. Het is wel mogelijk in de overeenkomst specifieke data op te nemen die de aanwezigheid van de kunstenaar vereisen, bv het optreden, een repetitie,..
  • De overeenkomst moet expliciet vermelden dat het om taakloon gaat.
  • Als het voorziene loon echter enkel overeenkomt met het loon dat volgens sectorale barema’s verschuldigd zou zijn voor de aanwezige uren, is er geen sprake van taakloon.

  • Benieuwd naar de integrale tekst? Download hieronder de CAO:

Anderen lazen ook dit:

Vaarwel kleine vergoedingsregel, welkom amateurkunstenvergoeding

De kleine vergoedingsregel (KVR) gaat op de schop vanaf 1 januari 2024. In de plaats komt de amateurkunstenvergoeding. Net als de KVR is de amateurkunstenvergoeding een kostenvergoeding die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen, als aan alle voorwaarden voldaan is.

Indexering bedragen SWT op 1 november 2023

Door de overschrijding van de spilindex in oktober 2023 zijn op 1 november verschillende bedragen in het kader van SWT, geïndexeerd.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!