Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 479 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 27 van 40

Geen outplacement voor 45+-er die niet beschikbaar moet zijn voor arbeidsmarkt

Sinds 1 januari 2019 ben je niet meer verplicht om outplacement aan te bieden aan een werknemer die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Zelfs niet wanneer hij je erom verzoekt. Dat volgt uit wetswijzigingen, die de bijzondere outplacementregeling voor 45-plussers met minstens 1 jaar dienst aanpassen.

Outplacementbureaus uit de sector

Op zoek naar een outplacementbegeleiding bij ontslag van een werknemer? Je vindt hier een overzicht van de aanbieders uit onze sector.

FAQ Outplacement

Je moet outplacement aanbieden aan elke werknemer waarvan je de arbeidsovereenkomst beëindigt met een opzeggingstermijn of een opzegvergoeding van minstens 30 weken, én aan bepaalde 45-plussers met een kortere opzeggingstermijn of opzegvergoeding. Je krijgt hier een antwoord op tal van vragen bij het verplichte outplacement.

Hof van Cassatie: aanvullende gezinsbijslag vrij van rsz

Het Hof van Cassatie oordeelt in een arrest van 15 februari 2016 dat een aanvulling op de kinderbijslag geen loon vormt en dus vrij van socialezekerheidsbijdragen is. Ook als de werkgever bepaalde voorwaarden aan die toekenning koppelt.

Uitspraak Hof van Justitie over het verplicht maken van tijdsregistratie: nog geen gevolgen voor België

Midden 2019 was er in HR-kringen veel ophef over een uitspraak rond het registreren van arbeidstijd van het Europees Hof van Justitie. Wordt een systeem zoals een prikklok daardoor ook verplicht voor Belgische werkgevers? We kunnen je gerust stellen: voorlopig is dat niet het geval.

FAQ: Telewerk

Wil je telewerk mogelijk maken in je organisatie? Enkel occasioneel of eerder structureel? Sociare ondersteunt je met onderstaande FAQ.

FAQ: deeltijdse werknemers & glijdend uurroosters

Voor de uren die de deeltijdse werknemer presteert binnen de nieuwe wettelijke glijtijdenregeling moet je als werkgever geen overloontoeslag betalen. De FOD WASO verduidelijkt binnen welke grenzen een deeltijdse werknemer volgens een glijdend uurrooster kan werken en welke gevolgen dit heeft.

Niet elke coördinator of teamleider valt buiten de arbeidsduurregels

Een werknemer die een team of afdeling coördineert valt alleen buiten de arbeidsduurregels als hij effectief hiërarchisch gezag heeft én verantwoordelijk is voor de volledige organisatie of een belangrijk onderdeel ervan. Dat bevestigt het Arbeidshof van Luik.

Schema: hoe ga je om met flexibele uren?

Meeruren, flexibele uren en overuren: ze komen frequent voor in de socioculturele sector, en ze bezorgen personeelsmedewerkers soms grijze haren.

Want op welk soort uren betaal je welke toeslag? En hoe en wanneer moet je medewerker teveel gewerkte uren inhalen? We zetten het hieronder schematisch op een rij.

Syllabus deeltijdse arbeid

Naar alle waarschijnlijkheid werkt niet iedereen binnen je personeelsploeg voltijds. Deeltijds werken kan op tal van manieren en om verschillende redenen. Maar er komen wel wat extra regels bij kijken. Meer lezen over werkroosters, loonbepaling en het beëindigen van een deeltijdse arbeidsovereenkomst? Check dan onze syllabus.

Syllabus arbeidsduur

Arbeidsduur is een complexe materie. Het is een samenraapsel van tientallen regels en evenveel uitzonderingen waarmee je als werkgever rekening moet houden. En dan is er nog de sectorale flexibiliteit...In onze syllabus zetten we alle geboden en verboden op een rij.

Cao laat organisaties stilstaan bij psychosociale risico's op het werk

Samen met de sociale partners ondertekenden we eind december maar liefst 6 cao's. Eentje daarvan focust zich op het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk, en wil re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval bevorderen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!