Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 466 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 27 van 39

Syllabus einde arbeidsovereenkomst

Het ontslagrecht is bijzonder complex: er zijn een heleboel regels en vormvereisten waarmee je rekening moet houden. In deze syllabus ontwarren we alle knopen, zodat je voor elke arbeidsovereenkomst die je wil beëindigen voor het meest passende scenario kan kiezen.

Het mobiliteitsbudget: een milieuvriendelijk alternatief voor de bedrijfswagen

Het mobiliteitsbudget is een budget - berekend op jaarbasis - dat je als werkgever kunt toekennen als alternatief voor de bedrijfswagen waarop een werknemer aanspraak kan maken. De doelstelling van het mobiliteitsbudget is om de files te verminderen en de mobiliteit te vergroenen.

Er geldt voor het mobiliteitsbudget een dubbele keuzevrijheid. De werkgever is volledig vrij om zo’n regeling in te voeren en toe te kennen, en de werknemer is niet verplicht om erop in te gaan.

Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanvermindering

De RVA heeft een infoblad op zijn website gepubliceerd om de toepasselijke wettelijke bepalingen in herinnering te brengen en te verduidelijken. Hierbij een beknopt overzicht van de principes die zijn opgenomen in dat infoblad.

Gegevensbeschermingsautoriteit verduidelijkt: wanneer zijn DPO en PIA verplicht?

De GBA heeft haar standpunt verduidelijk over wanneer een DPO en PIA verplicht zijn. We geven in dit artikel een toelicht van het overheidsbegrip volgens de GBA. En we hebben het over de lijst van de GBA met verwerkingsactiviteiten waarvoor in elk geval een PIA moet gebeuren.

Stappenplan voor een GDPR-conform medewerkersbeleid

Ook als werkgever moet je je in orde stellen met de GDPR-regels. We maakten hiervoor een stappenplan op dat organisaties kunnen gebruiken als leidraad.

GDPR-verplichtingen voor de werkgever - de voorbereiding

Hoe vul je als werkgever je verplichtingen concreet in voor de verwerking van gegevens en waar moet je overal rekening mee houden? In deze FAQ lees je een aantal veel gestelde vragen over de voorbereiding.

Specifieke vragen rond privacy in de werkrelatie

In deze FAQ behandelen we vragen en antwoorden rond privacy en GDPR in de werkrelatie, opgesplitst per fase.

GDPR - technische en organisatorische maatregelen

In deze FAQ beantwoorden we enkele veel gestelde vragen over de technisch en organisatorisch maatregelen die de werkgever moet treffen in het kader van de GDPR-wetgeving.

GDPR - register verwerkingsactiviteiten

Een van de speerpunten in de GDPR-wetgeving is het zogenaamde register, waarin je als organisatie de persoonsgegevens bijhoudt die je verwerkt. Het antwoord op enkele veel gestelde vragen rond dat register kan je nalezen in deze FAQ.

FAQ Sluiten van een organisatie-cao

Het is belangrijk om in jouw organisatie duidelijke afspraken te maken met jouw werknemers. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op het niveau van de organisatie kan hiervoor een instrument zijn. Maar hoe ga je concreet tewerk? Hieronder geven wij een antwoord op al jouw vragen.

Syllabus Uitzendarbeid en tijdelijke arbeid

Zoek je een soepele tewerkstellingsmogelijkheid? Dan zijn tijdelijke arbeid of uitzendarbeid mogelijke oplossingen. Je vindt alles wat je hierover moet weten in onze syllabus.

Syllabus Vakbondsafvaardiging

Stel je minstens 20 werknemers tewerk, dan bestaat de kans dat je een vakbondsafvaardiging moet installeren. Je leest alles over de oprichting, werking en bevoegdheden ervan in onze syllabus.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!