Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Werkgever in paritair comité 329.01 of PC 329.03 en lid van Sociare? Dan vind je hier alles terug wat je moet weten om op een juridisch correcte manier personeel in te zetten: basisinfo, maar ook modeldocumenten, tools en FAQ's. Kijk gerust eens rond en contacteer ons gerust mocht je vragen hebben.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 433 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 34 van 37

Extra verlof voor werknemers tussen 35 en 44 jaar

In onze sector krijgen werknemers in onze sector die tussen de 35 en de 44 jaar oud zijn onder bepaalde voorwaarden 5 extra verlofdagen per jaar toegekend. Op deze pagina kan je de integrale cao extra verlof nalezen.

Ecocheques: cao van 16 december 2019

Op 16 december 2019 sloten we met de vakbonden in PC 329.01 een cao over de toekenning van ecocheques: éénmalig, ter bevordering van de koopkracht.

Arbeidsvrijstelling 55+: cao van 28 november 2006

Over de arbeidsvrijstelling voor werknemers die ouder zijn dan 55 jaar in paritair comité 329.01 lees je alles in de cao van 28 november 2006.

Arbeidsvrijstelling 45+ en 50+: cao van 15 december 2003

Over de arbeidsvrijstelling voor werknemers die ouder zijn dan 45 en 50 jaar lees je alles in de cao van 15 december 2003.

Teksten: Vlaamse Intersectorale Akkoorden

De VIA-akkoorden schuiven bepaalde maatregelen naar voor om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren, en om die te realiseren krijgen de organisaties subsidies van de Vlaamse regering. Op deze pagina vind je de integrale teksten van VIA2, VIA3, VIA4 en VIA5 terug.

‘Cash-for-car’ in de prullenbak: Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding

Het Grondwettelijk Hof heeft, op vraag van 3 milieuverenigingen, het ABVV en het ACV, de ‘wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding’ vernietigd. Die mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming die de werknemer ontvangt van zijn werkgever, in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen.

Syllabus Sociale Verkiezingen 2020

De sociale verkiezingen van 2020 zagen er iets anders uit dan die van voorgaande jaren, met dank aan het coronavirus. Maar net als tijdens de vorige edities probeerden we jullie zo goed mogelijk bij te staan met informatie, adviesverlening en opleidingen. Hier kan je de integrale syllabus downloaden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht & ontslag? Opzeggingstermijn (in bepaalde gevallen) geschorst

Heb je recent een werknemer ontslagen die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is geplaatst? Ging zijn of haar opzeggingstermijn ten vroegste op 1 maart in, en liep die opzeggingstermijn nog op 22 juni? Dan wordt die opzeggingstermijn geschorst. De wet die dat regelt, verscheen eind augustus 2020 in het Staatsblad.

Werknemer beschuldigt je van discriminatie? Aan jou als werkgever om tegenbewijs te leveren

Wanneer een werknemer feiten kan aanvoeren die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, komt het aan jou als werkgever toe om het tegenbewijs te leveren dat er geen discriminatie plaatsvond. Dat bevestigt het Hof van Beroep van Brussel in een recent arrest.

Corona en sociale verkiezingen: hoe moet het nu verder

De ingevoerde maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus zorgen in veel organisaties voor een verstoring van de normale werking. Door de grote afwezigheid van werknemers op de werkvloer, is het haast onmogelijk de sociale verkiezingen en de daaraan voorafgaande procedure op een degelijke manier verder te zetten. De interprofessionele sociale partners, onder meer in de NAR en de G10, zijn tot de conclusie gekomen dat een schorsing van de verkiezingsprocedure aan de orde is.

Recht op privacy in arbeidsrelaties: recente rechtspraak

In dit artikel geven we je een overzicht van recente arresten over het recht op privacy in arbeidsrelaties. Deze behandelen een mogelijke miskenning van het recht op privacy en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.

Corona: Erkenning COVID-19 als beroepsziekte

Werknemers die tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten en de ziekte COVID-19 hebben opgelopen, kunnen recht krijgen op een beroepsziekte-uitkering.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!