Ga verder naar de inhoud

Alle actuele bedragen op een rij

29.06.2023

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Hieronder vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Bedrijfswagen: CO2-coëfficiënt (referentie in functie van aantal gram CO2/km)

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
5,5% voor een CO2-uitstoot van:
82 gram voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor
67 gram CO2/km voor dieselvoertuigen
1 januari 2023

Bedrijfswagen: indexatie-coëfficiënt CO₂-taks

indexatie-coëfficiënt CO₂-taks Vanaf wanneer?
1,5046
1 januari 2023

Bedrijfswagen: ondergrens voordeel alle aard

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
1.540 euro
1 januari 2023

Belastingvrijstelling woon-werkverkeer privévervoer

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
470 euro
1 januari 2023

Educatief verlof: forfait terugbetaling

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
21,30 euro per uur
Schooljaar 2017-2018

Educatief verlof: loongrens

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
3.170 euro per maand
Schooljaar 2022-2023

Eindejaarspremie/eindejaarstoelage 2022


Fietsvergoeding

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
0,27 euro per kilometer
1 januari 2023

Kunstenaars

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
147,67euro per dag per opdrachtgever
1 januari 2023
2.953,37 euro per jaar
1 januari 2023

Loongrens concurrentie- en scheidsrechterlijk beding

Jaar Bedrag
2022
73.571 euro
2021
72.402 euro
2020
71.523 euro

Loongrens scholings- en concurrentiebeding

Jaar Bedrag
2022
36.785 euro
2021
36.201 euro
2020
35.761 euro

Loongrens woon-werkverkeer (enkel voor PC 329.03)

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
44.202,71 euro
1 april 2020
43.336,10 euro
1 oktober 2018

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen, maximaal bedrag

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
0,4020 euro per kilometer
1 maart 2022
0,4170 euro per kilometer
1 juli 2022
0,4201 euro per kilometer
1 oktober 2022
0,4259 euro per kilometer
1 januari 2023
0,4246 euro per kilometer
1 april 2023
0,4237 euro per kilometer
1 juli 2023

Minimumloon PC 329.03

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
1.913,20 euro
1 april 2022
1.951,46 euro
1 juni 2022
1.990,49 euro
1 september 2022
2.030,30 euro
1 december 2022
2.070,90 euro
1 januari 2023

Opzeggingstermijn scholings- en niet-concurrentiebeding

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
36.785 euro
1 januari 2022
73.571 euro
1 januari 2022
36.201 euro
1 januari 2021
72.402 euro
1 januari 2021
32.254 euro - 64.508 euro
1 januari 2013 (*)

(*) voor het vastklikken van opzeggingstermijnen opgebouwd tot 31 december 2013 voor bedienden

Pc - privégebruik

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
Vrijstelling: 940 euro
1 januari 2022
Brutojaarinkomen: 36.900 euro
1 januari 2022

Politiek verlof: loonplafond

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
3.705,73 euro per maand
1 september 2018

Resultaatsgebonden bonus

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
3447 euro
1 januari 2021
3.558 euro
1 januari 2022

Sociale maribel PC 329: maximale totale jaarloonkost van een sociale maribelwerknemer

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
Voor PC 329.01 werd het bedrag van de totale maximale jaarloonkosten afgeschaft vanaf 2020
Vanaf 2020
89.145,74 euro
1 oktober 2021
90.928,65 euro
1 februari 2022
92.747,22 euro
1 april 2022
94.602,16 euro
1 juni 2022
96.494,21 euro
1 september 2022
98.424,09 euro
1 december 2022
100.392,57 euro
1 januari 2023

Sociale maribel PC 329.01: loonkostenplafond - maximale toekenning voor een vte

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
45.619,18 euro
2023
44.945 euro
2022
44.500 euro
2019
43.860 euro
2018
43.000 euro
2017

Sociale maribel PC 329.03: loonkostenplafond - maximale toekenning voor een vte

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
46.607,6 euro
Vanaf 1 januari 2023
44.815 euro
Voor2022
43.510 euro
Voor 2021
41.820euro
Voor 2020
41.000 euro
Voor 2019
40.000 euro
Voor 2018
39.000 euro
Voor 2017

Swt: plafond brutoloon voor aanvullende vergoeding

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
4.813,48 euro per maand
1 december 2022

Swt: herwaarderingscoëfficiënt voor AV

Op basis van loon vóór 2022 Op basis van loon 1ste kwartaal 2022 Op basis van loon 2de kwartaal 2022 Op basis van loon 3de kwartaal 2022 Op basis van loon 4de kwartaal 2022
1,0078
1,00585
1,0039
1,00195
Geen aanpassing

Swt: plafond werkloosheidsuitkering

Welk bedrag? Vanaf wanneer?
61,95 euro per dag
1 november 2022
1.610,70 euro per maand
1 december 2022

Tussenkomsten woon-werkverkeer

Vrijwilligers - kostenvergoeding

Grensbedragen vrijwilligersvergoeding Maximumbedrag per dag Maximumbedrag per jaar Verhoogd maximumbedrag per jaar
2021
35,41 euro
1.416,16 euro
2.600,90 euro
2022
36,84 euro
1.473,37 euro
2.705,97 euro
2023
40,67 euro
1626,77 euro
2987,70 euro

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!