Ga verder naar de inhoud

Wat is de IFIC-functieclassificatie?

10.01.2022

Wat is IFIC en waarom is die functieclassificatie zo belangrijk? We leggen het je uit in dit artikel.

Wie of wat is IFIC?

Het Instituut voor Functieclassificatie/Institut de Classification
de fonctions (IFIC) werd in 2002 als vzw opgericht om voor de privé-gezondheidszorg (PC 330) een functieclassificatie te ontwikkelen.

Naast de ontwikkeling van functieclassificaties voerde IFIC ook loononderzoek uit in meerdere sectoren en maakte verschillende barema-analyses op. In 2012 kreeg IFIC de opdracht om ook voor de Vlaamse social-profitsectoren een functieclassificatie uit te werken.

De context

In het 4de VIA-akkoord werd, onder andere, bepaald dat de sociale partners van VIA-sectoren werk zullen maken van een intersectorale functieclassificatie.

Deze classificatie moet zorgen voor:

  • een beter wervings- en selectiebeleid
  • een performanter vormingsbeleid
  • extra focus op competentieontwikkeling
  • extra focus op organisatieontwikkeling
  • extra focus op loopbaan- en beloningsbeleid.

In het recent afgesloten VIA6-akkoord spraken we af dat de lonen van werknemers in gesubsidieerde organisaties verhoogd worden met 1,1%.

Vanaf 2023 wordt dit budget verhoogd in verhouding tot de IPA loonmarge van 2023-2024. De bedoeling is om met dit nu nog ongekende budget én de 1,1% loonsverhoging de kost van de nieuwe barema's op te vangen. De 1,1% loonsverhoging kantelt met andere woorden mee in het nieuwe loonhuis.

Hoe de nieuwe barema's er uiteindelijk zullen uitzien, weten we na afloop van het IFIC-traject.

Valt mijn organisatie onder het toepassingsgebied van de IF.IC-functieclassificatie?

De IF.IC-functieclassificatie is enkel van toepassing op organisaties die aan de volgende criteria voldoen:

  • onder de bevoegdheid van het paritair comité 329.01 vallen
  • EN voor hun algemene werking erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van welbepaalde decreten en besluiten.

Goed om weten is dat deze criteria exact dezelfde zijn als die van de cao 1,1% loonstijging. Moet jouw organisatie deze cao toepassen? Dan valt jouw organisatie ook onder het toepassingsgebied van de IF.IC-functieclassificatie.

Ben je niet zeker of jouw organisatie onder het toepassingsgebied valt, bekijk dan zeker onderstaande lijst. De lijst kwam tot stand in samenwerking met de verschillende departementen en is gebaseerd op de gegevens van het eerste kwartaal 2020.

Is jouw organisatie nieuw opgericht of overgekomen uit een ander paritair comité? Of heeft jouw organisatie pas sinds dit jaar een erkenning? Dan vind je jouw organisatie niet in deze lijst terug.

Twijfel je of jouw organisatie wel of niet onder het toepassingsgebied van deze cao valt? Contacteer ons dan gerust.

Wat is de timing?

De testfase, waaraan verschillende organisaties van onze sector hebben meegewerkt is afgerond. De resultaten ervan werden in oktober 2021 meegedeeld aan de sociale partners .

Momenteel zitten we in de onderhoudsfase. In die fase werken de sociale partners samen aan de verdere ontwikkeling en verbetering van de functieclassificatie, op basis van de feedback en informatie uit de testfase.

Daarnaast onderhandelen de sociale partners over de vormgeving van een nieuw loonhuis.

De uiteindelijke implementatie van de nieuwe functieclassificatie en invoering van nieuwe barema's is voorzien voor eind 2023.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!