Ga verder naar de inhoud

Wat is IFIC en functieclassificatie?

30.03.2021

Wat is IFIC en waarom is die functieclassificatie zo belangrijk? We leggen het je uit in dit artikel.

Wie of wat is IFIC?

In 2002 werd IFIC als vzw opgericht om voor de privé-gezondheidszorg (PC 330) een functieclassificatie te ontwikkelen.

Naast de ontwikkeling van functieclassificaties voerde IFIC ook loononderzoek uit in meerdere sectoren en maakte verschillende barema-analyses op. In 2012 kreeg IFIC de opdracht om ook voor de Vlaamse social profitsectoren een functieclassificatie uit te werken.

De context

In het 4de VIA-akkoord werd, onder andere, bepaald dat de sociale partners werk zullen maken van een intersectorale functieclassificatie.

Deze classificatie moet zorgen voor:

  • een beter wervings- en selectiebeleid
  • een performanter vormingsbeleid
  • extra focus op competentieontwikkeling
  • extra focus op organisatieontwikkeling
  • extra focus op loopbaan- en beloningsbeleid.

In het recent afgesloten VIA6-akkoord spraken we af dat de lonen van werknemers in gesubsidieerde organisaties verhoogd zullen worden met 1,1%.

Vanaf 2023 wordt dit budget verhoogd in verhouding met de IPA loonmarge van 2023-2024. De bedoeling is om met dit nog ongekend budget en de 1,1% loonsverhoging de kost van de nieuwe barema's op te vangen. De 1,1% loonsverhoging kantelt met andere woorden mee in het nieuwe loonhuis.

Hoe de barema's eruit zullen zien, weten we na afloop van het IFIC-traject (dat momenteel in de testfase zit, zie hieronder).

Hoe ziet de timing eruit?

Momenteel zijn we met een beperkte groep bezig aan een testfase. De resultaten hiervan zullen we meedelen aan de sociale partners tegen oktober 2021.

Hoe de barema's er dan uiteindelijk zullen uitzien, weten we na afloop van het IFIC-traject, vermoedelijk in 2023.

FAQ

Onze leden kunnen een FAQ met de belangrijkste vragen over dit traject en de testfase raadplegen. Klik daarvoor op de link hieronder!

Anderen lazen ook dit:

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2021 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!