Ga verder naar de inhoud

VIA: deze 5 cao's sloten we in november 2021 in PC 329.01

09.11.2021

Voor de concrete uitvoering van de afspraken die we maakten in de Vlaamse Intersectorale Akkoorden moesten we eerst nog onze handtekening zetten onder een paar cao's. Dat is nu rond. In dit artikel zetten we kort op een rij wat deze cao's precies inhouden en welke deadlines of verplichtingen er voor jou als werkgever bij komen kijken.

Relevant voor organisaties die de Vlaamse overheid erkent en subsidieert

Cao 1: 1,1% loonstijging

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners een cao af over een loonstijging van 1,1% voor werknemers van organisaties die de Vlaamse overheid erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Cao 2: toepassingsgebied eindejaarspremie aangepast

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden een nieuwe cao eindejaarspremie. De cao voerde een dertiende maand in voor de sectoren integratie en samenlevingsopbouw en voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie. Voor de overige sectoren geldt sinds vorig jaar een verhoogde eindejaarspremie. Het toepassingsgebied van deze cao wordt nu aangepast.

Relevant voor alle organisaties in paritair comité 329.01

Cao 3: verdeling kwaliteitsmiddelen

Deze cao bepaalt dat de kwaliteitsmiddelen in het kader van digitalisering en professionalisering worden toegevoegd aan de andere middelen organisatiesteun. Je zal dus merken dat de middelen die je jaarlijks voor organisatiesteun ontving, zullen verhogen.

Deze middelen worden toegekend aan organisaties in het paritair comité 329.01.

Je informeert de werknemers rechtstreeks of via sociaal overleg over de inzet van deze middelen.

Cao 4: 3 weken aaneensluitend verlof

In het kader van de VIA6-akkoorden werd een sectorale cao afgesloten die het recht creëert voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van 3 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Dit recht geldt gedurende het hele jaar.

Cao 5: vorming

Als je organisatie meer dan 10 voltijdse equivalenten telt, dan ben je gebonden aan bepaalde vormingsinspanningen. Je moet dan op jaarbasis voor het collectief van de werknemers een minimaal aantal opleidingsdagen voorzien. Sociare kwam in het kader van de VIA6-akkoorden met de vakbonden voor PC 329.01 overeen dat dit aantal opleidingsdagen de komende jaren voorzichtig stijgt voor organisaties met minstens 20 vte's.

Voor organisaties die tussen 10 en 20 vte's tellen, blijft alles bij het oude. Deze regeling doen we in het uitgebreide artikel ook nog eens uit de doeken.

Anderen lazen ook dit:

VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Let op: dit geldt enkel voor werknemers die vallen onder PC 329.01 én in dienst zijn van een organisatie die de Vlaamse overheid structureel erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

VIA6: meer opleidingsdagen voor organisaties met meer dan 20 medewerkers

Als je organisatie meer dan 20 voltijdse equivalenten telt, dan ben je gebonden aan bepaalde vormingsinspanningen. Dit aantal opleidingsdagen zal de komende jaren voorzichtig stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!