Ga verder naar de inhoud

Cao's fonds tweede pensioenpijler - PC 329.01

01.09.2020

Sinds 2008 betalen werkgevers die ressorteren onder PC 329.01 en geen vrijstelling genieten, een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler.

Daarmee vormen zij een aanvullende financieringsbron voor het sectorpensioen, naast de dotatie die de Vlaamse overheid jaarlijks, sinds 2006, ter beschikking stelt.

Hieronder vind je volgende cao's terug:

  • Bijdragebepaling 2021: cao van 18 december 2020
  • Bijdragebepaling 2020: cao van 16 december 2019
  • Bijdragebepaling 2019: cao van 21 maart 2019
  • Wijziging van pensioenreglement: cao van 14 juni 2019
  • KB uitvoerbaarverklaring: cao van 14 juni 2019
  • Cao toelage sectorpensioen - 2019

Anderen lazen ook dit:

Bedrijfswagens: begrenzing referentie-CO2-uitstoot vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt de referentie-CO2-uitstoot bij bedrijfswagens begrensd. Door die ingreep kunnen de referentiewaarden van het betrokken jaar niet meer hoger zijn dan deze van het jaar ervoor. Daardoor kan het voordeel van alle aard (dat verbonden is aan het privégebruik van de bedrijfswagen) niet nog verder dalen en zullen werknemers netto minder overhouden.

Verhoging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021

Het maximumtarief voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets stijgt op 1 juli 2021: tot 30 juni 2022 bedraagt het 0,3707 euro (voorheen 0,3542 euro) per kilometer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!