Ga verder naar de inhoud

FAQ: sociale maribel in paritaire comités 329.01 en 329.03

01.12.2022

Sociale maribel: een moeilijk woord waar je als organisatieverantwoordelijk in onze sector wellicht tal van vragen over hebt. Een antwoord op die vragen lees je in deze FAQ.

1. Wat is maribel?

Als je een maribeltoekenning krijgt, krijg je loonsubsidies waarmee je iemand extra aanwerft of iemand extra uren geeft. Sociale maribel is dus bedoeld als jobcreatiemaatregel. De toekenning wordt altijd uitgedrukt in vte. Heb je bv. een toekenning van 0,5 vte, dan werf je minstens een halftijdse werknemer aan of geef je bv. twee halftijdse medewerkers een aanvulling bij het contract zodat ze voortaan 0,75 van een voltijdse tewerkstelling werken. Afhankelijk van de sector verschilt de maximale subsidie per vte. Het laatste bedrag vind je in onze tabel actuele bedragen.

2. Van waar komen de maribelmiddelen?

De RSZ stort een deel van de rsz-werkgeversbijdragen en ook een deel van de fiscale bijdragen van de werkgevers in de sector door aan een maribelfonds van de sector. In onze sector is dat dus naar het maribelfonds van PC329.01 of PC329.03. Dat fonds verdeelt vervolgens de beschikbare middelen, zodat werkgevers bijkomende werkgelegenheid kunnen creëren.
Sociale maribel is dus een indirecte rsz-vermindering specifiek voor de bepaalde socialprofitsectoren. Onze sectoren krijgen dus geen directe tax shift naar 25 %, maar wel een indirecte korting op hun rsz-werkgeversbijdragen.

Per kwartaal per rechtgevende werknemer stort de RSZ een bedrag aan het bevoegde socialemaribelfonds. In het kader van de tax shift verhoogt dat bedrag in verschillende stappen:

 • 1 april 2016: 443,86 euro
 • 1 januari 2018: 465,29 euro
 • 1 januari 2019: 482,67 euro
 • 1 januari 2020: 504,10 euro

Een rechtgevende werknemer is:

 • elke aan rsz-onderworpen werknemer
 • met minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling in het kwartaal
 • met uitzondering van werknemers tewerkgesteld in het kader van rsz-verminderingen zoals: activa, doorstromingsbanen, geco’s, sine

Daarnaast komen de middelen ook van de fiscale bijdrage van de werkgevers uit de sector, de zogenaamde fiscale maribel.

3. Hoe worden de loonsubsidies verdeeld over de sector?

De representatieve werkgeversorganisaties en de vakbonden beheren onder supervisie van een regeringscommisaris de middelen in de afzonderlijke fondsen. Zij worden bijgestaan door de medewerkers van het fonds.

In het maribelfonds PC329.01 zijn dat dus Sociare en de vakbonden. Fondsverantwoordelijke is Jeroen Beyens.
In het maribelfonds PC329.03 zijn dat Sociare, Cessoc en de vakbonden. Fondsverantwoordelijke is Pia Van Robaeys.

Het beheerscomité beslist over de verdeling van de socialemaribelmiddelen en bepaalt dus hoe organisaties de loonsubsidies krijgen en hoeveel. Daarnaast bepalen ze ook aan welke voorwaarden de organisaties met een maribeltoekenning moeten voldoen. Zij controleert ook de besteding van de middelen binnen de organisaties.

Elk beheerscomité bepaalt dus binnen de eigen financiële middelen en binnen de regelgeving hoe de loonsubsidies verdeeld worden over de sector en hoeveel de maximale loonsubsidie per vte bedraagt.

4. Wat zijn je verplichtingen als je een maribel-loonsubsidie ontvangt?

Aanvaard je de loonsubsidie, dan engageer je je als organisatie om daarmee een bijkomende werknemer aan te werven of een bestaande deeltijdse tewerkstelling uit te breiden. Dat moet binnen 6 maanden na het bericht van toekenning. Ook bij vervanging geldt de termijn van 6 maanden.

5. Wie kun je met de toekenning aanwerven?

Voor een socialemaribelwerknemer gelden geen diploma- of werkloosheidsvoorwaarden.

6. Welke tewerkstellingskosten dekt het fonds?

Het fonds komt tussen in de werkelijke loonkosten van de werknemer. Daartoe behoren:

 • brutoloon, vakantiegeld en rsz-werkgeversbijdragen
 • premies en vergoedingen die wettelijk verschuldigd zijn, incl. door sectorale cao’s
 • tussenkomsten in woon-werkverkeer
 • enkel PC 329.01: maaltijdcheques

Het fonds komt niet tussen in de kosten van de arbeidsongevallenverzekering, de arbeidsgeneeskundige dienst en het sociaal secretariaat. Het bedrag van de maximale loonsubsidie per vte vind je hier.

---

Sociare-lid? Lees meer informatie in onze syllabus en op de website van het fonds, daar vind je ook de laatste versie van het aangifteformulier voor nieuwe medewerkers of volumedalingen. Vragen over maribel? Daling van je tewerkstelling? Andere zaken waarover je in het kader van maribel twijfelt? Mail naar helpdesk@sociare.be

Misschien vind je dit ook interessant:

Syllabus sociale maribel

In deze handige syllabus vinden onze leden alle informatie over sociale maribel voor de PC's 329.01 en PC 329.03.

Sociale maribel: wetgeving

Sociale Maribel middelen zijn loonsubsidies om iemand extra uren te geven of iemand bij aan te werven. We drukken die toekenning uit in voltijdse equivalenten (vte). Concreet gaat het om een rsz-vermindering die werkgevers krijgen. Alle wetgeving vind je terug op deze pagina.

Sociale maribel: modelbrief daling arbeidsvolume

Stel je iemand tewerk via sociale maribel? En neemt het arbeidsvolume binnen de organisatie af doordat de subsidies dalen? Dan kan je je socialemaribeltoekenning behouden, op voorwaarde dat je de daling van arbeidsvolume meldt aan de socialemaribelfonds. Daarvoor kan je onze modellen gebruiken.

Plafond jaarloonkost sociale maribel 329.01 opgeheven

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in ...

Sociale maribel & het jaaroverzicht werknemers

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en heb je een maribeltoekenning? Dan ontvang je in januari normaal gesproken een mail met een overzicht van de werknemer(s) met maribeltussenkomst. Klopt dat niet? Corrigeer het dan, en bezorg het voor 16 januari terug aan het fonds.

Model: terbeschikkingstelling in het kader van sociale maribel

Deze modelovereenkomst gebruik je wanneer je een sociale maribelmedewerker ter beschikking stelt van een andere organisatie van het PC 329.01. Of val je onder het PC 329.03, dan moet de organisatie ook behoren tot het PC 329.03.

Sociale Maribel, wat is dat nu eigenlijk?

We zetten alle feiten over dit fonds dat je kan aanspreken voor loonsubsidies op een rij in dit artikel.

Aangifte van de Sociale Maribel via de DmfA

De fondsen Sociale maribel werken al lang aan een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten bij de tewerkstelling in het kader van de sociale maribel.

Sinds het laatste kwartaal 2018 kunnen de fondsen daarom gegevens rechtstreeks uit de DmfA halen, wat de rapportering vanuit de werkgever eenvoudiger maakt. Om een correcte uitbetaling te verzekeren, moet je voor de sociale maribeler in kwestie wel enkele bijkomende gegevens invullen in de DmfA.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering via DmfA

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 of 329.03 en ontvang je loonsubsidies van het maribelfonds? Dan ontvang je begin maart het jaaroverzicht 2022 en heb je 14 dagen de tijd om eventuele correcties aan je dossier aan te brengen. Hierna kan het fonds een correcte jaarafrekening maken.

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

FAQ Werktijd

Gebruik je ons tijdsregistratiesysteem Werktijd.be al? Geweldig. Is het niet altijd even duidelijk? Kan gebeuren. Misschien vind je het antwoord op je vraag hieronder wel. Is dit niet het geval, stuur dan gerust een mailtje naar helpdesk@sociare.be met je vraag.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!