Ga verder naar de inhoud

‘Cash-for-car’ in de prullenbak: Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding

28.08.2020

Het Grondwettelijk Hof heeft, op vraag van 3 milieuverenigingen, het ABVV en het ACV, de ‘wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding’ vernietigd. Die mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming die de werknemer ontvangt van zijn werkgever, in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen.

Uitspraak

Het Hof is kritisch voor de wijze waarop de wetgever het doel van duurzame mobiliteit heeft uitgeschreven in de wet.' Zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan zijn problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie', oordeelt het Hof.

Het Hof besloot dat de nu nietig verklaarde cash-for-carregeling van kracht blijft tot er nieuwe wetsbepalingen in werking treden en ten laatste tot 31 december 2020.

Let wel: de uitspraak heeft geen invloed op het mobiliteitsbudget. Bij die regeling krijgen werknemers die hun bedrijfswagen inruilen een budget in de plaats om een milieuvriendelijke wagen te kopen of duurzame verplaatsingen te maken.

Je leest er meer over in ons nieuwsbericht ‘Mobiliteitsvergoeding biedt werknemer de optie om bedrijfswagen in te ruilen’.

Bron: GwH 23 januari 2020, nr. 11/2020.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!