Ga verder naar de inhoud

Cao's over eindejaarspremie

21.12.2022

Cao's eindejaarspremie: wat moet je weten?

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan moet je als werkgever een eindejaarspremie of eindejaarstoelage toekennen.

Er zijn 3 sectorale cao’s gesloten over de eindejaarspremie:

  • de cao van 26 januari 2023 voor verschillende deelsectoren
  • de cao van 28 november 2006 voor de sector basiseducatie,
  • de cao van 24 november 2003 voor Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel.

De Nederlandstalige Brusselse SPI-organisaties die VIA-middelen voor eindejaarspremie krijgen van VDAB, betalen hun werknemers een eindejaarspremie overeenkomstig de cao van 22 juni 2020, sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao? Dan is er geen verplichting tot het uitbetalen van een eindejaarspremie. Het staat je natuurlijk vrij om te beslissen om toch een eindejaarspremie toe te kennen.

Je leest er meer over in onze syllabus loon.

Bereken je eindejaarspremie makkelijk met onze tool

Hieronder vind je onze geactualiseerde berekeningstool voor de eindejaarspremie of eindejaarstoelage. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

Anderen lazen ook dit:

Haard- en standplaatstoelagen vanaf 1 juni 2024

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Loonbarema’s - indexering op 1 juni 2024

In april 2024 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen PC 329.01 en 329.03 in juni 2024 met 2%. In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie die loonschalen toepassen? Je leest het hier.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!