Ga verder naar de inhoud

Cao's over eindejaarspremie

01.09.2020

Cao's eindejaarspremie: wat moet je weten?

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan moet je als werkgever een eindejaarspremie of eindejaarstoelage toekennen.

Er zijn 3 sectorale cao’s gesloten over de eindejaarspremie:

  • de cao van 18 december 2020 voor verschillende deelsectoren
  • de cao van 22 juni 2020 voor verschillende deelsectoren
  • de cao van 28 november 2006 voor de sector basiseducatie,
  • de cao van 24 november 2003 voor Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel. De Nederlandstalige Brusselse SPI-organisaties die VIA-middelen voor eindejaarspremie krijgen van VDAB, betalen hun werknemers een eindejaarspremie overeenkomstig de cao van 22 juni 2020, sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao? Dan is er geen verplichting tot het uitbetalen van een eindejaarspremie. Het staat je natuurlijk vrij om te beslissen om toch een eindejaarspremie toe te kennen.

Je leest er meer over in onze syllabus loon.

Bereken je eindejaarspremie makkelijk met onze tool

Hieronder vind je onze geactualiseerde berekeningstool voor de eindejaarspremie of eindejaarstoelage. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

Anderen lazen ook dit:

Cao loonstijging nog niet afgesloten

Sociare probeert sinds april 2021 om een cao 1.1% loonsverhoging af te sluiten in het paritair comité 329.01. Zo willen we uitvoering geven aan de koopkrachtmaatregel bepaald in VIA6. Na lang onderhandelen is de cao nog niet afgesloten.

Laatste prognose indexaanpassing

In augustus 2021 werd de spilindex overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in oktober 2021 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!