Ga verder naar de inhoud

Cao's over eindejaarspremie

21.12.2022

Cao's eindejaarspremie: wat moet je weten?

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan moet je als werkgever een eindejaarspremie of eindejaarstoelage toekennen.

Er zijn 3 sectorale cao’s gesloten over de eindejaarspremie:

  • de cao van 8 november 2021 voor verschillende deelsectoren
  • de cao van 28 november 2006 voor de sector basiseducatie,
  • de cao van 24 november 2003 voor Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel.

De Nederlandstalige Brusselse SPI-organisaties die VIA-middelen voor eindejaarspremie krijgen van VDAB, betalen hun werknemers een eindejaarspremie overeenkomstig de cao van 22 juni 2020, sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao? Dan is er geen verplichting tot het uitbetalen van een eindejaarspremie. Het staat je natuurlijk vrij om te beslissen om toch een eindejaarspremie toe te kennen.

Je leest er meer over in onze syllabus loon.

Bereken je eindejaarspremie makkelijk met onze tool

Hieronder vind je onze geactualiseerde berekeningstool voor de eindejaarspremie of eindejaarstoelage. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!