Ga verder naar de inhoud

Cao's over eindejaarspremie

01.09.2020

Cao's eindejaarspremie: wat moet je weten?

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie? Dan moet je als werkgever een eindejaarspremie of eindejaarstoelage toekennen.

Er zijn 3 sectorale cao’s gesloten over de eindejaarspremie:

  • de cao van 18 december 2020 voor verschillende deelsectoren
  • de cao van 22 juni 2020 voor verschillende deelsectoren
  • de cao van 28 november 2006 voor de sector basiseducatie,
  • de cao van 24 november 2003 voor Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel. De Nederlandstalige Brusselse SPI-organisaties die VIA-middelen voor eindejaarspremie krijgen van VDAB, betalen hun werknemers een eindejaarspremie overeenkomstig de cao van 22 juni 2020, sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao? Dan is er geen verplichting tot het uitbetalen van een eindejaarspremie. Het staat je natuurlijk vrij om te beslissen om toch een eindejaarspremie toe te kennen.

Je leest er meer over in onze syllabus loon.

Bereken je eindejaarspremie makkelijk met onze tool

Hieronder vind je onze geactualiseerde berekeningstool voor de eindejaarspremie of eindejaarstoelage. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

Anderen lazen ook dit:

OPGELET: nog geen loonsverhoging in PC 329.01!

Het is even opletten geblazen bij de loonafrekening voor deze maand. In het paritair comité 329.01 is er op dit moment nog geen loonsverhoging doorgevoerd. Controleer zeker of jullie sociaal secretariaat eventuele loonsverhogingen die andere paritaire comités (o.a. PC 319.01) doorvoeren, niet per vergissing toepast.

Bedrijfswagens: begrenzing referentie-CO2-uitstoot vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt de referentie-CO2-uitstoot bij bedrijfswagens begrensd. Door die ingreep kunnen de referentiewaarden van het betrokken jaar niet meer hoger zijn dan deze van het jaar ervoor. Daardoor kan het voordeel van alle aard (dat verbonden is aan het privégebruik van de bedrijfswagen) niet nog verder dalen en zullen werknemers netto minder overhouden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!