Ga verder naar de inhoud

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon - bedragen 2023

01.11.2023

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Wie komt in aanmerking en hoeveel bedraagt de premie in 2023?

De bonus wordt toegekend aan de werknemers, wonend in het Vlaamse gewest.

 • voor de prestaties geleverd in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 (op jaarbasis, bij voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar):
  • 600 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van maximaal 1950 euro
  • 0 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van 2700 euro of hoger
  • een bedrag dat degressief afneemt van 600 euro tot 50 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van minstens 1950 euro en minder dan 2700 euro
 • voor de prestaties geleverd in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 (op jaarbasis, bij voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar):
  • 600 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van maximaal 1950 euro
  • 0 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van 2900 euro of hoger
  • een bedrag dat degressief afneemt van 600 euro tot 50 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van minstens 1950 euro en minder dan 2900 euro

Voor deeltijders wordt het bedrag pro rata verminderd.

Bedraagt de jobbonus op jaarbasis minder dan 50 euro bij voltijds werk of minder dan 10 euro bij deeltijds werk, dan wordt er geen jobbonus uitbetaald.

Eenmalig extra vast bedrag refertejaar 2022: Alle rechthebbende personen ontvangen 50 euro extra bovenop hun jobbonusbedrag. Het minimumbedrag voor 2023 bedraagt daardoor 60 euro (in plaats van 10 euro, bij deeltijds werk), het maximumbedrag 650 euro (in plaats van 600 euro).

Hoe komt de premie bij de werknemer?

De jobbonus wordt door de Vlaamse administratie rechtstreeks uitbetaald aan de rechthebbende werknemers. Zij worden hierover per brief geïnformeerd. Als werkgever moet je geen stappen ondernemen.

Meer informatie over de Vlaamse Jobbonus?

De Vlaamse overheid heeft uitgebreide informatie voor werknemers over de jobbonus.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!