Ga verder naar de inhoud

RSZ: aangepaste forfaitaire kostenvergoedingen in het kader van telethuiswerk

31.05.2022

Als werkgever kun je werknemers die op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding geven. De RSZ verhoogt het maximumforfait van de kantoorvergoeding als gevolg van een indexaanpassing. Daarnaast deelt de RSZ mee dat de 10%-regeling voor telewerkers uitdovend is.

Verhoging kantoorvergoeding op 1 april en 1 juni 2022

De bureaukostenvergoeding voor werknemers die regelmatig van thuis werken bedraagt:

  • 137,40 euro/maand voor de periode van 1 april tot 31 mei 2022
  • 140,15 euro/maand vanaf 1 juni 2022

De fiscus aanvaardt deze forfaitaire bedragen ook als terugbetalingen van kosten volgens de bepalingen uit de circulaire van 26 februari 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Standpuntswijziging rond de 10%-regeling voor telewerkers

De RSZ aanvaardde tot voor kort dat je telewerkers een forfaitaire kostenvergoeding geeft van ten hoogste 10% van het brutoloon, verdiend in de telewerktijd.

Vanaf 1 juni 2022 dooft deze regeling uit en kan deze vergoeding enkel nog verder toegekend worden aan de werknemers aan wie ze vóór deze datum werd toegekend, en voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt.

Bron: Administratieve instructies RSZ - 2022/2

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!