Ga verder naar de inhoud

Resultaatgebonden bonus: bedrag 2023

21.01.2023

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen.

De resultaatgebonden bonus mag hoogstens 3.948 euro per werknemer bedragen voor het jaar 2023. Op de toegekende bonus wordt een bevrijdende voorheffing van 33% toegepast ten laste van de werkgever en een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer.

Voor de werknemer is de bonus volledig vrijgesteld van belastingen voor maximumbedrag van 3.434 euro (= 3.948 euro - een solidariteitsbijdrage van 13,07%).

Meer informatie over de resultaatgebonden bonus vind je in de syllabus loon.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!