Ga verder naar de inhoud

Resultaatgebonden bonus: bedrag 2023

21.01.2023

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen.

De resultaatgebonden bonus mag hoogstens 3.948 euro per werknemer bedragen voor het jaar 2023. Op de toegekende bonus wordt een bevrijdende voorheffing van 33% toegepast ten laste van de werkgever en een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer.

Voor de werknemer is de bonus volledig vrijgesteld van belastingen voor maximumbedrag van 3.434 euro (= 3.948 euro - een solidariteitsbijdrage van 13,07%).

Meer informatie over de resultaatgebonden bonus vind je in de syllabus loon.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!