Ga verder naar de inhoud

Vanaf 28 oktober 2023: opzeggingstermijn bij ontslag door werknemer altijd maximaal 13 weken

24.05.2023

Een wetswijziging van 20 maart 2023 zorgt voor meer zekerheid bij opzeg door de werknemer. Vanaf 28 oktober 2023 zal een werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt nooit meer dan 13 weken opzeggingstermijn moeten presteren.

De wet op het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden van 26 december 2013 harmoniseerde sinds 1 januari 2014 de opzeggingstermijnen voor beide types werknemers.

Bij ontslag door de werknemer bedraagt de opzeggingstermijn sinds 1 januari 2014 in principe maximaal 13 weken. Maar op dit principe bestaan momenteel nog een paar uitzonderingen. Met toepassing van de overgangsregeling voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van vóór 1 januari 2014 kan de opzeggingstermijn meer dan 13 weken bedragen. In bepaalde gevallen moet de maximale termijn op dit moment ook niet worden toegepast voor de zogenaamde "hogere" en "hoogste" bedienden (meer informatie vind je in onze syllabus einde arbeidsovereenkomsten).

De huidige regeling zorgt voor complexe berekeningen, de nodige verwarring en ongelijkheid tussen werknemers.

Om die redenen heeft de wetgever beslist om de wetgeving aan te passen.

De wet van 20 maart 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 april 2023, schrapt een aantal bepalingen uit de wet eenheidsstatuut.

De opzeggingstermijn wordt daardoor bij ontslag door de werknemer in alle gevallen maximaal 13 weken.

De overgangsregeling voor arbeidsovereenkomsten van vóór 1 januari 2014, berekeningswijze van een eerste deel voor de periode voor 1 januari 2014 en een tweede deel voor de periode na 1 januari 2014, blijft van toepassing bij ontslag door de werkgever.

Deze wetswijziging treedt in werking 6 maanden na de publicatiedatum, en zal dus van toepassing zijn op opzeggingen betekend vanaf 28 oktober 2023.

Voor de opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding blijven de huidige regels van toepassing.

Anderen lazen ook dit:

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!