Ga verder naar de inhoud

Vanaf 1 mei 2023 ook fietsvergoeding in PC 329.03

29.03.2023

Een nieuwe cao nr. 164 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 24 januari 2023 zorgt ervoor dat vanaf 1 mei 2023 alle werknemers in de privésector recht hebben op een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Deze cao heeft een impact op PC 329.03 aangezien in dit subcomité nog geen specifieke fietsvergoeding voorzien is.

De cao voorziet een fietsvergoeding van € 0,27/km. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De vergoeding is sociaal en fiscaal vrijgesteld.

De toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd tot een traject van 20 km enkel (dus maximaal voor 40 km per dag).

Voorwaarde is wel dat je werknemer regelmatig de fiets moet gebruiken voor de woon-werkverplaatsing (bijvoorbeeld 1x per week). Dit moet blijken uit de verklaring op eer.

Werknemers die voor de woon-werkverplaatsing gebruik maken van verschillende manieren van vervoer, waaronder de fiets, hebben de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van de werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op ofwel verschillende gedeelten van het woon-werktraject, ofwel hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende periodes van het jaar wordt afgelegd.

Het gaat hier om een 'suppletieve' cao. Dat betekent dat de cao alleen van toepassing is als er geen sectorale of organisatie-cao bestaat die al voor een specifieke fietsvergoeding zorgt. Omdat de sectorale cao van 30 april 1997 afgesloten in PC 329.03 geen specifieke fietsvergoeding voorziet, zal deze NAR-cao dus van toepassing zijn vanaf 1 mei 2023.

Deze cao heeft geen impact voor PC 329.01 omdat de sectorale cao van 4 december 2009 al zorgt voor de toekenning van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Anderen lazen ook dit:

Haard- en standplaatstoelagen vanaf 1 juni 2024

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Loonbarema’s - indexering op 1 juni 2024

In april 2024 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen PC 329.01 en 329.03 in juni 2024 met 2%. In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie die loonschalen toepassen? Je leest het hier.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!