Ga verder naar de inhoud

Vanaf 1 mei 2023 ook fietsvergoeding in PC 329.03

29.03.2023

Een nieuwe cao nr. 164 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 24 januari 2023 zorgt ervoor dat vanaf 1 mei 2023 alle werknemers in de privésector recht hebben op een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Deze cao heeft een impact op PC 329.03 aangezien in dit subcomité nog geen specifieke fietsvergoeding voorzien is.

De cao voorziet een fietsvergoeding van € 0,27/km. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De vergoeding is sociaal en fiscaal vrijgesteld.

De toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd tot een traject van 20 km enkel (dus maximaal voor 40 km per dag).

Voorwaarde is wel dat je werknemer regelmatig de fiets moet gebruiken voor de woon-werkverplaatsing (bijvoorbeeld 1x per week). Dit moet blijken uit de verklaring op eer.

Werknemers die voor de woon-werkverplaatsing gebruik maken van verschillende manieren van vervoer, waaronder de fiets, hebben de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van de werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op ofwel verschillende gedeelten van het woon-werktraject, ofwel hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende periodes van het jaar wordt afgelegd.

Het gaat hier om een 'suppletieve' cao. Dat betekent dat de cao alleen van toepassing is als er geen sectorale of organisatie-cao bestaat die al voor een specifieke fietsvergoeding zorgt. Omdat de sectorale cao van 30 april 1997 afgesloten in PC 329.03 geen specifieke fietsvergoeding voorziet, zal deze NAR-cao dus van toepassing zijn vanaf 1 mei 2023.

Deze cao heeft geen impact voor PC 329.01 omdat de sectorale cao van 4 december 2009 al zorgt voor de toekenning van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!