Ga verder naar de inhoud

Individuele pensioentoezegging

15.02.2023

Je kan aan een individuele werknemer occasioneel een aanvullend pensioen toekennen. In dit bericht lichten we toe wat daarbij de voorwaarden zijn.

Goed nieuws: Vorige jaren moest je jaarlijks voor 31 maart aangifte doen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als je aan één of meerdere werknemers een individuele pensioentoezegging had gedaan. Die jaarlijkse aangifte vervalt.

Wat is een individuele pensioentoezegging?

Een individuele pensioentoezegging is een aanvullend pensioen dat je occasioneel, om persoonsgebonden redenen, toekent aan een individuele werknemer en/of zijn rechthebbenden, op basis van een overeenkomst die je uitsluitend met die werknemer sluit.

Het gaat dus niet om collectieve aanvullende pensioenen die je aan alle of een bepaalde categorie van werknemers toekent, zoals een groepsverzekering of een collectieve pensioentoezegging beheerd in een pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

In haar hoedanigheid van toezichthouder met betrekking tot de sociale wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) rechtstreeks toegang tot de informatie geregistreerd in de Databank Aanvullende Pensioenen van de sociale zekerheid. Aan de hand daarvan controleert de FSMA of het om een geldige individuele pensioentoezegging gaat.

  • De pensioentoezegging moet occasioneel toegekend zijn aan een bepaalde werknemer en/of zijn rechthebbenden, om persoonsgebonden redenen. Een toezegging aan meerdere werknemers van een zelfde categorie is niet individueel, maar collectief.
  • In de organisatie (technische bedrijfseenheid) moet al een (collectief) aanvullend pensioenstelsel voor alle werknemers bestaan (hetzij op organisatieniveau, hetzij vanuit de sector georganiseerd).
  • Je mag geen individuele pensioentoezegging doen tijdens de laatste 36 maanden voor pensionering of SWT of voor het sluiten van een overeenkomst met de werknemer over een Canada Dry- of pseudo-SWT-regeling.


Graag meer info?

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Cao 19/9 aangepast: Hogere werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer met de trein vanaf 1 juni 2024

Op 8 april 2024 hebben de sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao nr. 19/11 gesloten. Deze cao wijzigt een aantal bepalingen in de cao nr. 19/9 met betrekking tot de werkgeverstussenkomt voor het woon-werkverkeer met gemeenschappelijk openbaar vervoer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!