Ga verder naar de inhoud

Individueel maatwerk vanaf 3 juli 2023

19.05.2023

Vanaf 3 juli 2023 kan je als werkgever Individueel Maatwerk aanvragen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kan dan als werkgever rekenen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in de vorm van een loon- of begeleidingspremie.

Wat?

Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de premies van individueel maatwerk kan je als organisatie de eventuele extra kosten voor de organisatie die de arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren.

Het kan ofwel gaan om een loonpremie ofwel een begeleidingspremie. De duurtijd hangt af van de door de VDAB vastgestelde arbeidsbeperking. Het kan ofwel gaan om een verlengbare premie van 5 jaar ofwel een niet-verlengbare premie van maximum 2 jaar.

Individueel maatwerk bouwt verder op 4 maatregelen die verdwijnen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE), de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk. Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen. Deze kan je raadplegen in de onderstaande syllabus bij de betreffende tewerkstellingsmaatregel.

Je kan individueel maatwerk aanvragen vanaf 3 juli 2023. Voorwaarden, vergoedingen en formaliteiten vind je op de website Vlaanderen.be.

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

FAQ Werktijd

Gebruik je ons tijdsregistratiesysteem Werktijd.be al? Geweldig. Is het niet altijd even duidelijk? Kan gebeuren. Misschien vind je het antwoord op je vraag hieronder wel. Is dit niet het geval, stuur dan gerust een mailtje naar helpdesk@sociare.be met je vraag.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!