Ga verder naar de inhoud

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering via DmfA

28.02.2023

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 of 329.03 en ontvang je loonsubsidies van het maribelfonds? Dan ontvang je begin maart het jaaroverzicht 2022 en heb je 14 dagen de tijd om eventuele correcties aan je dossier aan te brengen. Hierna kan het fonds een correcte jaarafrekening maken.

Hoe gebeurt de afrekening?

Heel simpel: die wordt gebaseerd op de DmfA-aangiftes (van het volledig kalenderjaar). De prestaties en loongegevens zoals vermeld in de DmfA bepalen de afrekening. Je hoeft dus geen loonstaten van het fonds meer in te vullen.

Het veld Qbis is daarbij essentieel voor een juiste saldering:

 • Is de Qbis niet ingevuld voor een medewerker die werd opgegeven ten laste van het fonds? Dan ontvang je geen subsidies voor deze medewerker, maar een nulafrekening.
 • Is de Qbis foutief ingevuld? Dan zal de afrekening niet correct zijn.

Het opvolgen van je dossier kan je voortaan via de nieuwe portaalomgeving Maribel Extranet. Deze portaalomgeving is er voor alle instellingen die een toekenningsdossier hebben en de QBis invullen in de DMFA voor hun werknemers ten laste van het fonds. Meer info vind je in ons nieuwsbericht.

Voor wie moet je het veld Qbis in te vullen?

 • De reguliere maribelwerknemers: de werknemers die je hebt opgegeven aan het fonds.
 • De jongeren in deeltijds leren - deeltijds weken (DLDW).
  • Opgelet: jongeren met een DLDW-contract worden gefinancierd door de Maribel en dus opgenomen in de DmfA, jongeren in Duaal Leren worden gefinancierd door VIVO en worden nog steeds aangegeven via de klassieke (papieren) prestatiestaten.
 • De vervangers van de werknemers in opleiding via het project Via Vorming Hogerop

Mocht je een werknemer vergeten aan te geven zijn of onjuiste prestaties hebben ingegeven, zijn correcties op eerdere DmfA-aangiftes steeds mogelijk. Maar dit kost je natuurlijk tijd en geld, probeer dat te vermijden.

Besteed daarom de nodige aandacht aan een correcte registratie van de tewerkstellingsperiode en de tewerkstellingsuren in de DmfA van die medewerkers die je ten laste hebt opgegeven van het fonds. Op basis van je DmfA-aangiftes kan het fonds de controle doen van de gepresteerde en gelijkgestelde uren per Maribelwerknemer. Enkel zo kan het Fonds de al betaalde voorschotten juist verrekenen, om zo tot een correct saldo (in plus of min) te komen.

Wat met de rapportering van andere financieringen?

De prestaties en loongegevens zoals vermeld in de DmfA bepalen de afrekening. Echter, deze gegevens volstaan niet om een correcte afrekening op te maken. Er moet daarbij ook rekening gehouden worden met eventuele loontussenkomsten door derden. De meest courante loontussenkomsten door derden zijn bijvoorbeeld:

 • Vlaamse ondersteuningspremie (VOP): tegemoetkoming voor het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap.
 • Tussenkomst arbeidsongevallenverzekering: als het arbeidsongeval erkend wordt, betaalt de verzekering het gewaarborgd maandloon terug aan de werkgever en betaalt vervolgens een vergoeding voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • Vlaams opleidingsverlof: de werkgever krijgt de gevolgde opleidingsuren van een opleiding uit de erkende lijst van opleidingen (beperkt tot 125 per schooljaar) terugbetaald.
 • Betaald Educatief Verlof: de werkgever krijgt een forfaitaire tussenkomst voor de uren educatief verlof uit een erkende lijst van opleidingen (het aantal uren stemt overeen met het aantal gevolgde uren, met een maximum aantal uren per schooljaar)

Belangrijk: de ontvangen subsidies voor de uitvoering van de VIA-maatregelen dien je niet aan het fonds door te geven. Het fonds brengt deze automatisch in mindering.

Om dubbele financiering uit te sluiten werd in de DmfA-aangifte een extra zone Qbis toegevoegd. Dit is het aantal gepresteerde uren per week die het Maribelfonds ten laste neemt.

Deze zone komt naast de bestaande zone Q, zijnde het totaal aantal uren dat de werknemer per week presteert en de zone S, waarin men het aantal uren per week voor één VTE in uw instelling terugvindt.

Verder zijn er 3 codes:

 • Code 024: verwijst naar prestatiestaat / kolom vergoedingen niet onderworpen aan RSZ
 • Code 025: bedoeld voor het aangeven van verplaatsingen in opdracht
 • Code 026: bestemd voor het aangeven van premies en/of loonsubsidies andere dan de Maribel met het doel dubbele financiering uit te sluiten. Het gaat o.a. om premies en subsidies Activa.

De sociale secretariaten zijn hiervan op de hoogte. De werkgevers zullen wel de gegevens aan hun sociaal secretariaat moeten doorgeven.Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Barema's en bedragen

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!