Ga verder naar de inhoud

Aangifte van de Sociale Maribel via de DmfA

17.09.2020

De fondsen Sociale maribel werken al lang aan een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten bij de tewerkstelling in het kader van de sociale maribel. Sinds het laatste kwartaal 2018 kunnen de fondsen daarom gegevens rechtreeks uit de dmfa kunnen halen, wat de rapportering vanuit de werkgever eenvoudiger maakt. Om een correcte uitbetaling te verzekeren moeten voor een werknemer op de sociale maribel wel enkele bijkomende gegevens worden ingevuld in de dmfa.

Aangifte van de Sociale Maribel via de DmfA

Wat is er veranderd?

Tot voor kort werkten de fondsen met aangiftes onder verschillende vormen: trimestriële of semestriële prestatiestaten, Excelbestanden, …

Vanaf het vierde kwartaal 2018 kunnen een aantal bijkomende gegevens moeten worden aangegeven in de DmfA. Op basis van deze aangiften zullen de verschillende socialemaribelfondsen de subsidie in de toekomst uitbetalen.

De fondsen zullen zich echter gedurende een bepaalde periode baseren op zowel de prestatiestaten als de DmfA-aangifte. Dit om een correcte berekening van de subsidie te blijven garanderen.

Waarom vond deze verandering plaats?

Administratieve vereenvoudiging

De werkgevers uit de privésector en hun sociale dienstverleners waren tot op heden genoodzaakt om de loongegevens en andere relevante gegevens via mail of papier te communiceren naar de socialemaribelfondsen.

In de toekomst zullen de fondsen zich om de financiële tegemoetkomingen te bepalen, baseren op de gegevens verstrekt in de DmfA.

Daarnaast ontwikkelen we een interactief communicatie-instrument waardoor het huidige circuit op korte termijn kan verdwijnen. Deze tool zal worden gebruikt voor die zaken die niet in de DmfA weergegeven kunnen worden, bv. de aanvraag van of intekening op een Maribeltewerkstelling, functies, barema’s, aangifte van arbeidsvolumedaling, …

Eenmaal alles vlot loopt zullen onderstaande gegevens enkel nog kunnen worden aangegeven via de DmfA en wordt het parallelle circuit dus afgeschaft. Het moment dat de dubbele aangifte overbodig wordt, zal u daarover uiteraard worden ingelicht.

Welke bijkomende gegevens moeten aangegeven worden?

Aan de DmfA-aangifte werd een nieuwe zone toegevoegd: de zone Qbis. Dit is het aantal gepresteerde uren per week die het Maribelfonds ten laste neemt.

Deze zone komt naast de bestaande zone Q, zijnde het totaal aantal uren dat de werknemer per week presteert en de zone S, waarin men het aantal uren per week voor één VTE in uw instelling terugvindt.

Verder komen er 3 nieuwe codes:

  • Code 024: verwijst naar prestatiestaat / kolom vergoedingen niet onderworpen aan RSZ
  • Code 025: bedoeld voor het aangeven van verplaatsingen in opdracht
  • Code 026: bestemd voor het aangeven van premies en/of loonsubsidies andere dan de Maribel met het doel dubbele financiering uit te sluiten. Het gaat o.a. om premies en subsidies Activa.

De sociale secretariaten zijn van deze wijziging op de hoogte. De werkgevers zullen wel de gegevens aan hun sociaal secretariaat moeten doorgeven.

Anderen lazen ook dit:

FAQ deeltijds leren en werken

Alternerende opleidingen geven leerlingen de kans om gedurende hun opleiding tegelijk ook ervaring en kennis op te doen op de werkvloer. Als organisatie kan je deze leerlingen tewerkstellen en hen zo de mogelijkheid geven om binnen jouw organisatie opgeleid te worden op de werkvloer. Hoe je dat aanpakt? Je leest het in deze FAQ.

Syllabus werkgelegenheidsmaatregelen

In de syllabus lees je meer over verminderingen rsz-werkgeversbijdragen, tussenkomst in het loon bij de aanwerving van werknemers, die langdurig inactief zijn of een arbeidsbeperking hebben. En mogelijkheden over individuele opleidingen en stages in jouw organisatie.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!