Ga verder naar de inhoud

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

26.01.2024

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Wanneer je een abonnement ter beschikking stelt aan je werknemer, kom je soms overeen dat je het persoonlijk gsm-nummer van je werknemer overneemt. Je werknemer kan dan hetzelfde gsm-nummer gebruiken, zowel privé als voor het werk. Werden er contractueel geen afspraken gemaakt over de teruggave van het gsm-nummer bij het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan kon het zijn dat je werknemer zich moest abonneren op een nieuw gsm-nummer.

Om hieraan tegemoet te komen, heeft de wetgever voorzien dat werknemers het gebruiksrecht van hun gsm-nummer kunnen terugvragen, voor zover ze vóór de indiensttreding eigenaar waren van dit nummer.

Een nieuw artikel in de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt nu dat je werknemer het gebruiksrecht van het gsm-nummer terug kan vragen. Dat moet schriftelijk met vermelding van de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en binnen een maand na de datum van de beëindiging. Vindt de aanvraag op tijd en correct plaats? Dan ben je verplicht om het gebruiksrecht over te dragen.

Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 2024.

Bron: Wet van 18 december 2023 teneinde het gebruiksrecht van gsmnummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, Staatsblad 29 december 2023.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Laatste prognose indexaanpassing

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!