Ga verder naar de inhoud

Aan de slag met impactgericht werken #2: Furia

25.02.2020

Beleidsplannen schrijven, zinvolle activiteiten organiseren voor je doelgroepen én er tegelijk over waken dat je vzw financieel gezond blijft: als medewerker van een socioculturele organisatie zou het handig zijn als je extra uren op een dag zou kunnen bij toveren…

Maar ondanks dat we het allemaal drukdrukdruk hebben, loont het om de hectiek van elke dag af en toe te overstijgen en stil te staan bij de concrete impact die je als organisatie hebt. Dat is niet alleen nuttig in de communicatie over je organisatie naar de buitenwereld toe. Het helpt je ook om te begrijpen welke effecten je activiteiten hebben, zodat je weet wat je kan doen om die verder te verbeteren.

Bovenstaande is exact de uitdaging die 15 van onze lidorganisaties afgelopen jaar aan gingen in het traject rond impactevaluatie: een lerend netwerk dat tot we samen met Verso en Sociale Innovatiefabriek in het leven riepen. 1 van die deelnemers was Furia, de organisatie achter de jaarlijkse Nationale Vrouwendag.

Wie? Feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving. Furia draait quasi volledig op vrijwilligers.

Focus jaartraject? De Nationale Vrouwendag die Furia jaarlijks organiseert op 11 november, in 2019 al voor de 48ste keer

FURIA 24
Greet Ramon - stafmedewerkster Furia
De beleving en ervaringen van onze Vrouwendag-vrijwilligers voeden meer dan ooit alles wat we doen als organisatie

Greet Ramon - stafmedewerkster Furia

In hoeverre halen mensen die aan het intensieve voorbereidend traject meedoen daar ook écht iets uit? Dat was een kritische kanttekening die het beleid keer op keer maakte bij onze jaarlijkse Vrouwendag. Zelf konden we daar ook nooit echt goed de vinger op leggen. Toen we tijdens deze lessenreeks rond impactmeting één punt moesten kiezen om op te focussen, was de keuze voor ons dan ook snel gemaakt.”

“Zo’n voorbereidend traject van een Vrouwendag is behoorlijk intensief. De locatie wisselt elk jaar, maar eens die vast ligt, komen we maandelijks samen met een groep van 25 à 50 vrijwilligers om knopen door te hakken. Welk thema willen we centraal stellen? Wie gaan we uitnodigen om te spreken? Willen we een debat, gaan we voor workshops en lezingen, of eerder voor een artistiek aanbod? Hoe moet de affiche eruit zien? Letterlijk alle krijtlijnen worden in samenwerking met dat plaatselijk platform uitgetekend. Voor deelnemers is dat echt waardevol: ze versterken hun feministisch weefsel, en bouwen hun netwerk bij andere organisaties of lokale overheden verder uit.”

Inzoomen tijdens focusgroepen

“Om te peilen naar ervaringen, brachten we 2 groepen mensen samen die over een tijdspanne van 10 jaar geholpen hebben om zo’n Vrouwendag mee vorm te geven. In die focusgroepen kozen we er bewust voor om deelnemers van de verschillende edities en locaties door elkaar te mixen. Geen enkele Vrouwendag in geen enkele stad is dezelfde, en zo konden de deelnemers maximaal reageren op elkaars ervaringen. We namen ook altijd de affiches van de bewuste jaargangen mee: een goede gespreksstarter, want die beelden kiezen we elk jaar samen met het platform. Dat maakt dat ze krachtige herinneringen oproepen.”

“Ik kijk met een warm gevoel terug op die focusgroepen en de getuigenissen van onze deelnemers. Het was voor ons als organisatie een mooie reminder van iets wat we onderling vaak tegen elkaar zeggen: dat we niet te bescheiden mogen zijn over wat we realiseren. We merkten dat onze deelnemers meer meenamen van zo’n voorbereidende traject dan wij altijd hadden gedacht. Voor veel vrijwilligers is het hun eerste echte praktijkervaring met feminisme. We reiken hen handvatten aan, waardoor ze hun overtuigingen na afloop beter onder woorden kunnen brengen. Nog een pluim die we op onze hoed mogen steken: ons platform is op veel plaatsen het begin geweest van een heuse feministische beweging. Je ziet dan bijvoorbeeld hoe organisaties die al jaren in de marge werken, na afloop van zo’n Vrouwendag ineens structureel gaan samenwerken met de lokale KVLV en intensiever communiceren met het lokaal beleid. Hoe al die ervaringen onder woorden werden gebracht, dat gaf ons als organisatie een enorme energieboost.”

Ook langere termijn effecten in kaart gebracht

“De getuigenissen die uit de focusgroepen kwamen, hebben we in eerste instantie gebruikt in onze communicatie naar beleidsmakers toe. De komende maanden zullen we tijd zoeken om onze Theory of Change nog beter te visualiseren, zodat we die ook kunnen inzetten in onze vrijwilligerswerking. Want het is dankbaar materiaal: het toont heel duidelijk wie we als organisatie zijn en welke richting we uit willen. Doorheen het traject was het heel erg zoeken om alle elementen van de Vrouwendag in kaart te brengen en bij te stellen. De tijdsinvestering valt niet te onderschatten, zeker niet als je weet dat we bij Furia met een team van 2,7 vte beroepskrachten werken. Maar we konden elementen die eruit voortvloeien al handig aanwenden . De beleving en ervaring van mensen die we bereiken met de Vrouwendag is steeds een voedingsbron geweest voor onze activiteiten als denktank en actiegroep. Maar dankzij de impactmeting kregen we ook wat mensen op langere termijn meedragen helder, en daar zijn we dankbaar voor.”

Copyright foto's: Patrick De Ceuster

Meer weten over impactgericht werken?

Lees de getuigenis van VLAMO

Bekijk de tips van coach Nele

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het jaarmagazine 2020 van Sociare.

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!