Ga verder naar de inhoud

Paulien blogt #1: zo verdedigen we jouw belangen in tijden van corona

14.12.2020

Van alle dingen die we doen & organiseren om onze leden en de socioculturele sector te ondersteunen en te versterken, is de belangenbehartiging misschien wel het minst gekend. Hoog tijd om daar verandering in te brengen! Want het is op dat niveau dat we jouw stem als werkgever vertolken en mee wegen op toekomstig beleid.

In deze blogreeks neemt adviseur Paulien Natens je mee achter de schermen van intersectorale onderhandelingen, overlegmomenten met de vakbonden en de werkzaamheden van de sociale fondsen. In deze eerste aflevering: ontelbare online meetings, VIA-onderhandelingen en -hoe kan het ook anders- corona.

Ik denk dat ik nog nooit zo veel achter een scherm heb gezeten als de afgelopen maanden. Zoom, Teams, GoToMeeting...: volgens mij heb ik intussen alle platformen al wel een keertje geprobeerd. Niet evident, aangezien we normaal met allerlei groepen fysiek rond de tafel zitten, en het informele aspect een belangrijk deel van onze job uitmaakt. Toch moesten ook wij snel schakelen, er zat niet veel anders op.

9 maanden coronacrisis, dat betekent ook: 9 maanden lang coronadossiers op ons bord. Zo hebben we er sinds het begin van de crisis voor geijverd om de mogelijkheid van het inroepen van tijdelijke werkloosheid door corona te verlengen. Met succes. Dat ons paritair comité bovendien erkend werd als één van de zwaarst getroffen sectoren was een grote opluchting.

Paulien Natens

De rollercoaster richting VIA6

Een positief gevolg van de coronacrisis: door de grote zichtbaarheid van de zorgsector konden we in juni al van start gaan met de VIA-onderhandelingen, sneller dan verwacht.

Dat is broodnodig, want het water staat veel socioculturele organisaties aan de lippen. Aan jullie inzet zal het nochtans niet gelegen hebben: het zijn jullie die met twee voeten in de maatschappij kwetsbare mensen bereiken. Maatschappelijke ontwrichting tegengaan. Mensen de levensnoodzakelijke hulp, maar ook perspectief, zingeving en ontspanning bieden in tijden van bubbels en lockdowns. Een realiteit die nog te weinig bekend is bij het grote publiek. Voor ons als sector weerklinkt geen collectief applaus om klokslag 20u.

Het is daarom dat we zijn blijven ijveren voor een VIA-akkoord, en geen sociaal akkoord waarin onze sector geen plaats kreeg. Blij dat het is gelukt om die slag thuis te halen. Onze directeur Veerle maakt bij deze onderhandelingen deel uit van de werkgeversdelegatie van Verso, de Vlaamse interprofessionele werkgeversfederatie van alle sociale ondernemingen. Binnen deze groep bakenen we eerst gemeenschappelijke standpunten af, waar we vervolgens met de vakbonden over onderhandelen. Is zo'n ronde afgelopen? Dan komt de overheid mee aan tafel en gaan de zogenaamde tripartite gesprekken van start. Aan al deze gesprekken gaat heel wat studie- en cijferwerk vooraf, want er staat veel op het spel voor onze organisaties. Zo gaat dit nu al een aantal maanden heen en weer, met lange dagen én korte nachten voor team belangenbehartiging tot gevolg. Na het afkloppen van het voorakkoord vorige maand, zijn de onderhandelingen over de concrete uitwerking intussen volop bezig.

Eén van de dingen die we wel al zeker weten is dat het functieclassificatie project van IFIC in de VIA-sectoren snel van start zal gaan. In het 4de VIA werd, onder andere, bepaald dat de sociale partners werk zullen maken van een intersectorale functieclassificatie. Deze classificatie moet zorgen voor een beter wervings- en selectiebeleid, vormingsbeleid, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling en loopbaan- en beloningsbeleid. Aan de start van dit project ging al heel wat werk vooraf: doelgroepen afbakenen, organisaties informeren & aanmoedigen om zich in te schrijven voor de testfase. Wordt hopelijk vervolgd in 2021!

Onze organisaties hebben zich tijdens dit corona voor- en najaar keihard ingezet om mensen levensnoodzakelijke hulp, perspectief, zingeving en ontspanning te bieden. Maar daar hoor je bijna niemand over praten. Voor ons als sector weerklinkt geen collectief applaus om klokslag 20u

In de bres voor verenigingswerk

Een ander belangrijk dossier was dat van het verenigingswerk, dat zoals jullie weten verdwijnt aan het einde van deze maand. Samen met onze Franstalige tegenhanger Cessoc, hadden wij regelmatig overleg binnen Unisoc om een oplossing te zoeken voor onze organisaties. Unisoc vertegenwoordigt ons op haar beurt dan weer in de Nationale Arbeidsraad.

Dit dossier is heel complex, want ook binnen de social profitsector liggen de standpunten over verenigingswerk ver uiteen, wat de zaken er niet makkelijker op maakt. Vanuit Sociare vragen wij een oplossing die aan de noden van onze leden tegemoet komt, namelijk een flexibel statuut tussen dat van een werknemer en een vrijwilliger. We vinden het daarbij essentieel dat het statuut van vrijwilliger niet uitgehold wordt, en blijven hier ook in 2021 verder over waken.

Vinger aan de pols in onze deelsectoren

Bijkomende uitdaging dit jaar: tussen al die online meetings de noden van onze 13 deelsectoren niet uit het oog verliezen. Dat doen we op verschillende fora. Om de 2 maanden gaan we rechtstreeks in dialoog met het overleg sectorfederaties. Ook daar was het al corona wat de klok sloeg. We deelden ervaringen over hoe de verschillende sectoren omgingen met de steeds veranderende maatregelen. Uit dit overleg bleek bijvoorbeeld de gedeelde nood aan informatie over telewerk. Niet lang daarna begonnen we met online infosessies over dit topic.

Personeel inzetten gaat uiteraard veel verder dan puur het arbeidsrechtelijke. Dat bleek onlangs weer tijdens de collegagroep voor coördinatoren uit het jeugdwerk die we samen met De Ambrassade organiseerden. Samenwerken in tijden van corona is pittig. Je wilt als leidinggevende dat elke collega zich veilig voelt en goed in zijn vel zit. Je wilt oog hebben voor ieders fysiek en mentaal welzijn. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon doelstellingen halen. De open sfeer van collegialiteit en eerlijkheid die er hangt in netwerkmomenten als deze: mijn hart wordt daar warm van, zeker in deze barre tijden.

Bruxelles, ma belle

Ook onze Brusselse organisaties zijn we dit jaar uiteraard niet vergeten. Want ook daar zijn er eigen overlegorganen en commissies waar we met Sociare in zetelen, telkens met maar één doel: ervoor zorgen dat onze werkgevers in de hoofdstad hun personeel op een kwalitatieve én efficiënte manier kunnen inzetten.

Een belangrijk dossier binnen Brupartners de laatste maanden was bijvoorbeeld dat van de hervorming van het betaald educatief verlof in Brussel. De bedoeling is om dat uit te bouwen tot een instrument van permanente vorming: essentieel in de context van de veranderende arbeidsmarkt. Ook een relancepremie voor de aanwerving van artiesten kwam hier aan bod. Binnen Banspa, de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners, gaven we dan weer advies over topics als duaal leren in de hoofdstad of meer samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel op vlak van arbeidsmarkt.

En dan nu...afronden

Deze en volgende week vinken we bij team belangenbehartiging nog de laatste puntjes op onze to-do lijst af voor we met onze bubbel aan de feestdis schuiven: we sluiten een aantal jaarlijks terugkerende cao's rond eindejaarspremie, sectorpensioen en sociale maribel af. Over dat laatste krijgen we trouwens dagelijks vragen van leden en dat is super waardevol, want daardoor brengen we in de verschillende beheerscomités sociale maribel concrete ervaringen uit het veld mee naar de onderhandelingstafel.

We kunnen dus terugblikken op een goedgevuld jaar, en zo hebben we het graag. Ook in 2021 hopen wij jullie belangen even vlijtig te behartigen. Al mag dat wat ons betreft gerust terug wat meer vóór de schermen zijn in plaats van erachter ☺

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!