Ga verder naar de inhoud

Werkloze vrijwilliger tijdelijk geen aangifte voor hulp aan vluchtelingen

18.03.2022

Van 24 februari 2022 tot en met 28 februari 2023 hoeven volledig en tijdelijk werklozen niet vooraf aangifte te doen van hun vrijwilligerswerk uitgevoerd in het kader van hulp aan Oekraïne met inbegrip van hulp aan vluchtelingen. Deze maatregel speelt in op de toestroom van Oekraïners die de oorlog ontvluchten.

Vrijstelling van verplichte aangifte

Normaal moet een werkloos persoon die een vrijwillige activiteit voor jouw organisatie uitvoert voorafgaandelijk een aangifte doen bij de uitbetalingsinstelling. Doet de werkloze dit niet, dan kan deze het recht op werkloosheidsuitkering verliezen.

Voor bijkomende informatie over toegelaten vrijwilligersactiviteiten kan je het infoblad T7 op de website van de RVA raadplegen.

Van 24 februari 2022 tot en met 28 februari 2023 moet er tijdelijk geen voorafgaande aangifte gebeuren voor vrijwilligerswerk verricht in het kader van hulp aan Oekraïne met inbegrip van hulp aan vluchtelingen.

Anderen lazen ook dit:

Aanwervingspremie voor invalide werknemers in progressieve werkhervatting

In de programmawet van 26 december 2022 is een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een premie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2023. De exacte voorwaarden moeten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. De wet voorziet dat de maatregel voor 1 april 2025 wordt geëvalueerd.

Zaterdag blijft een werkdag in het arbeids- en sociaal recht

In 2022 werd het nieuw Burgerlijk Wetboek gepubliceerd waarin ook de bepaling rond werkdagen werd gewijzigd. Hierdoor zou vanaf 1 januari 2023 een zaterdag geen werkdag meer zijn. Dit werd opnieuw gewijzigd in de Kamer, zodat in het kader van het arbeids- en sociaal recht zaterdag toch een gewone werkdag blijft.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!