Ga verder naar de inhoud

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

01.07.2022

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Als werkgever moet je hiervoor niets ondernemen. De eerste betalingen zijn voorzien ten vroegste vanaf eind dit jaar.

Wie komt hiervoor in aanmerking en hoeveel bedraagt de premie?

Elke werknemer, wonend in het Vlaams gewest, met een maandelijks beroepsinkomen van gemiddeld minder dan 2500 euro bruto voor een voltijdse job komt in aanmerking voor de jobbonus.
In zijn septemberverklaring kondigde de Minister-President aan dat die doelgroep vanaf 2023 nog wordt uitgebreid.

Wie gemiddeld minder dan 1800 euro bruto per maand verdient geniet het maximale bedrag van 600 euro. Voor lonen tussen 1.800 en 2.500 euro bruto per maand varieert de premie voor wie voltijds werkt tussen de 600 en 20 euro. Voor deeltijders wordt het bedrag pro rata verminderd.
In november 2022 komt bij het maximumbedrag eenmalig nog extra 100 euro netto bij. De jobbonus kan dan eenmalig maximaal 700 euro bedragen.

Hoe komt de premie bij de werknemer?

De jobbonus wordt door de Vlaamse administratie rechtstreeks uitbetaald aan de rechthebbende werknemers. Als werkgever moet je hiervoor geen stappen ondernemen. De werknemer zal eenmalig een bankrekeningnummer moeten doorgeven. Je kan je werknemer met een laag loon hierbij wel helpen. Daarover lees meer in ons bericht Herinner je werknemers aan de jobbonus.

De eerste Vlaamse jobbonussen worden vanaf eind 2022 betaald, op basis van de rechtgevende prestaties van 2021.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2022 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2022 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2022 op hetzelfde niveau als die van vorig jaar.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 23 mei 2023.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in oktober november 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in januari 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!