Ga verder naar de inhoud

Vergoeding binnenlandse dienstreizen voor de privésector

31.05.2022

De fiscus aanvaardt dat je werknemers die regelmatig dienstverplaatsingen doen, een forfaitaire kostenvergoeding geeft. Als werkgever mag je je daarvoor baseren op vergoedingen die van toepassing zijn voor personeelsleden van de federale overheid. Deze bedragen worden opnieuw geïndexeerd vanaf 1 juni 2022.

Forfaitaire dagvergoeding

Vanaf 1 juni 2022 bedraagt de forfaitaire vergoeding maximaal 18,84 euro per dag als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de binnenlandse dienstreis duurt minimaal 6 uur
  • de werknemer ontvangt geen andere vergoeding of compensatie voor maaltijdkosten naar aanleiding van de verplaatsing en de werkelijk gemaakte kosten worden uiteraard niet ten laste genomen door de werkgever op basis van bewijsstukken

Let op: als je maaltijdcheques toekent, moet de werkgeverskost in de maaltijdcheque in mindering worden gebracht.

Forfaitaire maandvergoeding

Wil je een maandelijkse forfaitaire vergoeding toekennen? Dat kan als de werknemer door de aard van de functie regelmatige prestaties buiten de tewerkstellingsplaats levert, ongeacht de duur en omvang van de verplaatsing. De maandelijkse forfaitaire kostenvergoeding is beperkt tot 16 keer het bedrag van de forfaitaire dagvergoeding. Het maximum per maand is dus beperkt tot 301,44 euro.

Forfaitaire dagvergoeding voor verblijfskosten

Hoort bij de verplaatsing een overnachting? Je kan dan een forfaitaire vergoeding van 141,33 euro toekennen als de werknemer in het kader van de uitoefening van de functie buiten de woonplaats moet logeren en dat kosten met zich meebrengt. De vergoeding mag je niet toekennen als de werknemer over gratis huisvesting beschikt, of als je als werkgever zelf de kost draagt.

Opgelet: RSZ hanteert andere bedragen

Voor de volledigheid geven we mee dat de RSZ eigen regels hanteert voor 'niet-sedentaire' werknemers. Niet-sedentair betekent dat een werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen en dit minstens gedurende vier opeenvolgende uren. De RSZ aanvaardt in dat geval een dagbedrag van 17 euro. Dat bedrag is opgesplitst in een ‘baanvergoeding’ van 10 euro – als de werknemer geen gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten die voorhanden zijn in de eigen organisatie - en een maaltijdvergoeding van 7 euro – als de werknemer niet anders kan dan buitenshuis te eten.

Voor een overnachting aanvaardt de RSZ een forfaitaire vergoeding van 35 euro. Dit forfait dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt.

Je kunt de dagvergoeding niet combineren met een maaltijdcheque, tenzij je kunt aantonen dat de werkdag twee maaltijden omvatte, wat dan weer problemen kan geven met de arbeidsduurwetgeving. De fiscus raadt aan om de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque af te trekken van de dagvergoeding. De RSZ raadt aan om enkel de ‘baanvergoeding’ van 10 euro te geven in combinatie met de maaltijdcheque.

Meer informatie over kostenvergoedingen lees je in de syllabus loon.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022

Het maximumbedrag voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets stijgt op 1 juli 2022 tot 0,4170 euro per kilometer. Tot 30 juni 2022 bedroeg dit 0,3707 euro/km.

Op komst: Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Als werkgever moet je hiervoor niets ondernemen. De eerste betalingen zijn voorzien ten vroegste vanaf eind dit jaar.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!