Ga verder naar de inhoud

Telewerk: sectorale cao gesloten

18.05.2022

De sociale partners van de VIA6-sectoren hebben een intersectoraal kaderakkoord gesloten over telewerk. Voor paritair comité 329.01 werd dat formeel in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gegoten op 18 mei 2022. Nieuw element in deze cao is het engagement om binnen het sociaal overleg in je organisatie concrete afspraken rond telewerk vast te leggen.

Telewerken: dagelijkse realiteit door corona

In coronatijden moest het plots snel gaan en werden organisaties verplicht om telethuiswerken in te voeren. Heel wat organisaties en medewerkers deden dan ook ervaring op met het telewerken. Daarbij zijn een aantal win-win elementen naar boven gekomen, onder andere:

 • minder verplaatsingen hebben positieve milieueffecten en passen in een duurzaam mobiliteitsbeleid;
 • minder woon-werk verplaatsingskosten voor werkgever;
 • minder woon-werk verplaatsingstijd voor werknemer.

De sociale partners van de VIA6 sectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord over telewerk/thuiswerk, waarbij afgesproken is dat dat kaderakkoord wordt geformaliseerd in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst in elk van de VIA-sectoren.

Wat is het toepassingsgebied van de sectorale cao telewerk?

De cao van 18 mei is van toepassing op de werkgevers & werknemers die vallen onder het Paritair Comité 329.01.

Engagement om op organisatieniveau sociaal overleg te voeren

De cao doet geen afbreuk aan de bestaande regels die opgenomen zijn in:

 • de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;
 • de cao nr. 149 van de Nationale Arbeidsraad van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis;
 • de cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad van 9 november 2005 betreffende het telewerk, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bis van 27 februari 2008.

Een nieuw element is dat deze cao een engagement van de sociale partners bevat om:

 • op organisatieniveau in het sociaal overleg besprekingen te voeren met het oog op het mogelijk maken van telewerk/thuiswerk en het maken van concrete afspraken hierover.
 • hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorwaarden die eigen zijn aan de organisatie.

Op niveau van de organisatie bespreek je best minstens volgende punten:

 • afbakening van de functies die voor thuiswerk in aanmerking komen;
 • principe van vrijwilligheid, zowel vanuit werknemer als vanuit werkgever, resulterend in een onderling schriftelijk akkoord/addendum bij de arbeidsovereenkomst;
 • afspraken rond de noodzakelijke minimum aanwezigheid/bezetting op de werkplaats;
 • frequentie van mogelijkheid van thuiswerk (bijvoorbeeld: maximum aantal dagen per week, al dan niet gerelateerd aan job time,…);
 • de overeengekomen uurregeling en arbeidstijd tijdens thuiswerk;
 • afspraken rond bereikbaarheid en onbereikbaarheid;
 • afspraken rond beschikbare apparatuur en technische ondersteuning (laptop, smartphone, IT-ondersteuning,…);
 • de toepassing van het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplaats op de telewerkers

Vanaf wanneer treedt deze cao in werking?

De cao is in werking getreden op 18 mei 2022.

Anderen lazen ook dit:

Op komst: Beperking van de doelgroepvermindering aanwerving eerste werknemer

Vanaf 2024 komen er belangrijke wijzigingen in het systeem van doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Dat besliste de federale regering tijdens de recente begrotingscontrole.

Vanaf 28 oktober 2023: opzeggingstermijn bij ontslag door werknemer altijd maximaal 13 weken

Een wetswijziging van 20 maart 2023 zorgt voor meer zekerheid bij opzeg door de werknemer. Vanaf 28 oktober 2023 zal een werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt nooit meer dan 13 weken opzeggingstermijn moeten presteren.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!